کلیدواژه‌ها = امام خمینی
واکاوی مولفه های الگوی رهبری سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 36، شهریور 1402، صفحه 7-28

سید سعید آریانژاد؛ علی عربی آیسک؛ مهدی عبادی


تبیین جایگاه، مصادیق و ثمرات " قیام لله" از منظر امام خمینی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1401، صفحه 7-28

سید سعید آریانژاد؛ علی عربی آیسک


رویکرد امام خمینی(ره) به مؤلفه های ایران هراسی در مفهوم صدور انقلاب

دوره 9، شماره 31، خرداد 1401، صفحه 33-52

احسان عسگری؛ محمد طهماسبی برنا


حکمرانی خوب در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 57-82

محمد محمودی کیا


جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری


انقلاب اسلامی و هویت پایداری

دوره 5، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 127-142

مهراب صادق نیا


نظریه « دو فطرتی امام خمینی» و پیامدهای سیاسی آن

دوره 2، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 9-28

غلامحسین مقیمی


امام خمینی (س) و مردم سالاری دینی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 121-144

فریبرز محرمخانی؛ محمدرضا محمدنژاد