بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر حاضر گروه‌هایی وجود دارند که به نام دین اسلام، به‌طور گسترده‌ای دست به اعمال خشونت آمیز می‌‌زنند. همین امر دستمایه‌ای شده است که دشمنان اسلام، این دین را به عنوان ایدئولوژی جنگ، خشونت و ترور به افکار عمومی جهانیان، معرفی کنند. از این رو بررسی پدیده ترور در اندیشه متفکرین بزرگ مسلمان می‌تواند راهنمای خوبی برای شناخت دیدگاه اسلام و پاسخگویی به شبهات وارده در این زمینه باشد. از آنجایی هم که امام خمینی، به عنوان ارائه دهنده نوین‌ترین و عمل‌گراترین نسخه از اسلام در سال‌های اخیر محسوب می‌‌شوند،‌ آگاهی از دیدگاه ایشان در مورد پدیده ترور، در شناخت نظر اسلام نسبت به این پدیده بسیار حیاتی و راهگشا می‌‌‌باشد. در مقاله حاضر با روش تحلیل بیانات و اندیشه ها، رویکرد امام نسبت به ترور مورد بحث قرار گرفته و تلاش می شود به این سؤال که «دیدگاه امام خمینی در مورد ترور چیست؟» پاسخ داده شود. این بررسی نشان می دهد که در اندیشه ایشان، ترور به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به هر گونه هدفی، مطرود و محکوم است و هیچ فردی حق ندارد از آموزه‌های اسلامی برای توجیه اقدامات خشونت بار و تروریستی خود، سوء استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Terror and its Rejection and Condemnation in Imam Khomeini’s Viewpoint

چکیده [English]

Nowadays there are groups that commit violent actions in the name of Islam. Therefore enemies of Islam try to introduce it as an ideology of war, violence and terror to world public opinion. So study of terror in muslim grand thinkers’ Viewpoint could be a good guidance to understanding the standpoint of Islam and accountability to doubts about this question. Since Imam Khomeini was a provider of the most modern and pragmatic version of Islam in recent years, knowledge about his viewpoint of terror could be vital and helpful in understanding the standpoint of Islam of this phenomenon. This article, via Analysis of statements and thoughts, discusses Imam Khomeini’s approach to terror, and tries to offer an answer to this question: What is Imam Khomeini’s Viewpoint of terror? This study shows that terror as a means to achieving for any purpose is condemned and rejected in Imam Khomeini’s thought, and nobody has right to exploit Islamic teachings for justification of own violent and terrorist actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • terror
 • Violence
 • Political Thought
 • Condemnation of Terror and Violence
 • Imam Khomeini
 • علیزاده، حسین. (1377) فرهنگ خاص علوم سیاسی، تهران: روزنه.
 •  آشوری، داریوش. (1373) دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
 • طلوعی، محمود. (1377) فرهنگ جامع سیاسی، تهران: علم.
 • بیرو، آلن. (1375) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: کیهان، چاپ سوم.
 • آقابخشی، علی اکبر. (1379) فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار.
 • خمینی، روح‌الله.(1379) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.
 • راستگو، علی اکبر. (1384) مجاهدین خلق در آیینه‌ی تاریخ، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 • جعفریان، رسول. (1380) جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی- سیاسی ایران سال‌های 1375-1320، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.  
 • فوزی تویسرکانی، یحیی. (1384) تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد اول.
 • مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.(1385) سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام (1383-1344)، به کوشش جمعی از پژوهش‌گران، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، جلد سوم.