فلسفه‌ی عمل سیاسی در اندیشه امام خمینی و انقلاب ایران (با تکیه بر نظریه هانا آرنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اسناد خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 هییت علمی پژوهشکده امام خمینی وانقلاب

چکیده

بازتوصیف دولت­سازی در ایران و تبیین نقش عمل سیاسی، ارادة جمعی و آزاد انقلابیون با توسل به نظریه­های کلاسیک دولت بهتر نمایانده می­شود. زمینه­های اندیشگی و فرهنگی شکل­گیری انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری ویژه آن، همخوانی با نظریة کلاسیک «کنش سیاسی» هانا آرنت دارد. تبیین­های راست­گرایانه آرنت از انقلاب و روند شکل­گیری آنها در زمره تبیین­های اخلاقی و اندیشه­ای شناخته شده است که می­کوشد نوعی تبیین و تفسیر از اندیشة کنش جمعی منتج به انقلاب را ارائه دهد. این پژوهش چگونگی شکل­گیری و تداوم منطقی و تاریخی عملِ سیاسی در انقلاب ایران را با کمک بیانات امام خمینی(ره) پیگیری می­کند و اینکه چگونه عاملیت خلاقانة جمعی، هدف تأسیس آزادی را تعقیب می­کرد.
بر پایة یافته­های این مطالعه، کنش سیاسی امری همدلانه، خودجوش و تجلی ارادة متعهدانة افراد برای تأسیس آزادی، مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی است. کنش سیاسی بر شیوة عمل و چهارچوب یک جامعة سیاسی و الگوی یک دولت اثر می­گذارد، عرصة سیاست و قدرت را موازنه­ می­بخشد و عمل کنشگران در عرصة عمومی را به مثابة حرکت ارادة جمعی به سوی فضایی آرمانی معرفی می­کند. دولت در چنین تعریفی، هویتی متکامل در راستای میل درونی انسان­ها است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The philosophy of political action in the thought of Imam Khomeini and the Iranian revolution (based on Hannah Arendt's theory)

نویسندگان [English]

  • farhad Nambaradarshad 1
  • hamid basiratmanesh 2
1 Manuscript expert of National Library and Records Organization of the Islamic Republic of Iran.
2 Academic Board of Imam Khomeini and Revolution Research Institute
چکیده [English]

The redescription of state building in Iran and the explanation of the role of political action, collective and free will of the revolutionaries are better represented by resorting to the classical theories of the state. The intellectual and cultural grounds of the formation of the Islamic Revolution and the establishment of its special republic are consistent with the classical theory of "political action" by Hannah Arendt. Arendt's right-wing explanations of the revolution and the process of their formation are known among the moral and ideological explanations that try to provide a kind of explanation and interpretation of the idea of collective action leading to the revolution. This research criticizes the formation and logical and historical continuity of political action in the Iranian revolution with the help of Imam Khomeini's (RA) statements and how collective creative agency pursued the goal of establishing freedom. Based on the findings of this study, political action is sympathetic, spontaneous, and a manifestation of the committed will of individuals to establish freedom, resist domination,and achieve liberation. Political action affects the way actors act, the framework of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • identity
  • political action
  • power
  • Imam Khomeini