داوران

 • آیت الله عباسعلی روحانی
 • علی مرشدی زاد
 • منصور انصاری
 • سید صدرالدین موسوی
 • سید صادق حقیقت
 • بهرام اخوان کاظمی
 • علیرضا کلانتر مهرجردی
 • امیر عظیمی دولت آبادی
 • گیتی پورزکی
 • محمد محمودی کیا
 • عباسعلی رهبر
 • غلامرضا حسین پور
 • زهرا وطنی
 • عباس خورشیدنام
 • زهره خانی
 • محسن سراج
 • زینب محمدزاده
 • عباس کشاورز
 • زاهد غفاری هشتجین
 • عبدالوهاب فراتی