راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

ضوابط نگارش مقاله در نشریه اندیشه سیاسی در اسلام

اول. ساختار مقاله

الف. مرتبط با حوزه فعالیت و محورهای موضوعی نشریه باشد.

ب. علمی، پژوهشی، تحقیقی و مستند باشد.

پ. قبلاً در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ نباشد.

 

 1. انواع مقاله

مقاله‌ها از حیث ساختاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. نویسنده لازم است مقاله خود را در قالب یکی از این دو الگو- متناسب با موضوع و روش تحقیق - سازمان‌دهی نماید. 

مقاله نوع (1): ساختار کلی مقاله‌هایی که دربردارنده یافته‌ها و تحلیل‌های آماری است، به شکل زیر باشد:

چکیده

(بدون درج شماره) مقدمه

 1. پیشینه تحقیق
 2. مبانی مفهومی و نظری
 3. روش‌شناسی
 4. تحلیل یافته‌ها

1-4. یافته‌های توصیفی

2-4. یافته‌های تحلیلی

3-4. یافته‌های استنباطی

(بدون درج شماره) نتیجه‌گیری

(بدون درج شماره) یادداشت‌ها

(بدون درج شماره) کتاب‌نامه

نکته (1). منظور از «بدون درج شماره»، این است که رقم 1 برای پیشینه استفاده شود و در ادامه سایر تیترها شماره‌گذاری شود. فقط در چند مورد شماره قبل از تیتر لازم نیست: مقدمه، نتیجه‌گیری، یادداشت‌ها، کتاب‌نامه.

نکته (2). از کاربرد عناوینی چون «بحث» و یا «بحث و نتیجه‌گیری» به‌عنوان تیتر در این‌گونه مقاله‌ها،  خودداری شود و تحلیل‌ها ذیل عنوان تحلیل یافته‌ها به شکل بیان شده، بیاید.

نکته (3). نتیجه‌گیری و تحلیل با هم ادغام نشود. نتیجه‌گیری مستقل و در قالب استاندارد نوشته شود.

 

مقاله نوع (2). ساختار کلی مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی نوشته می‌شود، به شکل زیر است:

چکیده

(بدون درج شماره) مقدمه

 1. پیشینه تحقیق
 2. مبانی مفهومی
 3. مبانی نظری و الگوی تحلیل

تیتر شماره 4 و بعد از آن، متناسب با الگوی تحلیل انتخاب شده، خواهد بود.

(بدون درج شماره) نتیجه‌گیری

(بدون درج شماره) یادداشت‌ها

(بدون درج شماره) کتاب‌نامه

 

نکته (1). در این مقاله‌ها تا تیتر شماره 3 استاندارد و واحد است؛ اما از تیتر شماره 4 بستگی به نظریه و الگوی تحلیلی دارد که نویسنده در مقاله انتخاب می‌نماید. بر این اساس شماره‌های بعدی تعریف می‌شود.

مثال:

اگر محققی می‌خواهد در موضوع کانون‌های تهدید امنیت داخلی ایران تحقیق کند و برای این منظور در بند 3 مقاله‌اش نظریه امنیت ایجابی را انتخاب نموده است تا در قالب این نظریه به تحلیل موضوع بپردازد؛ طبعاً تیترهای 4 و 5 و 6 خواهد داشت. چرا که نظریه‌ایجابی دارای سه رکن اصلی بوده (خواسته‌ها، داشته‌ها، وضریب ایدئولوژیک) و تیترهای 4 و 5 و 6 ناظر بر این سه رکن است. بر این اساس ساختار مقاله او چنین خواهد بود:

مقدمه

 1. پیشینه
 2. مبانی مفهومی
 3. مبانی نظری و الگوی تحلیلی امنیت ایجابی
 4. تهدیدهای برآمده از نحوه مدیریت خواسته‌ها
 5. تهدیدهای برآمده از ناحیه میزان کارآمدی نظام سیاسی
 6. تهدیدهای ناشی از وضعیت ضریب ایدئولوژیک نظام

نتیجه‌گیری

یادداشت‌ها

کتاب‌نامه

چنان‌که ملاحظه می‌شود تیترهای 4 و 5 و 6 کاملاً متناسب با  الگوی تحلیل ایجابی امنیت تعریف شده‌اند 

اما اگر محقق همین موضوع را بخواهد با نظریه و الگوی تحلیل امنیت سلبی پژوهش نماید، فقط تیترهای شماره 4 و 5 خواهد داشت. چرا که نظریه سلبی دارای دو رکن (منافع و تهدیدات) است. به این صورت:

مقدمه

 1. پیشینه
 2. مبانی مفهومی
 3. مبانی نظری و الگوی تحلیل امنیت سلبی
 4. تهدیدهای ناظر بر منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران
 5. تهدیدات ناظر بر سلسله مراتب منافع جمهوری اسلامی ایران

نتیجه‌گیری

یادداشت‌ها

کتاب‌نامه

چنان‌که ملاحظه می‌شود، نظریه و الگوی تحلیل انتخاب شده باید در ساختار متن تجلی یابد. به همین خاطر است که تیترهای 4 به بعد متناسب با نظریه و الگوی تحلیل تعریف‌شده و چنان نیست که در این مقاله‌ها بتوان از قبل برای آن تعیین تکلیف قطعی نمود.

  

نکته (2). بحث روش در این‌گونه از مقاله‌ها، در قالب یک تیتر فرعی درون مقدمه می‌آید. این بحث به‌عنوان آخرین تیتر فرعی مقدمه، مطابق الگوی مذکور در  بند ث-2  لازم است باشد (که در ادامه آمده است).

نکته (3). منظور از «بدون درج شماره»، این است که رقم 1 برای پیشینه استفاده شود و در ادامه سایر تیترها شماره‌گذاری شود. فقط در چند مورد شماره قبل از تیتر لازم نیست: مقدمه، نتیجه‌گیری، یادداشت‌ها، کتاب‌نامه.

  

 1. حجم مقاله

حجم مقاله به‌گونه‌ای مدیریت شود که بیش از 8000 کلمه نشود (از ابتدا تا به انتها با احتساب همه بخش‌های مقاله).

عدم رعایت این ملاحظه به عودت متن منجر می‌شود. نشریه اندیشه سیاسی اصولاً از مقاله‌های پژوهشی‌ای که در حجمی کمتر به بیان نتایج تحقیق همت می‌گمارند، حمایت می‌نماید. لذا ارائه متن در حجمی کمتر از 8000 کلمه در صورت انتقال مناسب معنا، مطلوب است.

  

 دوم. عنوان مقاله 

 

 1. کوتاه و گویا بودن عنوان

عنوان مقاله لازم است «کوتاه»، «گویا» و در ارتباط کامل با محتوای مقاله باشد. از کاربرد عناوین طولانی که متغیرهای مختلف مقاله در آن به‌صورت توصیفی آمده؛ خودداری شود.

 1. کاربرد پرانتز در عنوان

در صورت نیاز به ذکر اطلاعات تکمیلی خاصی در عنوان، از پرانتز استفاده شود. این موارد می‌تواند مثلاً (مطالعات موردی...) باشد.

مثال:       

ارتباط مشارکت سیاسی با رفتار انتخاباتی

(مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری در ایران)

 

 1. ننوشتن عنوان فرعی

برای عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی (تیتر دوم) که کارکرد تشریحی و توضیحی دارد، استفاده نشود؛ چرا که طولانی شدن عنوان را در پی دارد. مؤلفه‌های ضروری موردنظر مؤلف، در همان عنوان اصلی گنجانیده شود. 

 

 1. 4. ارائه توضیحات ضروری برای عنوان در پاورقی

عنوان در دو حالت نیازمند پاورقی است:

اول. در مواقعی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه و یا رساله باشد.

دوم. در مواقعی که مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و یا طرح مورد حمایت موسسه‌ای باشد.

نکته (1). شیوه نگارش پاورقی توضیحی به این صورت است:

درج ستاره در آخر عنوان، سمت بالا و نگارش توضیح در پاورقی در همان صفحه.

نکته (2). اطلاعات مربوط به پاورقی توضیحی اگر پایان‌نامه و یا رساله باشد، عبارت‌اند از:

عنوان پایان‌نامه و یا رساله/ استاد راهنما و مشاوران/ دانشگاه یا موسسه/ مقطع تحصیلی/ وضعیت دفاع/ تاریخ دفاعیه و نمره در صورت انجام دفاعیه.

نکته (3). اطلاعات مربوط به پاورقی توضیحی اگر پروژه تحقیقاتی و یا طرح حمایتی باشد، عبارت‌اند از:

عنوان پروژه/ سازمان سفارش‌دهنده و یا حامی/ اتمام یا عدم اتمام پروژه/ تاریخ اتمام-در صورت اتمام.

نکته﴿4. درج عنوان سازمان حامی و یا سفارش‌دهنده، به معنای موافقت آن نهاد با نشر مقاله است؛ بنابراین محقق/محققان لازم است قبلاً نسبت به دریافت موافقت سازمان مزبور اقدام نموده باشد/باشند. در غیر این صورت مسئولیت پاسخ‌گویی به نهاد مربوط تماماً بر عهده نویسنده/ نویسندگان خواهد بود. ضمناً در صورت اثبات تخلف نویسنده/ نویسندگان، موضوع در قالب اصل سلامت پژوهش و رعایت اصول اخلاقی، به‌عنوان یکی از مصادیق تخلف توسط نشریه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. 

 

 

سوم. نام نویسندگان 

 

 1. نگارش اطلاعات کامل نویسنده/ نویسندگان

لازم است اطلاعات زیر در معرفی نویسنده/ نویسندگان ارائه شود.

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی (مثلاً: مربی/استادیار/ دانشیار/ استاد... یا دانشجوی مقطع خاصی ...)

وابستگی علمی (مثلاً: هیأت علمی/ دانشجو یا همکار علمی و ...)

دانشگاه / موسسه علمی (نام کامل و رسمی دانشگاه و یا موسسه موردنظر نوشته شود)

گروه علمی (گروه علمی‌ای که نویسنده وابسته به آن است به‌صورت کامل نوشته شود. دانشجویان نیز رشته و گرایش خود را ذکر نمایند)

شهر محل استقرار دانشگاه و یا موسسه 

نکته (1). در مواردی که دانشگاه یا موسسه، دارای واحدها/ پردیس‌ها/ شعبه‌های مختلف است، حتماً نام کامل نوشته شود تا مشخص باشد. مثلاً دانشگاه آزاد اسلامی، کفایت ندارد. واحد و شهر آن نیز لازم است، بیان شود.

نکته (2). درصورتی‌که نویسنده‌ای بنا به درخواست دانشگاه/ موسسه‌اش مایل به درج اطلاعات بیشتری نیز است، اقدام نماید. ارائه اطلاعات بیشتر بلامانع است اما از  اطلاعات بالا چیزی کمک نشود.

نکته (3). در بیان اطلاعات نویسنده دقت لازم صورت گیرد؛ چرا که اصلاح آن‌ها در مراحل بعدی دشوار بوده و منجر به بروز اشتباهاتی در نشر می‌شود که مسئولیت آن با نویسنده/ نویسندگان است.

نکته (4). از اصلاح نام و یا اطلاعات نویسنده روی فایل‌ها و یا ارسال درخواست اصلاح به‌صورت ایمیلی و پیامکی به دفتر نشریه خودداری شود. زیرا مراحل ثبت و انتشار الکترونیک مقاله توسط سامانه انجام می‌شود و لذا تغییر اطلاعات بر روی یک فایل خاص و یا اطلاع‌رسانی آن به‌صورت ایمیلی برای نشریه، تأثیر عملی درپی ندارد و در نهایت سامانه به ترتیب ثبت شده اولیه، اقدام به نشر الکترونیک می‌نماید. در این موارد حتماً باید موضوع با هماهنگی دفتر نشریه و توسط نویسنده در سامانه انجام شود.  

 

 1. نگارش ایمیل

ایمیل دانشگاهی نویسنده/ نویسندگان ذکر شود. سعی شود از ایمیل‌های Gmail یا Yahoo استفاده نشود و ایمیل‌های دانشگاهی ذکر شود. درج ایمیل دانشگاهی ضروری است و سایر موارد جنبه تکمیلی دارد و می‌تواند باشد یا حذف گردد.

 

 1. نویسنده مسئول

نویسنده مسئول- در مواردی که چندین نویسنده است- درون پرانتز مشخص شود.

 1. شناسه نویسنده/ محقق (ارکید ORCID)

لازم است شناسه ارکید همه نویسندگان ذیل اسم هر نویسنده به تفکیک درج گردد. در خصوص چیستی و چگونگی تهیه این شناسه به بند 19 از همین راهنما مراجعه شود.

 1. ترتیب نویسندگان

در صورت تعدد نویسندگان، لازم است ترتیب نویسندگان حسب میزان نقش آن‌ها در ذکر اسامی لحاظ گردد. دفتر نشریه ترتیب اعلام شده را مبنا قرار می‌دهد؛ لذا در نگارش آن دقت گردد. مسئولیت این بند تماماً بر عهده نویسنده مسئول است. 

 1. الگوی نهایی معرفی نویسند

با توجه به ملاحظات بالا لازم است در مقام معرفی نویسنده حداقل بخش‌های زیر ذکر شود:

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی، رشته دانشگاهی، دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه، کشور.

ایمیل دانشگاهی

کد ارکید پژوهشگر  

 

چهارم. چکیده فارسی و انگلیسی

 

 الف. ملاحظات مربوط به چکیده فارسی

 1. حجم چکیده

حجم چکیده، حداکثر 200 کلمه می‌تواند باشد.

 1. محورهای چکیده

از حیث محتوایی چکیده باید محورهای زیر را (به ترتیب) داشته باشد: بیان مسئله/ اهمیت مسئله/ سؤال اصلی مقاله/ روش پژوهش/ فرآیند رسیدن به پاسخ سؤال اصلی/ دست آورد نهایی حاصل آمده یا همان پاسخ به‌دست‌آمده برای سؤال اصلی. این قسمت خیلی مهم است و باید جمله‌ای باشد که نوآوری مقاله را برساند.

نکته (1). در چکیده لازم نیست عناوین بیان مسئله، اهمیت، ضرورت و...بیاید، بلکه فقط توضیح آن‌ها به‌صورت یک متن واحد می‌آید. لذا از این عناوین به‌عنوان تیتر فرعی در متن چکیده استفاده نشود.

 1. شیوه نگارش چکیده

چکیده با بخشی از مقدمه و یا متن، کاملاً تفاوت دارد؛ هم از حیث نحوه نگارش و هم از حیث حجم آن؛ بنابراین از کپی نمودن برخی جملات مقدمه و یا متن به‌عنوان چکیده خودداری شود. چکیده لازم است، پس از اتمام تحقیق و تدوین مقاله، نگاشته شود.

 1. واژگان کلیدی

نکته (1). تعداد واژگان کلیدی بین 6 تا 10 مورد است.

نکته (2). واژگان کلیدی باید استاندارد باشد (Jel)

نکته (3). از بازنویسی همه واژگان آمده در عنوان مقاله به‌عنوان کلیدواژه خودداری گردد. کلماتی چون بررسی، روابط، با تأکید و؛ که بعضاً در عنوان می‌آید، کلیدواژه نیستند. کلیدواژه‌ها مفاهیم اصلی به‌کاررفته در یک متن هستند (نه صرفاً در عنوان) که از طریق جستجوی آن‌ها باید متن شما در سامانه‌های تخصصی قابل دسترسی باشد.

نکته (4). واژگان کلیدی بر اساس حروف الفبای فارسی مرتب شوند.

نکته (5). همان واژگان کلیدی که در فارسی آورده شده باید به انگلیسی برگردان گردد. 

 1. معرفی نویسندگان

لازم است نام نویسندگان و معرفی آن‌ها مطابق الگوی مصوب نشریه که در همین راهنما آمده است؛ در چکیده فارسی نیز ذکر شود (با رعایت تمام نکات بیان شده در بخش معرفی نویسندگان؛ شامل نام و نام خانوادگی، رتبه، رشته، دانشگاه، شهر محل استقرار، کشور، ایمیل دانشگاهی و کد ارکید).

 

ب. ملاحظات مربوط به چکیده انگلیسی

 1. تألیف چکیده

چکیده انگلیسی باید تألیف شود و از بازگردان نمودن کلمه به کلمه چکیده فارسی، خودداری گردد. ترجمه حرفه‌ای و صحیح چکیده فارسی مدنظر است.

 1. حجم چکیده

حداکثر حجم چکیده انگلیسی 350 کلمه است.

 1. واژگان کلیدی

 واژگان کلیدی در چکیده انگلیسی باید منطبق با مواردی باشد که در فارسی آورده شده است. همان کلیدواژه‌های فارسی به انگلیسی برگردان شود.

 1. ترتیب کلیدواژه‌ها

کلیدواژه‌های انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

 1. نگارش عنوان مقاله به انگلیسی

در هنگام نگارش عنوان مقاله به انگلیسی، دقت شود که فقط شروع عنوان مقاله با حرف بزرگ است و مابقی عنوان با حروف کوچک خواهد بود؛ مگر در مواردی مثل اسامی خاص، نام کشورها و یا اصطلاحات مهم و محوری که با حرف بزرگ شروع می‌شوند.

 1. نگارش متن چکیده

در مقام نگارش متن چکیده نیز فقط آغاز جمله با حرف بزرگ است و مابقی جمله باید با حروف کوچک باشد؛ مگر در مواردی مثل اسامی خاص، نام کشورها و یا اصطلاحات مهم و محوری که با حرف بزرگ شروع می‌شوند.  

 1. نام نویسندگان به انگلیسی

نام و نام خانوادگی نویسندگان با رعایت ترتیب، ‌با رسم‌الخط مد نظر نویسندگان؛ نوشته شود.

 1. معرفی نویسندگان

معرفی نویسندگان لازم است مشابه معرفی فارسی، نوشته شود. از معادل‌های استاندارد برای رتبه/ رشته/ دانشگاه و ... استفاده شود. دقت شود که معرفی انگلیسی کاملاً مطابق با معرفی فارسی‌نویسندگان باشد.

 1. اطلاعات تکمیلی نویسندگان

ذکر ایمیل و کد ارکید در ذیل معرفی نویسندگان، در چکید ه انگلیسی ضروری است.

 1. الگوی کلی

با توجه به ملاحظات بالا، چکیده انگلیسی لازم است، حداقل بخش‌های زیر را داشته باشد:

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسندگان

متن چکیده

کلیدواژه‌ها

معرفی نویسنده (رتبه، رشته، دانشگاه، شهر، کشور)

ایمیل دانشگاهی

کد ارکید

 

توجه (1)

لطفاً در رسم‌الخط نام و نام خانوادگی، رتبه، رشته و عنوان دانشگاه؛ دقت لازم صورت گیرد؛ زیرا نشریه بر همین مبنا نسبت به نشر مقاله اقدام می‌نماید و در صورت بروز هرگونه کاستی، مسئولیتی متوجه دفتر نشریه نیست.

توجه (2)

حتماً اطلاعات این بخش با اطلاعات درج‌شده در سامانه هماهنگ باشد. نویسنده لازم است دقت لازم را مبذول دارد تا از حیث محتوا  و رسم‌الخط اطلاعات نویسنده، یکسان باشد. سامانه اندیشه سیاسی بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه،‌ نسبت به نشر الکترونیک اقدام می‌نماید. حال‌آنکه نسخه کاغذی بر اساس فایل‌های تائید شده مؤلف تهیه می‌شود. لذا اگر نویسنده، اطلاعات مشابه و یکسان درج نکرده باشد، نوعی اختلاف پدید می‌آید که مسئولیت آن با نویسنده است.   

 

 

پنجم. مقدمه

 

 1. حجم مقدمه

حجم مقدمه بین 15 تا 20 سطر است.

 1. محورهای مقدمه در مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی تهیه شده‌اند:

بیان مسئله:

اهمیت:

ضرورت:

اهداف: [شامل هدف اصلی و اهداف فرعی].

سؤال‌ها: [شامل سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی].

فرضیه: (در مواردی که مقاله فرضیه آزما نیست ذکر همین جمله کفایت دارد)

روش: (توضیحات در ادامه می‌آید)

 

 1. محورهای مقدمه در مقاله‌هایی که در قالب تحلیل آماری و کمی تهیه‌شده:

بیان مسئله:

اهمیت:

ضرورت:

اهداف: [شامل هدف اصلی و اهداف فرعی].

سؤال‌ها: [شامل سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی].

فرضیه:

 

نکته (1). عناوین بالا (بیان مسئله تا آخر) در مقدمه به ترتیب بیان شده، ذکر شود و مطالب نویسنده در مقابل هر یک به‌صورت مشخص بیاید. از نگارش مقدمه به‌صورت کلی و دربردارنده موضوعات بالا به‌صورت درهم، خودداری شود.

نکته (2). به‌طور متوسط بین 2 تا 4 سطر - به‌تناسب و بنا به نیاز- به هر تیتر فرعی مقدمه اختصاص یابد و از ارائه توضیحات طولانی خودداری گردد. با توجه به مخاطبان تخصصی نشریه، نیاز به بیان مفصل مطالب نیست. فقط در خصوص روش این ملاحظه استثنا می‌خورد که در نکته 4 به آن اشاره‌شده است.

 

۴. توضیح بیان مسئله

در بیان مسئله باید زمینه ورود به بحث اصلی ارائه شود و این‌که مقاله حاضر قراراست به چه مسئله‌ای بپردازد؛ بنابراین به موضوعات کلی و حاشیه‌ای پرداخته نشود و صرفاً مسئله برجسته گردد.

 

۵. توضیح اهمیت

اهمیت وجه ایجابی دارد و بیان می‌کند که چرا این تحقیق انجام شده است. در مقام نگارش اهمیت می‌توان به طیف متنوعی از اهمیت مسئله، پژوهش، نتایج حاصل از آن و از این قبیل، استناد نمود. اهمیت لازم است به‌صورت مختصر، مفید و مستند نوشته شود.

 

۶. توضیح ضرورت

ضرورت وجه سلبی دارد و به این سؤال، پاسخ می‌دهد که اگر پژوهش حاضر انجام نشود، چه ضررهایی احتمال دارد، رخ دهد؛ بنابراین می‌تواند طیف متنوعی از ضرورت‌های نظری تا کاربردی را شامل شو‌د. ضرورت لازم است به‌صورت مختصر، مفید و مستند نوشته شود.

 

۷. توضیح اهداف

نکته﴿۱. هدف یعنی مقصدی که نویسنده از پاسخ‌گویی به سؤال اصلی و سؤال‌های فرعی دنبال می‌نماید.

نکته﴿۲. اهداف نباید عین سؤال‌ها باشند و به بازنویسی خبری سؤال‌ها تبدیل شوند. اهداف باید متناسب با سؤال‌ها باشند. تأکید بر تناسب باشد و نه انطباق.

مثال

اگر در مقاله‌ای قراراست به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که تأثیر مشارکت بر مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آنگاه هدف اصلی نباید این‌گونه نوشته شود که: هدف اصلی محقق آن است که تأثیر مشارکت سیاسی بر مشروعیت را در ایران نشان دهد. این تکرار سؤال است با شیوه خبری. بلکه می‌توان به طیفی از اهداف نظری و یا عملی برای این پژوهش با توجه به محتوا اشاره داشت. مثلاً: هدف اصلی محقق می‌تواند هدفی نظری باشد که به تبیین و تشریح گفتمان اسلامی در این زمینه کمک نماید؛ یا می‌تواند هدفی کاربردی داشته باشد که به آسیب‌شناسی تجربه مشارکت مردم در ایران ناظر باشد. به همین ترتیب باید اهداف فرعی ارتباط و تناسب با سؤال‌های فرعی داشته باشند، اما  به بازنویسی خبری سؤال‌های فرعی، تبدیل نشوند.

نکته (۳). تناسب بین اهداف و سؤال‌ها به معنای انطباق تک‌به‌تک –ضرورتاً- نیست. به این معنا که برای یک هدف فرعی چه‌بسا لازم باشد دو سؤال فرعی و یا بیشتر طراحی شود و برای هدف فرعی دیگری، فقط یک سؤال طراحی شود. آنچه مهم است، وجود ارتباط بین اهداف و سؤال‌ها است. 

 

۸. توضیح سؤال‌ها

نکته﴿۱. سؤال اصلی و سؤال فرعی به‌صورت تفکیکی ارائه شوند.

نکته﴿۲. سؤال‌ها صریح، شفاف و با درج علامت سؤال باشد.

نکته (۳). سؤال‌ها نباید ترکیبی (خوشه‌ای) باشند. منظور از سؤال ترکیبی و یا خوشه‌ای آن است که ظاهراً یک سؤال باشد اما درون آن چند سؤال دیگر مطرح شده باشد.

نمونه سؤال نادرست:

مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در گفتمان اسلامی و سکولار کدم‌اند و اولویت‌بندی  آن‌ها چگونه است؟

دلیل نادرست بودن سؤال بالا:

سؤال بالا درست نوشته‌نشده، چرا که حاوی 4 سؤال به شرح زیر است:

مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در  گفتمان سکولار چیست؟

مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در  گفتمان اسلامی چیست؟

اولویت‌بندی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در گفتمان سکولار چگونه است؟

اولویت‌بندی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در گفتمان سکولار چگونه است؟

 

نکته (۴). سؤال اصلی یک مورد باشد و سؤال‌های فرعی بین 2 تا 4 مورد به‌تناسب موضوع.

نکته (۵). نسبت بین سؤال اصلی و فرعی رعایت گردد. سؤال‌های فرعی لازم است در حکم مقدمه رسیدن به پاسخ سؤال اصلی باشند و ترتیب منطقی بین آن‌ها رعایت گردد.

نکته (۶). از بازنویسی سؤال اصلی در قالب سؤال‌های فرعی خودداری شود. سؤال فرعی نمی‌تواند همان سؤال اصلی با نگارشی دیگر از کل آن و یا بخشی از آن باشد.

 

۹. توضیح فرضیه

نکته (۱). در مواردی که مقاله فرضیه‌‌آزما نیست، این مطلب با ذکر دلیل آن در قسمت فرضیه ذکر شود و طبعاً دیگر نیازی به نگارش جمله‌ای به‌عنوان فرضیه نیست.

نکته (۲). فرضیه در موارد ضروری باید به‌صورت استاندارد (دربردارنده گمانه تخصصی نویسنده برای سؤال مربوط، در قالب واژگان علمی، با امکان ارزیابی صحت آن) ارائه شود و نوآوری لازم را داشته باشد. لذا از نوشتن جمله‌های عمومی و بدیهی به‌عنوان فرضیه خودداری شود.

نکته (۳). با توجه به تفاوت محتوایی فرضیه و مفروض، دقت شود که مفروض‌ها به‌عنوان فرضیه نوشته نشود.

 

۱۰. توضیح روش

در مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی- تحلیلی نوشته می‌شوند، تیتر فرعی روش در مقدمه باید آورده شود؛ اما در مقاله‌هایی که تکنیک تحلیل آماری بکار رفته این تیتر فرعی در مقدمه لازم نیست باشد و بجای آن در متن تیتر مستقل روش می‌آید. در مقاله‌های توصیفی- تحلیلی می‌توان تا حدود 5 سطر در مقدمه توضیح روشی ارائه نمود و این اطاله در مقدمه از حیث روش باشد، اشکال ندارد. در صورت نیاز به حجمی بیشتر از 5 سطر، باید یک تیتر  اصلی با عنوان روش در متن مقاله درج شود. 

 

ششم. پیشینه

 

ا.محتوای پیشینه

پیشینه نشریه اندیشه سیاسی  در اسلام از حیث محتوا دارای دو بخش اساسی است:

الف. پیشینه پژوهشی موضوع در نشریه اندیشه سیاسی در اسلام

لازم است محققان شماره‌های قبلی مجله را با توجه به موضوع تحقیقشان ملاحظه و مطالعه نمایند. این اقدام  از بیان موضوعات تکراری جلوگیری نموده و درنتیجه سنت مطالعاتی نشریه را در موضوع تقویت می‌نماید. نتیجه این اقدام باید  در محورهای زیر خودش را نشان دهد:

یک. در پیشینه که حتماً منابع قبلی مجله اندیشه سیاسی در اسلام لازم است ملاحظه و ارجاع داده شده باشد.

دو. در بخش مفهومی و نظری مقاله برای سازمان‌دهی الگوی تحلیل و یا تنظیم شاخص‌ها و ...

سه. در متن مقاله حسب  ضرورت و یا نیازی که محقق تشخیص می‌دهد.

ب.پیشینه پژوهشی موضوع در سایر منابع

این قسمت مشابه تمام پژوهش‌های علمی متعارف بوده و با شناسایی منابع اصلی و به‌روز در موضوع از میان تحقیقات، مقاله‌های پژوهشی، کتاب‌ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها و ...   به انجام می‌رسد.    

 1. اصول پیشینه نویسی

2-1. درج تیتر مستقل

پیشینه به خاطر ارزش علمی آن و بیان نوآوری، دارای اهمیت بالایی است؛ بنابراین با تیتر مستقل لازم است در مقاله ارائه گردد. شماره تیتر پیشینه ۱ است.

2-2. استاندارد بودن پیشینه

رعایت ملاحظات زیر برای استاندارد شدن پیشینه ضروری است:

یک. حوزه و  قلمرو موردنظر برای پیشینه نویسی مشخص شود.

دو. منابع اصلی در همان حوزه شناسایی شوند. منابع ضعیف و غیرتخصصی اصولاً نباید ذکر شوند.

سه. منابع شناسایی‌شده از حیث محتوایی دسته‌بندی شوند و از ذکر تک‌تک آن‌ها به‌صورت درهم خودداری شود (دسته‌بندی محتوایی از ابتکارهای نویسنده/نویسندگان است).

توجه: مبنای دسته‌بندی منابع، رویکرد موردنظر نویسنده است و هیچ الگوی پیشینی در این زمینه نشریه ندارد؛ یعنی نویسنده/ نویسندگان هستند که تصمیم می‌گیرند که منابع را می‌توان در دو یا چند گروه قرارداد. در این موارد لازم است حتماً معیار دسته‌بندی توسط نویسنده به‌صورت صریح ذکر گردد.

چهار. پس از اتمام معرفی دسته‌های طراحی‌شده، در انتهای پیشینه لازم است چند مطلب به‌صورت مختصر آورده شود:

-ارزیابی پیشینه که نقاط قوت و ضعف منابع موجود در موضوع را بیان می‌نماید.

- بیان نقاط خلاء آن حوزه تحقیق با توجه به‌پیشینه ارائه‌شده

- بیان جایگاه تحقیق حاضر با توجه به خلاء های بیان شده و این‌که این تحقیق کدام خلاء را می‌خواهد پر نماید

- و بالاخره نوآوری‌ها و نکات برجسته تحقیق حاضر در قیاس با پیشینه موجود

همه این موارد به‌صورت تخصصی و مختصر نوشته شود تا حجم پیشینه به‌صورت نامتعارف زیاد نشود.

پنج. آدرس کتابشناختی آثار آمده در پیشینه، همگی در کتاب‌نامه به‌صورت کامل بیایید. درون‌متن هم به‌صورت درون‌متنی ارجاع بیاید.

شش. در پیشینه فقط به مقاله و کتاب بسنده نشود و همایش‌های علمی و رساله‌ها هم دیده شوند.

هفت. با توجه به این‌که نشریه اندیشه سیاسی در اسلام، دارای ماهیت و سبک علمی مشخصی است؛ ضروری است منابع مرتبط با موضوع در نشریه دیده‌شده و در پیشینه به آن‌ها هم اشاره شود.

هشت. محل پیشینه بعد از مقدمه است.

نه. پیشینه عنوان مستقل داشته باشد و با مبانی و یا سایر عناوین، ادغام نشود.

ده. نگارش پیشینه در سایر قالب‌ها (مانند قالب جدول) درصورتی‌که اصول روشی و محتوایی بالا را رعایت نماید، بلامانع است.

 

هفتم. تیتر نویسی

 

 1. تیترهای اصلی و فرعی با شماره از یکدیگر متمایز شوند.
 2. در مقام نگارش شماره برای تیترها، بین ارقام خط تیره و در آخر آن نقطه گذاشته شود.
 3. از شماره درون‌متن برای دسته‌بندی مطالب و یا ذکر مطلب استفاده نشود.

برای مثال وقتی می‌خواهیم بگوییم سرمایه اجتماعی دارای چند رکن است نباید از شماره استفاده شود.

نادرست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: 1. اعتماد، 2. اعتبار.

درست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: اعتماد و اعتبار.

 1. از نوشتن تیترهای تکراری خودداری شود

برای مثال نویسنده‌ای که می‌خواهد عناصر قدرت نرم را بیان نماید، به‌صورت زیر مطلب را ننویسد:

نادرست

... سرمایه اجتماعی دارای دو عنصر اصلی است: اعتماد سیاسی، اعتبار سیاسی.

الف. اعتماد سیاسی: ...................................

ب. اعتبار سیاسی: ....................................

در اینجا، موردی که زیرش خط کشیده شده، لازم است حذف گردد و تیترهای بعدی کفایت می‌کند.

درست

... سرمایه اجتماعی دارای دو عنصر اصلی است:

الف. اعتماد سیاسی: ...................................

ب. اعتبار سیاسی: ...................................

 1. شیوه نگارش ارقام تیترها از راست به چپ مطابق الگوی زیر باشد.
 2. دیدگاه‌ها

1-2. دیدگاه‌های غربی

1-3. دیدگاه‌های اسلامی

1-3-1. دیدگاه‌های کلاسیک

1-3-2. دیدگاه‌های نوین

 1. استفاده از شماره، بیشتر از سه رقم نباشد.

برای مثال 5-2-1. قابل‌قبول است، اما استفاده از    1-5-2-1.   درست نیست.

 1. در صورت نیاز به تقسیمات بیشتر از تقسیم‌بندی‌های زیر به ترتیب اولویت ذکرشده در اینجا، استفاده شود:

در گام نخست، از تقسیم‌بندی‌ بر اساس حروف الفبای فارسی.

نکته (1). از ترتیب ابجد استفاده نشود.

در گام دوم، از تقسیم‌بندی بر اساس: اول، دوم و ...

در گام سوم، از تقسیم‌بندی بر اساس: یک. دو. سه. ...

نکته (۲). از اشکال و نماد برای دسته‌بندی استفاده نشود.

مثال:

اگر بعد از تیتر 1-2-1. (در مثال قبلی) خواستیم تیتر فرعی داشته باشیم، به‌صورت زیر است:

1-2-1. دیدگاه‌های کلاسیک

الف. دیدگاه بنیان‌گذاران

ب. دیدگاه شارحان

حال اگر ذیل الف و یا ب نیاز به تیتر فرعی بود، به‌صورت زیر خواهد بود:

ب. دیدگاه شارحان:

اول. شارحان مسلمان: ....

دوم. شارحان غیرمسلمان: ....

و اگر در ذیل تیترهای اول و یا دوم،  نیاز به دسته‌بندی بود، به‌صورت زیر عمل می‌شود:

دوم. شارحان غیرمسلمان:

یک. دیدگاه هنری جکسون:................................................

دو. دیدگاه میشل جانسون: ................................................

 

 1. لازم است ترتیب بیان شده برای استفاده از شماره تا سه رقم/ حروف الفبای فارسی/ اول. دوم؛ و. یک. دو. سه؛ و. در کل متن رعایت گردد.

  

 

هشتم. روش

 1. داشتن تیتر مستقل روش

در مقاله‌هایی که به‌نوعی از روش‌هایی مانند تحلیل آماری، تحلیل زمینه‌ای، پیمایش، مصاحبه و یا پرسشنامه استفاده می‌شود؛ لازم است تیتر مستقلی به‌عنوان روش در مقاله پیش‌بینی گردد. در این موارد معرفی زمینه، جامعه آماری و نمونه، یا نحوه مدخل سازی و طراحی جداول معنایی، یا نحوه تهیه و تنظیم پرسشنامه و مواردی از این قبیل، در ذیل عنوان روش ذکر می‌شود.

در مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام می‌شود، تیتر فرعی‌ای با عنوان روش در آخر مقدمه – بعد از تیتر فرعی سؤال‌ها، چنان‌که در بند ث-2  نکته ذکر شد- بیاید، کافی است. توضیحات در این قسمت کم خواهد بود اما بجای آن طبعاً بخش مبانی نظری و الگوی تحلیل مهم می‌شود و توضیحات کافی نیاز دارد.

 1. محتوای روش

لازم است به موضوعات زیر در بند روش اشاره گردد:

 • نوع تحقیق (بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی، ...)
 • رویکرد محقق (توصیفی، تحلیلی، انتقادی، ...)
 • روش جمع‌آوری داده‌ها (اسنادی، پیمایشی و ...)
 • روش تحلیل داده‌ها (کمّی یا کیفی یا ...)
 • معرفی مستند روش با رجوع به منابع اصلی به‌صورت مختصر و در حد مورد نیاز پژوهش
 • بیان نحوه کاربست روش مزبور، در مقاله حاضر (چه گام‌هایی برداشته‌شده در مقاله حاضر تا روش مزبور عملیاتی گردد)
 • بیان نحوه تائید پایایی و روایی یافته‌ها

نکته (1). در مقام نگارش روش، حتماً مستند مؤلف در انتخاب روش موردنظر، ذکر شود. مثلاً اگر نوع خاصی از تحلیل محتوا استفاده می‌شود، دلایل انتخاب آن روش ذکر شود.

نکته (2). بیان کاربست روش در تحقیق مؤلف ضروری است. برای مثال اگر محققی بیان می‌کند که از روش تحلیل مضمون می‌خواهد استفاده کند. لازم است که بگوید برای کاربست این روش در موضوع حاضر چه گام‌هایی را برداشته و در متن این گام‌ها به‌صراحت اعمال گردد.

مثال:

محققی که دارد از روش تحلیل محتوا استفاده می‌کند در بخش روش باید این توضیحات را مستند به موضوع خودش، ارائه نماید:

گام (1). تعریف و تحدید موضوع

گام (2). تعریف مدخل

گام (3). جستجوی مدارک بر اساس مدخل مصوب

گام (4). پالایش مدرک‌ها

گام (5). تحلیل مدارک در قالب جداول (تعیین مضامین، مقولات و ...) و الی آخر ...

و سپس در متن همین مراحل طی شود تا داور بتواندآن‌هارا کنترل و ارزیابی نماید.

 

 1. ملاحظات روشی مقاله‌های توصیفی-تحلیلی

در مقاله‌هایی که مبنای تحلیل انتخاب یک نظریه است، ضروری است که ملاحظات زیر رعایت شود.

یک. نظریه انتخاب شده، به‌صورت مختصر و مفید معرفی گردد.

دو. دلایل انتخاب آن برای تحقیق، توسط مؤلف بیان شود.

سه. الگوی تحلیل بر اساس نظریه مزبور ترسیم گردد.

سپس در ادامه مقاله همان الگو برای تحلیل موضوع مقاله استفاده شود.

مثال:

اگر محققی از نظریه امنیت ایجابی برای تحلیل وضعیت امنیت در شهر تهران در سال 1398 می‌خواهد استفاده کند؛ با معرفی نظریه مزبور به الگویی از تحلیل امنیت می‌رسد که در آن سه رکن خواسته، داشته، ضریب ایدئولوژیک نقش اصلی را در تحلیل امنیت دارند؛ بنابراین در متن مقاله و به هنگام ورود به موضوع اصلی مقاله (امنیت در شهر تهران) باید سه تیتر داشته باشد:

 • وضعیت خواسته‌‌های شهروندان تهرانی
 • میزان کارآمدی نظام سیاسی در تأمین خواسته‌های شهروندان تهرانی
 • وضعیت ضریب ایدئولوژیک نظام نزد شهروندان تهرانی

این سه تیتر برآمده از آن نظریه و الگوی تحلیل ایجابی است و اگر نظریه سلبی استفاده می‌شد، باید 2 تیتر پیش‌بینی می‌شد؛ چرا که نظریه سلبی در حوزه امنیت، بر روی دو رکن تهدیدات و توانمندی‌ها تأکید دارد. بر این اساس انتخاب نظریه، مهم است و راهنمای ساختار بعدی مقاله است.

 

 1. تذکر در خصوص استفاده از فن مصاحبه:

در مواردی که تحقیق مبتنی بر اجرای مصاحبه است، محقق لازم است نکات زیر را در بند روش بیاورد:

یک. ویژگی‌های افراد شایسته برای مصاحبه (ویژگی‌هایی که محقق تعریف نموده تا بر اساس آن‌ها مصاحبه‌شوندگان خود را انتخاب نماید). در این قسمت دقت شود، چون این ویژگی‌ها اعتبار یافته‌های بعدی را تضمین می‌کند. لذا باید دقیق و معتبر و کافی برای موضوع تحقیق باشند. 

دو. جدول افرادی که برای مصاحبه انتخاب شده‌اند. با ذکر ادله و مستندات لازم که نشان می‌دهد افراد انتخاب شده، شرایط و ویژگی‌های آمده در بند بالا را دارند. در این قسمت جدول معرفی طبعاً لازم است ستون‌هایی داشته باشد که هر ستون آن ناظر بر یکی از ویژگی‌ها باشد. مثلاً اگر مؤلف سه ویژگی را شرط نموده، طبعاً باید در آن جدول 3 ستون باشد متناظر با آن ویژگی‌ها. دقت شود مستندات لازم برای هر ویژگی برای هر مصاحبه‌شونده آورده شود. برای مثال اگر محقق گفته مصاحبه شوند یک شرطش آن است که متخصص در موضوع باشد و شاخص تخصص را مدرک دانشگاهی گرفته؛ طبعاً باید یک ستون باشد که مدرک تحصیلی مصاحبه‌شونده در آن آمده باشد. همین‌طور برای سایر ویژگی‌ها ستون و مستندات پیش‌بینی شود.

سه. ذکر اسامی افراد مصاحبه‌شونده به‌عنوان اصل اولیه در نشریه اندیشه سیاسی در اسلام موردپذیرش است. لذا محقق لازم است مجوز لازم را از مصاحبه‌شونده گرفته باشد و سپس اسم ایشان را در جدول مصاحبه‌شونده‌ها بیاورد.

چهار. اگر بنا به هر دلیلی مصاحبه‌شونده مایل به ذکر اسمش در جدول و در متن مقاله نبود، نویسنده لازم است از کد برای ایشان در جدول استفاده نماید و نباید اسم ایشان را علی‌رغم میل مصاحبه‌شونده درج نماید. در این موارد با کد (مثلاً مصاحبه‌شونده الف، یا مصاحبه‌شونده 1 و یا ...) به فرد مورد نشر اشاره می‌شود. در هر حال رعایت منشور اخلاقی در اینجا لازم است و مصاحبه‌شونده حق دارد اجازه ذکر اسمش در مقاله را ندهد.     

چهار. ادله لازم روشی در خصوص این‌که چرا فقط این افراد برای مصاحبه انتخاب شده‌اند، نیز در همین بند لازم است ذکر شود.

 

 1. تذکر مهم در خصوص استفاده از فن پرسشنامه:

در مقام تنظیم پرسشنامه حتماً موارد زیر در بند روش ذکر شود:

یک. نحوه تنظیم سؤال‌های پرسشنامه (محقق ساخته است یا استاندارد است؟)

دو. نحوه سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه؛

سه. نسبت گویه های پرسشنامه با مبانی نظری تحقیق 

 

نهم. جدول، نمودار، شکل، نقشه 

 

 1. شماره و شناسه

 هر نمودار، جدول و یا نقشه‌ای که ترسیم می‌‌شود، لازم است شماره و شناسه داشته باشد.

مثال:

 جدول شماره (1): میزان تورم سالیانه (1390- 1380)

آنچه بعد از دو نقطه : () آمده، شناسه نامیده می‌شود.

 

نکته (1). شماره جدول درون پرانتز باشد و بعدش دو نقطه بیاید.

نکته (2). محل درج اطلاعات (شماره و شناسه) بالای جدول و نمودار به‌صورت وسط‌چین است.

نکته (3). اگر جدول و یا نمودار از منبعی نقل شده، آدرس منبع در سمت چپ و ذیل آن درون پرانتز بیاید.

مثال: (منبع: کریمی، 1398: 12).

نکته (4). اگر نمودار و یا جدولی از یافته‌های تحقیق است و از منبعی گرفته نشده، ذیل آن درون پرانتز ذکر شود: یافته‌های تحقیق حاضر.

مثال: (منبع: یافته‌های تحقیق حاضر)

مثال: (طراحی‌شده توسط محقق)

کل نمودار به‌صورت گروپ (group) درآید.  

 

 

 دهم. نتیجه‌گیری 

 

 1. 1. مقاله لازم است دارای نتیجه‌گیری مستقل باشد و با تحلیل‌ها و یا بخش دیگری از مقاله ادغام نشود. لذا حجم نتیجه‌گیری به‌طورمعمول بین 8 تا 10 سطر خواهد بود (و نه بیشتر)
 2. 2. عنوان لازم است نتیجه‌گیری باشد و عناوین دیگری همچون خلاصه و یا جمع‌بندی استفاده نشود.
 3. 3. محتوای نتیجه‌گیری لازم است در بردارنده محورهای زیر به‌صورت خلاصه باشد: بیان مسئله و سؤال، مرور خلاصه متن، نتایج حاصله آمده در مقاله، برجسته‌سازی نوآوری مقاله و بالاخره پیشنهادات مرتبط و برآمده از نتایج تحقیق.
 4. در مقاله‌هایی که دربردارنده پیشنهادات است و نویسنده مایل به زدن تیتر فرعی برای پیشنهادات است، ساختار نتیجه‌گیری به‌صورت زیر خواهد بود

نتیجه‌گیری (به‌عنوان تیتر اصلی)

...... (توضیحات در حد کلیات مقاله، در 1 یا 2 سطر) 

جمع‌بندی: (به‌عنوان تیر فرعی) و در اینجا سؤال، روش، مبانی نظری و پاسخ به‌دست‌آمده به‌صورت مختصر می‌آید که حدود 6 یا 7 سطر خواهد شد.

پیشنهادات: (به‌عنوان تیتر فرعی) که پیشنهادات محقق در موضوع می‌آید. توجه شود که پیشنهادات حتماً محدود باشد به مواردی که از این تحقیق برداشت می‌شود و بیش از تحقیق نباشد.  

 1. تیتر نتیجه‌گیری نیاز به شماره ندارد.

 

 

یازدهم. فایل  و صفحه‌آرایی مقاله 

 

 1. مقاله حداکثر در 8 هزار کلمه و در محیطWORDتنظیم شده باشد.
 2. معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

 

 1. نوع و اندازه قلم

 

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

B Zar 12 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

نام نویسنده (گان)

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Lotus 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 9 Regular

تیترها

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

عنوان جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Lotus 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

منبع جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Lotus 13 Regular

انگلیسی

Cambria Math 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

کتاب‌نامه

فارسی

B Lotus 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

 

نکته (1). اندازه واژگان در بخشی که با عربی تایپ می‌شود، همانند فارسی آن و با قلم B Badr تنظیم شود.

 

 

 دوازدهم. یادداشت 

 

 1. محتوای یادداشت

فقط توضیحات اضافی ضروری و معادل انگلیسی اسامی خاص که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده و یا اصطلاحات مهم و محوری با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود.

 1. نگارش معادل غیرفارسی

معادل‌های غیرفارسی فقط در مواردی ذکر شود که یک مفهوم محوری و اساسی و یا جدید به کار گرفته‌شده است. تعابیر ساده و عمومی نیاز به نگارش معادل ندارند.

 1. اسامی درون پرانتزهای ارجاعات، نیاز به رسم‌الخط غیرفارسی ندارند.

اسامی‌ای که درون پرانتزهای درون‌متن و برای ارجاع می‌آید، لازم نیست در یادداشت‌ها رسم‌الخط انگلیسی آن‌ها بیاید. در این موارد:

الف. اگر منبع مورداستفاده به زبان انگلیسی و یا هر زبان غیرفارسی است، اسم نویسنده با همان رسم‌الخط اصلی آورده شود. مثلاً اگر از کتاب Joseph Nye به زبان انگلیسی استفاده‌شده، درو ن پرانتز به این صورت آورده شود (Nye, 1998). نگارش به فارسی مثلاً (نای، 1998) و سپس یادداشت زدن برای اسم نای نادرست است.

ب.اگر منبع مورداستفاده به زبان فارسی است (از اول توسط یک نویسنده خارجی، اما به‌صورت فارسی نوشته‌شده و یا به فارسی برگردان‌شده)، در این موارد اسم نویسنده به‌صورت فارسی در پرانتز ارجاع می‌آید و نیازی به یادداشت رسم‌الخط غیرفارسی آن نیست.

مثلاً ترجمه کتاب نای اگر ملاک باشد، به‌صورت (نای،1397، ص.12) ارجاع نوشته می‌شود و نیازی به ارائه رسم‌الخط انگلیسی اسم نای در یادداشت‌ها به انگلیسی نیست.

 

 

سیزدهم. ارجاع نویسی درون‌متن 

نکته مهم: در ارجاعات مربوط به امام خمینی حتماً از صحیفة امام (به جای صحیفه نور) و از کتاب‌های چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام استفاده گردد.

 

 1. ارجاع نویسی درون‌متن

ارجاع منابع در نشریه اندیشه سیاسی در اسلام به‌صورت درون‌متنی بوده و استناددهی بین‌المللی APA است.

برای ارجاع به منابع در داخل متن به‌صورت (نام مؤلف، سال انتشار، جلد: شماره صفحه) عمل شود.

حتماً در هنگام نگارش به نحوه کاربرد نقطه، ویرگول و ... دقت شود و به همان سبک استفاده شود. 

 1. الگوی ارجاع نویسی با چند نویسنده

 نکته 1. ارجاع به اثری با یک نویسنده: (مطهری، 1366: 20).

نکته 2. ارجاع به اثری با دو نویسنده: نام خانوادگی دو نویسنده با حرف ربط   «واو«  مجزا شود: (مطهری و کاشانی، 1366: 22).  در منابع انگلیسی برای حروف ربط   واو   از نماد  &  استفاده شود: (Nay, 2019: 23-25 & Estephani).

نکته 3. ارجاع به اثری بیش از دو نویسنده تا 5 نفر: نام خانوادگی همه نویسندگان ذکر شود. بین آن‌ها ویرگول باشد. بعد از اسم  فرد ماقبل آخر از حرف ربط  واو  بعد از ویرگول استفاده شود: (مطهری، کریمی، امامی، مجتهدی و فرامرزپور، 1389: 54-24).

نکته 4. ارجاع به اثری با بیش از 5 نویسنده: نام خانوادگی اولین نویسنده ذکر و بجای اسامی نویسندگان بعدی از واژه  «دیگران»  استفاده شود: (احمدی و دیگران، 1382: 20-18).

نکته 5. در منابع انگلیسی برای معادل   دیگران   از  واژه    et.al  استفاده شود: (Ahmadi, et.al.2019: 34)

نکته 6. ارجاع دهی به نام نویسنده‌ای که در متن اسم او است: درصورتی‌که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده و ارجاع به کلیت اثر او است؛ بلافاصله پس از اسم ایشان کافی است سال نشر در داخل پرانتز ذکر شود. مثال: در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382) نیز چنین رویکردی دارد؛ اما اگر صفحه‌ای و یا صفحه‌هایی معین موردنظر است، باید در پرانتز صفحه یا صفحه‌ها ذکر شود. مثال: در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382: 12) نیز چنین رویکردی دارد؛ اما اگر این استناد به‌گونه‌ای است که از جنس نقل‌قول (مستقیم یا غیرمستقیم) است، باید  در آخر نقل‌قول و با ذکر صفحه پرانتز ارجاع مطابق الگوی استاندارد بیاید و نمی‌توان به ذکر سال در مقابل اسم اکتفا نمود. مثال: مطهری در این خصوص تصریح دارد که «فطرت مبنای ارزیابی رفتار است» (مطهری، 1395: 17). 

 1. الگوی ارجاع نویسی درون‌متنی غیرفارسی

استناد نویسی به منابع غیرفارسی با همان الگوی APA است، با این تفاوت که باید به زبان اصلی متن مورد استناد باشد. از فارسی‌نویس نمودن منابع غیرفارسی در موقع ارجاع‌دهی درون‌متنی خودداری گردد. به‌عبارت‌دیگر اگر منبع مورداستفاده در پژوهش به زبان غیرفارسی باشد، مطابق ضوابط بالا عمل می‌شود با این توضیح که حتماً لازم است به زبان اصلی درون پرانتز و در کتاب‌نامه آورده شود. از فارسی‌نویس نمودن منابع خودداری گردد.

مثال: ارجاع به کتاب نای اگر به ترجمه فارسی آن باشد به این صورت خواهد بود : (نای، 1398: 23). اما اگر به نسخه انگلیسی آن ارجاع بخواهیم بدهیم بدین‌صورت است: (Nye,2015: 34) .

 

 1. نکته‌های نگارش نقل‌قول مستقیم

استناد به نقل‌قول مستقیم لازم است درون گیومه باشد و بلافاصله بعد از اتمام نقل‌قول مستقیم و گذاشتن گیومه، آدرس درون پرانتز به‌صورت کامل و ذکر صفحه بیاید. مثال:

برخی معتقدند «انتخاب روش برای مدیریت سیاسی مقوله‌ای تخصصی و زمینه وند است؛ بنابراین هر جامعه‌ای الگوهای خاص خودش را دارد» (داوری، 1371: 133).

نکته 4. در صورت تعدد نقل‌قول از یک منبع لازم است آدرس هر یک بعد از خودش آورده شود، از آوردن (همان) خودداری شود.

نکته 5. اگر لازم است در موضوعی واحد به چند اثر ارجاع داده شود، کافی است درون پرانتز نام خانوادگی و سال نشر و در صورت نیاز صفحه آن ذکر شود و اسامی نویسندگان آثار مختلف با نقطه ویرگول از هم جدا شوند.

مثال: در ارتباط با سرمایه اجتماعی، معمولاً همه نویسندگان ایرانی با توجه به مبانی هوییتی و معرفتی‌شان بر محوریت اعتماد اجتماعی تأکید دارند (اسلامی، 1398: 20-12؛ کیوانی، 1388: 30-21؛ همدانی، 1398)... .

توجه: اسلامی و کیوانی و همدانی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده‌اند و نباید این ترتیب به هم بخورد.

ضمناً، در پاره‌ای موارد که صفحه خاصی مطرح بوده، صفحه ذکرشده (مورد اسلامی)، در موردی که صفحه‌هایی ملاک بود،‌صفحه‌ها بیان شده (مثل مورد کیوانی) و در موردی که کل اثر مد نظر بوده به بیان عنوان اثر بسنده شده و صفحه‌ای ذکر نشده است (مثل مورد همدانی).

نکته 7. ارجاع مجدد

مهم: در ارجاع مجدد اطلاعات درون پرانتز به‌صورت استاندارد ذکر شود و از کاربرد کلمات پیشین و یا همان خودداری گردد. در نگارش منابع انگلیسی نیز همین قاعده جاری است واژ معادل‌های انگلیسی پیشین و همان استفاده نشود یعنیOp.cit یا Ibid.

 

 1. استناددهی به منابع باواسطه

محقق باید به منابع و مدارکی ارجاع دهد که خود آن‌ها را دیده است. اگر مدرک مورداستفاده به نقل از اثر دیگری استفاده‌شده، باید ابتدا نام صاحب مدرک اصلی در متن آورده شود (در مثال زیر کاستلز) ودرانتهای جمله مورداستفاده، مشخصات منبع دوم در داخل پرانتز بعد از نگارش تعبیر  به نقل از:  بیاید که نشان دهد این موضوع از آنجا نقل شده است (در مثال زیر کاشفیان).

مثال: جامعه شبکه‌ای فرصت‌هایی به تعبیر کاستلز دارد (به نقل از: کاشفیان،1386: 27). 

 نکته2. در برخی از موارد ذکر صفحه موضوعیت ندارد. از آن جمله:

 • اگر استنادها محتوای کلی اثر باشد و صفحه خاصی مد نظر نیست.
 • اگر استناد در پیشینه تحقیق است که کلیت اثر ملاک است.

در مواردی از این قبیل به‌طور طبیعی ذکر صفحه لازم نیست.

 نکته 3. باید توجه داشت که در متن مقاله نباید ارجاعات کلی (بدون ذکر صفحه) زیاد باشد و به‌طور طبیعی استنادها عموماً با ذکر صفحه هستند.

 1. ارجاع به قرآن کریم

در صورت ارجاع به قرآن کریم، ملاحظات زیر رعایت شود

ـ آدرس قرآن کریمی که ترجمه آیه شریفه از آنجا نوشته‌شده، به‌صورت آدرس کتابشناختی کامل (الگوی آمده در کتاب‌نامه) ذکر شود.

ـ اگر قرآن کریم مد نظر بوده و ترجمه خاصی ملاک نیست، در ابتدای کتاب‌نامه ذکر شود   قرآن کریم    کفایت دارد.

ـ آدرس‌دهی در متن به‌صورت مقابل باشد (کهف:12) یا (کهف: 14-12)

ـ اعراب‌گذاری آیه ضروری است.

 

 1. ارجاع به نهج‌البلاغه و سایر متون ائمه اطهار

در این موارد نباید ارجاع درون‌متن به اثر باشد و لازم است مشابه الگوی استاندارد به صاحب اثر باشد. مثلاً ارجاع به نهج‌البلاغه نباید به این صورت باشد (نهج‌البلاغه، 1387، ص.12). شیوه درست آن است که به این  صورت باشد: (امام علی، 1387، ص.12). در کتاب‌نامه هم باید آدرس کامل این نهج‌البلاغه که استفاده‌شده بیاید. در آنجا طبعاً به این صورت خواهد بود

- امام علی علیه‌السلام (1387). نهج‌البلاغه. (گرداوری و تنظیم: ذکر شود)، (رضا علوی تبار، مترجم)، تهران: انتشارات قلم.

 1. استفاده از اسامی استاندارد

با توجه به وجود عناوین و القاب برای برخی از نویسندگان که ممکن است به آن  عناوین مشهور باشند؛ لازم است که از نام اصلی ایشان در ارجاع نویسی استفاده شود و از عناوین استفاده نشود. مثلاً (صاحب جواهر، 1398: 14) درست نیست و باید نوشت (نجفی، 1398: 12).

 1. ترتیب نگارش صفحه‌ها

در مقام نگارش شماره صفحه‌های مورد ارجاع در بخش فارسی از چپ به راست باشد. مثلاً: صص 14-12 درست است و نه 12-14.   

این الگو هم در ارجاعات درون‌متن و هم در کتاب‌نامه لازم است رعایت گردد.

نکته: چنانچه در منبع نگاری از یک نویسنده پی‌درپی نقل‌قول آورده می‌شود از کلمه همان استفاده نشود و نام نویسنده مجدداً تکرار شود. 

چهاردهم. کتاب‌نامه 

 

 1. اصل انطباق

باید بین کتاب‌نامه و ارجاعات درون‌متنی از دو حیث انطباق کامل وجود داشته باشد:

الف. انطباق عنوانی؛ یعنی همه مواردی که در متن ارجاع داده شده در کتاب‌نامه باشد و بالعکس(تمام مواردی که در کتاب‌نامه است در متن هم ارجاع داده شده باشند).

ب.انطباق کتابشناختی؛ یعنی اطلاعات منابع ارجاع داده شده در متن با آنچه در کتاب‌نامه آمده، یکسان باشد. از حیث سال  و یا جلد و یا اسم نویسنده اثر.

 

 1. ترتیب ذکر منابع

کتاب‌نامه بر اساس منابع فارسی و عربی/ سپس منابع لاتین/ سپس اسناد و مدارک خاص/ و سپس منابع اینترنتی تنظیم شود.

 

 1. نحوه چینش منابع

هر بخش از کتاب‌نامه (فارسی/ لاتین و ...) بر اساس حروف الفبا مرتب شود.

 

 

 1. الگوی کتاب‌نامه نویسی

الگوی نگارش منابع در پایان مقاله بدین‌صورت است:

ـکتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، تعداد مجلدات. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه، آغاز صفحه اول مقاله ـ پایان صفحه مقاله (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد).

ـ پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشته تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.

ـ منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

اگر منبعی دارای چند نویسنده باشد طبق مثال‌های ذیل اصول نگارشی را رعایت کنید:

 1. نمونه‌های نگارشی چند نویسنده در مقاله

 

 1. با یک نویسنده

مثال: بنی اسدی، نازنین (1383) «مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان»، روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)، 198-175.

Fukugawa, N. (2022). "Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs", Scientometrics, 127 (8), 4439-4320.

 1. با دو نویسنده

مثال: شجاعی، حسین و ثقفیان، علی. (1396) «تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گسترة پژوهش‌های ریشه‌شناسی»، مطالعات، قرآن و حدیث، 11 (2)، 5 ـ 28.

Haunschild, R. & Bornmann, L. (2022). "Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs", Scientometrics, 127 (8), 4439-4320.

 

 1. با بیش از سه نویسنده

مثال: وزیری، اسماعیل، نقشینه، نادر و نوروزی، عبدالرضا. (1383) «مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان»، روان‌شناسی و علوم تربیتی، 34 (2)، 198-175.

Vakkari, P. & Chang, Y. W. & Fukugawa, N. (2022). "Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs", Scientometrics, 127 (8), 4439-4320.

 

درج شناسه ارکید نویسندگان

چنانچه هنگام ارجاع‌دهی، نویسنده موردنظر دارای شناسه ارکید بوده، لازم است در انتهای منبع ذکر شود. به‌طور مثال:

ـ کبیری، ابوالحسن. (1399) «سیاست خارجی برگرفته از منظومه فکری امام خامنه‌ای و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ا. مطالعات دفاع مقدس، 6 (4)، 55-43. Dor:20.1001.1.25883674.1399.6.4.3.8

 • Rajabzadeh, M. (2002) "Intenet of Things in Supply Chain Management", Iranian Journal of Information Processing and Management, 37 (1), 465-324. Doi: 10.52547/jipm.37.1.59

 

 1. نمونه‌های نگارشی چند نویسنده در کتاب

نمونه (1). نگارش آدرس کتابشناختی اثر با یک نویسنده:

مطهری، مرتضی (1397). مسئله شناخت. تهران: صدرا.

نمونه (2). نگارش آدرس کتابشناختی اثر تا پنج نویسنده:

مهدیانی، رضا؛ حسینی، مهدی؛ امامی، فاطمه؛ دریانی، مهدیه؛ و امیری،‌کریم (1399). ابعاد نظم اجتماعی. تهران: انتشارات امیرکبیر.

نمونه (3). نگارش آدرس کتابشناختی اثر با بیش از پنج نویسنده:

مهدیانی، رضا؛ حسینی، مهدی؛ امامی، فاطمه؛ دریانی، مهدیه؛ امیری،‌کریم و دیگران (1382). برنامه‌های توسعه سیاسی. تهران: نشر کوکب.

نمونه (4). شیوه ذکر نام مترجم در آدرس کتابشناختی اثر:

مثال کتاب: نای، جوزف (1398). قدرت نرم (عباس اسماعیلی، مترجم). تهران: انتشارات سفیر.

نمونه (5). شیوه ذکر نام ویراستار در آدرس کتابشناختی اثر:

وقتی اثر داری ویراستار است، این موضوع قبل از تاریخ و درون پرانتز آورده شود:

مثال: امامی، رشید (ویراستار)(1399). مدیریت سیاسی. تهران: نشر تعلیم.

نمونه (6). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی کتابی چند جلدی با آدرس واحد:

در مواردی که همه مجلدات اثر استفاده‌شده است و آدرس مجلدات اثر همه یکسان است. در این موارد لازم است به هنگام ارجاع در متن مجلد مورد نشر ذکر شود.

مثلاً: (پرچمی، 1381، ج 1، صص.12-13). در کتاب‌نامه به‌صورت زیر آدرس کتابشناختی بیاید.

پرچمی، پروانه (1381). آشنایی با تاریخ جهان (2 ج). مشهد: سیاست روز.

نمونه (7). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی کتابی چند جلدی با آدرس متفاوت

اگر آدرس مجلدات یکسان نبود لازم است که هر جلد به‌طور مستقل معرفی شود و در متن هم ارجاع به همان آدرس باشد بدون نیاز به ذکر مجلد آن. برای مثال اگر اثری در دو جلد باشد اما یکی از مؤلفه‌های کتابشناختی (مثل مترجم، یا ناشر و یا تاریخ نشر) آن‌ها یکسان نباشد، باید به‌صورت زیر در کتاب‌نامه بیاید:

واتس، دیوید (1398). مفهوم سیاست (ج 1)، (رضا علمداری، مترجم). تهران: نشر پویش.

واتس، دیوید (1399). مفهوم سیاست (ج 2)، (محمد معینی و علی ساعی، مترجمان). تهران: نشر پویش.

چون تاریخ نشر و یا مترجم تفاوت دارد، لذا امکان تجمیع مثل نمونه بالا را ندارد. در متن هم به هنگام ارجاع از مواردی چون (واتس،1398، ص.12) و (واتس،1399، صص.34-35). بدون ذکر جلد استفاده می‌شود.

نمونه (8). نحوه نگارش اطلاعات کتابشناختی یک جلد از کتابی چند جلدی

اگر کتابی چند جلد دارد و فقط ما از یک یا چند جلد معین آن استفاده نموده‌ایم، مشابه نمونه 6 عمل شود.

نمونه (9). نگارش آدرس کتابشناختی مقاله:

جوادی، ایمان (1399). «نظریه‌های سیاست اسلامی»، نشریه علمی دانش سیاسی.11 (21)، 28-5.

بعد از عنوان نشریه شماره دوره می‌آید، درون پرانتز شماره پیاپی می‌آید و بعد از ویرگول شماره شروع و پایان مقاله از سمت چپ به راست نوشته شود. نیازی به کاربرد ص. و یا صص. نیست.

نمونه (10). نگارش آدرس کتابشناختی مقاله برگرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته):

میربابایی، حامد (1396). «ارتباطات سیاسی در عصر جهانی»، به آدرس:

ttp://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1a3dfbb27fd84a481e5.pdf
نمونه (11). نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان‌نامه و رساله منتشرنشده:

مرتضایی، محمد (1370). مفهوم صلح از دیدگاه اسلام. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده)، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. 

نمونه (12). نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان‌نامه و رساله منتشرشده در ایرانداک:

اسلامی، محمدتقی (1389). نظریه امنیت اسلامی. (رساله دکتری)، دانشگاه شهید بهشتی، قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی‌ایران (ایرانداک ش. d07501ff23d1db10520494e2b947de50).

نمونه (13). نحوه نگارش آدرس کتابشناختی پایان‌نامه و رساله منتشرشده در وبگاه:

شمس، رضا (1395). الگوهای توسعه در ایران. (رساله دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران). بازیابی شده از

http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441

 

 1. نکات نگارشی

نکته (1). عنوان کتاب ایتالیک باشد.

نکته (2). عنوان مقاله با قلم معمولی و درون گیومه باشد؛ اما عنوان نشریه مورد اشاره به‌صورت ایتالیک باشد.

نکته (3). در ارجاع به کتب،‌ نقطه باید در آخر عنوان کتاب باشد؛ اما در ارجاع به مقاله‌ها، نقطه باید آخر عنوان نشریه باشد.

 

پانزدهم. چکیده انگلیسی 

 

 1. عنوان مقاله و چکیده

نکته (1). عنوان مقاله و چکیده لازم است برای مخاطب انگلیسی زبان نوشته شود و لذا در کاربرد الفاظ و اصطلاحات دقت زبان‌شناختی لازم صورت گیرد و از ترجمه تحت الفظی و کلمه به کلمه خودداری گردد.

نکته (2). شروع ترجمه عنوان مقاله با حروف بزرگ باشد؛ اما سایر کلمات عنوان با حروف کوچک تا آخر نوشته شود. مگر موارد ذکرشده در نکته بعدی.

نکته (3). در عنوان اصطلاحات محوری و خاص و اسامی با حروف بزرگ شروع شود.

 

 1. واژگان کلیدی

نکته (1). واژگان کلیدی باید مطابق با موارد درج‌شده در چکیده فارسی باشد.

نکته (2). ترتیب واژگان کلیدی مطابق با الفبای انگلیسی تنظیم شود.

نکته (3). شروع واژگان کلیدی با حروف بزرگ باشد.

نکته (4). بین واژگان کلیدی ویرگول گذاشته شود و در مورد آخر، نقطه گذاشته شود.

 

 1. معرفی نویسنده/ نویسندگان

نکته (1). رسم‌الخط انگلیسی نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به‌طور کامل نوشته شود.

نکته (2). ترجمه تمام مطالب ارائه‌شده در معرفی نویسنده، به انگلیسی نوشته شود (رتبه/ دانشگاه/ گروه/ نویسنده مسئول و ...).

 

شانزدهم. مشابهت یابی

 

 از ارکان اصلی منشور سلامت و اخلاق پژوهش، اصالت متن است که نرم‌افزارهای مشابهت جو امروزه در سنجش آن به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط موارد زیر مورد تأکید خاص نشریه علمی اندیشه سیاسی در اسلام است:

 1. اهمیت مشابهت جویی

مشابهت جویی از آن حیث مهم است که یکی از شاخص‌های مهم فعلی برای تشخیص تقلب علمی در مقاله‌های ارسالی برای نشریه، نتیجه مشابهت جویی می‌باشد.

 1. مراحل مشابهت جویی

مشابهت جویی در نشریه علمی اندیشه سیاسی در اسلام حسب نیاز در یک یا چند نوبت به انجام می‌رسد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند  از:

یک. در مرحله ورود به داوری علمی مقاله:

دفتر نشریه «قبل از/ همزمان با» داوری علمی مقاله نسبت به مشابهت جویی مقاله و ارائه نتیجه آن به سردبیر نشریه اقدام می‌نماید. نتیجه در پذیرش/عدم پذیرش/اصلاح مقاله لحاظ می‌گردد.

دو... در مرحله تائید نهایی مقاله

مقاله بعد از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و تائید توسط داوران و دبیر فنی نشریه، مجدداً مشابهت جویی می‌شود تا از اصالت مقاله با توجه به اصلاحات صورت گرفته اطمینان خاطر حاصل گردد.

 1. سامانه مبنا برای مشابهت جویی

مشابهت جویی توسط سامانه سمیم نور و سامانه انجام می‌شود.

 1. توصیه مهم به نویسندگان

 توصیه می‌شود هر نویسنده‌ای قبل از ارسال مقاله برای نشریه علمی اندیشه سیاسی در اسلام نسبت به مشابهت جویی اقدام نماید  تا از اصالت مقاله خویش مطمئن گردد. از این طریق فرآیند بررسی مقاله تسریع می‌گردد. در این موارد ارسال نتیجه مشابهت جویی در قالب فایل‌های ضمیمه مقاله از طریق سامانه اندیشه سیاسی در اسلام، مورد درخواست است.

 1. توصیه مهم به اساتید

لازم است اساتید محترمی که در مقاله‌های مشترک با دانشجویان مشارکت دارند، حتماً محتوا، اصالت و سلامت متن را ملاحظه و تائید نموده و درنهایت اجازه از ثبت‌نام خود را در زمره نویسندگان بدهند. طبعاً با ثبت‌نام، مسئولیت‌های حقوقی متعارف بر عهده ایشان بوده و عدم اطلاع از تخلف سایر نویسندگان، دلیل موجهی نخواهد بود. 

 

 هفدهم. فایل ارسالی

 1. فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word بدون مشخصات نویسندگان.
 2. فایل مقاله همراه چکیده انگلیسی در نرم‌افزار Word با مشخصات نویسندگان.
 3. فایل مقاله مشابه‌یابی شده در سامانه‌های مشابهت‌یابی
 4.  تصویر تکمیل‌شده کاربرگ تعهدنامه اخلاقی.
 5. فایل نقشه، جدول و یا هر مستند دیگری که قراراست به‌صورت رنگی منتشر شود.

 

 

هجدهم. مبانی مفهومی و نظری

 

 1. از یک تیتر واحد استفاده شود.

در مقاله‌هایی که دربردارنده تحلیل‌های آماری هستند، این قسمت به‌صورت ترکیبی (ترکیب مباحث مفهومی و نظری) می‌آید؛ چرا که در این مقاله‌ها بحث روش و تحلیل آماری برجسته است. لذا از یک تیتر واحد استفاده شود و مباحث مفهومی و نظری از هم جدا نشود.

 

 1. تمرکز بر مفاهیم اصلی

در این  قسمت لازم است فقط مفاهیمی که در تجزیه و تحلیل مؤلف نقش دارند، مطرح شوند و از بیان و تعریف مفاهیم کلی و حاشیه‌ای مقاله خودداری گردد.

 

 1. نگارش تعریف منتخب

ورود تفصیلی به تعاریف با توجه به تخصصی بودن نشریه لازم نیست. بلکه با مرور اجمالی آن‌ها باید تعریف منتخب به‌صورت دقیق، صریح و مستند نوشته شود.

 

 1. انواع تعاریف

به‌تناسب نیاز محقق، لازم است تعریف مفاهیم در سطح لغوی، اصطلاحی و عملیاتی نوشته شود.

 

 1. استناددهی تعاریف

تعریف لغوی مستند باشد به منابع لغت شناسانه اصلی و مرجع 

تعریف اصطلاحی باید از منابع تخصصی و دست اول در موضوع باشد 

تعریف عملیاتی، متناسب با رویکرد و موضوع تحقیق خواهد بود. 

نکته (1). در مقاله‌های توصیفی – تحلیلی معمولاً تعریف عملیاتی مورد نیاز نیست.  

 

 1. ساختار مطالب

در نگارش تعاریف، ساختار عمومی مقاله‌های نشریه رعایت گردد؛ یعنی با تیترهای فرعی متناسب بحث ارائه گردد و از تعدد زیاد تیترها و یا  ادغام مخل خودداری گردد.

مثال: اگر محققی در پی بیان میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشروعیت سیاسی است، لازم است ساختار بحث را چنین سازمان‌دهی نماید: 

 1. مبانی مفهومی و نظری

(توضیح مقدماتی در حد 1 سطر برای ورود به بحث) 

2-1. سرمایه اجتماعی 

سرمایه اجتماعی از حیث لغوی دلالت دارد بر ......(منبع) و از حیث اصطلاحی تعاریف متعددی ارائه‌شده که دلالت بر ....... دارند (منبع). در این تحقیق به دلیل ......... این تعریف از سرمایه اجتماعی انتخاب شده است:......... (منبع/ اگر از تعاریف موجود انتخاب شده. اگر ترکیبی از تعاریف موجود است ذکر شود که مؤلف ترکیب نموده و منبع تعاریف اصلی را بدهد که از آنجا تعاریف اولیه را گرفته و خودش ترکیب نموده است). ه که از حیث عملیاتی بدین معنا است (تعریف عملیاتی محقق بیاید) 

2-2. مشروعیت 

به همان سیاق بالا ادامه یابد. 

 

 1. تجمیع/ تفکیک مباحث مفهومی و نظری

در مقاله‌هایی که با تحلیل آماری کار دارند، تجمیع مباحث نظری و مفهومی انجام شود. به این معنا که در ذیل هر مفهوم که نوشته می‌شود هم تعریف منتخب و هم نظریه منتخب آورده شود. در این مقاله‌ها چون تعاریف عملیاتی مد نظر هستند اختصار در نظریه مخل تحقیق نیست. 

اما در مقاله‌هایی که با رویکرد توصیفی – تحلیلی و یا تفسیر هستند؛ لازم است که مبانی نظری از مفهومی جدا شود؛ زیرا در بخش نظری محقق لازم است در پایان بخش نظریه‌ها به الگوی تحلیلی برسد که مبنا تفسیرهای بعدی را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر بخش نظری خیلی مهم می‌شود و از اینجا از تحلیل‌های آماری متمایز می‌گردد.

 

 1. ارائه الگوی تحلیل

منظور از الگوی تحلیل آن است که مؤلف لازم است بررسی نظریه‌ها را هدفمند انجام دهد؛ یعنی نظریه‌ها بیان شوند، نقد شوند، سپس نظریه منتخب بیان گردد. سپس از نظریه‌های بیان شده برای متغیرهای تحقیق یک الگوی واحد سازمان‌دهی شود که آن الگو مبنای تحلیل در ادامه تحقیق باشد.       

 

نوزدهم. شناسه ارکید ORCID  

 

 

 1. شناسه ORCID (ارکید) یک کد 16 کارکتری است که از اکتبر 2012 به‌عنوان شناسه انحصاری نویسندگان و محققان در گستره جهانی تعریف شده است. این عنوان به مخفف عبارت زیر است: Open Researcher Contributor ID

 

 1. دریافت این شناسه رایگان و مطابق بند 4 است.

 

 1. به‌منظور دریافت این شناسه هر نویسنده لازم است مراحل زیر را طی نماید:

 

اول. رجوع به سایت https://orcid.org/register 

دوم. جدولی نمایش داده می‌شود که لازم است اطلاعات جدول کامل شود.

سوم. ثبت‌نام کردن سه گام دارد که با انجام آن کد ارکیدی شما آمده ارائه می‌شود. 

چهارم. دریافت کد 16 رقمی ارکید