راهنمای نویسندگان

 ضوابط نگارش مقاله

الف) ساختار و حجم مقاله

1ـ موضوع مقالات می‌بایست مرتبط با حوزه فعالیت و محورهای موضوعی نشریه باشد.

2ـ مقالات علمی، پژوهشی، تحقیقی و مستند باشد.

3ـ مقاله قبلاً در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ نباشد.

4ـ مقاله در قالب حداکثر 8 هزار کلمه و در محیط WORD تنظیم شده باشد.

5ــ چکیده فارسی حداکثر در 180 کلمه‌ و شامل موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدی (10ـ5) تنظیم گردد.

6 ـ معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

7ـ در ارجاعات مربوط به حضرت امام خمینی حتماً از صحیفة امام به جای صحیفه نور و از کتاب‌های چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام استفاده گردد.

8ـ برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مؤلف، سال انتشار، جلد: شماره صفحه) عمل شود.

9ـ منابع در پایان مقاله بدین صورت نگارش شود:

ـکتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، تعداد مجلدات. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد).

ـ پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشته تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.

ـ منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.

 

ب) صفحه‌آرایی

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

B Titr 12 Bold

انگلیسی

Time New Roman 12 Bold

نام نویسندگان

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Zar 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 9 Regular

تیترها

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Zar 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B zar 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

عنوان جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Zar 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

منبع جدول و نمودار (شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

     
   

یادداشت‌ها

فارسی

B Zar 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

کتابنامه

فارسی

B Zar 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

 

نکته (1). اندازه واژگان در بخشی که با عربی تایپ می‌شود، همانند فارسی آن و با قلم B Badr تنظیم شود.

نکته (2). در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول- با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.5 تورفتگی ایجاد شود. 

 

پ) یادداشت 

 1.محتوای یادداشت

فقط توضیحات اضافی ضروری و  خاص که در متن مقاله به آنها اشاره شده با عنوان «یادداشت‌ها»، در انتهای متن مقاله آورده شود.

 

ت) ارجاع نویسی درون متن 


1.الگوی ارجاع نویسی

ارجاع منابع در نشریه اندیشه سیاسی در اسلام به صورت درون متنی بوده و بر همین الگو منابع نیز تنظیم شود.روش استناددهی بین‌المللی APA مدنظر و ملاک است.

2.شیوه ارجاع نویسی منابع غیرفارسی

استناد نویسی به منابع غیر فارسی با همان الگوی APA است با این تفاوت که باید به زبان اصلی متن مورد استناد باشد. از فارسی نویس نمودن منابع غیرفارسی در موقع ارجاع دهی درون متنی خودداری گردد. به عبارت دیگر اگر منبع مورد استفاده در پژوهش به زبان غیر فارسی باشد، مطابق ضوابط بالا عمل می شود با این توضیح که حتما لازم است به زبان اصلی درون پرانتز و در کتابنامه آورده شود.از فارسی نویس نمودن منابع خودداری گردد.

مثال / ارجاع به کتاب نای اگر به ترجمه فارسی آن باشد به این صورت خواهد بود 

(نای، 1398: 23). 

اما اگر به نسخه انگلیسی ان ارجاع بخواهیم بدهیم بصورت زیر است:

(Nye ,2015: 34) 

3.نکته های استناددهی درون متنی

در این قسمت نمونه ای اصلی برای ارجاع دهی ارایه شده است. حتما در مقام نگارش به نحوه کاربرد نقطه، ویرگول، و ... دقت شود و به همان سبک استفاده شود. 

 نکته(1).ارجاع به اثری با یک نویسنده

(مطهری، 1366: 20).

نکته(2).ارجاع به اثری با دو نویسنده

(نام خانوادگی دو نویسنده با حرف ربط   واو  ذکر شود)

(مطهری و کاشانی، 1366 : 22).

نکته(3). در منابع انگلیسی برای حروف ربط   واو   از نماد  &  استفاده شود.

(Nay & Estephani,2019: 23-25)

نکته(4). ارجاع به اثری که بیش از دو نویسنده تا 5 نفر:

(نام خانوادگی همه نویسندگان ذکر شود. بین آن ها ویرگول باشد. بعد از اسم  فرد ماقبل آخر از حرف ربط  واو  بعد از ویرگول استفاده شود).
 (مطهری،کریمی، امامی، مجتهدی ، و فرامرزپور، 1389: 54-24).

نکته (5). ارجاع به اثری با بیش از 5 نویسنده:

(نام خانوادگی اولین نویسنده ذکر و بجای اسامی نویسندگان بعدی از واژه    دیگران   استفاده شود):

(احمدی و دیگران، 1382: 20-18).

نکته (6).در منابع انگلیسی برای معادل   دیگران   از  واژه    et.al  استفاده شود.

(Ahmadi , et.al. ,2019: 34)

نکته(7).ارجاع دهی به نام نویسنده ای که در متن اسم او است:

در صورتی که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده ، و ارجاع به کلیت اثر اواست؛ بلافاصله پس از اسم ایشان کافی است فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر شود.

مثال: در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382) نیز چنین رویکردی دارد.

اما اگر صفحه ای و یا صفحه هایی معین مورد نظر است، باید در پرانتز صفحه یا صفحه ها ذکر شود.مثال:

در بحث اهمیت دادن به فطرت، مطهری (1382: 12) نیز چنین رویکردی دارد.

اما اگر این استناد به گونه ای است که از جنس نقل قول(مستقیم یا غیر مستقیم) است، باید  در آخر نقل قول و با ذکر صفحه پرانتز ارجاع مطابق الگوی استاندارد بیاید و نمی توان به ذکر سال در مقابل اسم اکتفا نمود.

مثال: مطهری در این خصوص تصریح دارد که «فطرت مبنای ارزیابی رفتار است»(مطهری، 1395: 17). 

نکته(8).ارجاع دهی به چند اثر در موضوعی واحد

اگر لازم است در موضوعی واحد به چند اثر ارجاع داده شود، کافی است درون پرانتز نام خانوادگی و سال نشر و در صورت نیاز صفحه آن ذکر شود و اسامی نویسندگان آثار مختلف با نقطه ویرگول از هم جدا شوند و البته به ترتیب حروف الفبا اسامی آورده شود

مثال:در ارتباط با سرمایه اجتماعی ، معمولا همه نویسندگان ایرانی با توجه به مبانی هوییتی و معرفتی شان بر محوریت اعتماد اجتماعی تاکید دارند (اسلامی، 1398: 20-12؛ کیوانی ، 1388: 30-21؛ همدانی، 1398)......ادامه مطلب 

توجه:اسلامی و کیوانی و همدانی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند و نباید این ترتیب بهم بخورد.

ضمنا، در پاره ای موارد که صفحه خاصی مطرح بوده ، صفحه ذکر شده(مورد اسلامی)، در موردی که صفحه هایی ملاک بود ،‌صفحه ها بیان شده(مثل مورد کیوانی) و در موردی که کل اثر مد نظر بوده به بیان عنوان اثر بسنده شده و صفحه ای ذکر نشده است(مثل مورد همدانی).

نکته (9).ارجاع مجدد

در ارجاع مجدد اطلاعات درون پرانتز بصورت استاندارد ذکر شود و از کاربرد کلمات پیشین و یا همان خودداری گردد.در نگارش منابع انگلیسی نیز همین قاعده جاری است واز معادل های

انگلیسی پیشین و همان استفاده نشود یعنی:

Op.cit یا Ibid

4. نکته های نگارش نقل قول مستقیم

نکته(1).استناد به نقل قول مستقیم لازم است درون گیومه باشد. 

نکته(2). بلافاصله بعد از اتمام نقل قول مستقیم و گذاشتن گیومه، آدرس درون پرانتز به صورت کامل و ذکر صفحه بیاید.

نکته(3). در نقل قول مستقیم باید ذکر صفحه حتما بشود.

نکته(4). در صورت تعدد نقل قول از یک منبع لازم است آدرس هر یک بعد از خودش آورده شود ،‌و به بهانه ذکر آدرس در آخرین نقل قول مستقیم، از ذکر درس نقل های اولیه خودداری نگردد.

مثال:

برخی معتقدند «انتخاب روش برای مدیریت سیاسی مقوله ای تخصصی و زمینه وند است. بنابراین هر جامعه ای الگوهای خاص خودش را دارد»(داوری، 1371: 133).

5.استناد دهی به منابع با واسطه

محقق باید به منابع و مدارکی ارجاع دهد که خود آن ها را دیده است. اگر مدرک مورد استفاده به نقل از اثر دیگری استفاده شده،باید ابتدا نام صاحب مدرک اصلی در متن آورده شود(در مثال زیر کاستلز) ودرانتهای جمله مورد استفاده، مشخصات منبع دوم در داخل پرانتز بعد از نگارش تعبیر  به نقل از:  بیایدکه نشان دهد این موضوع از آنجا نقل شده است(در مثال زیر کاشفیان).

مثال:جامعه شبکه ای فرصت هایی به تعبیر کاستلز دارد (به نقل از:کاشفیان،1386: 27). 

6.ذکر صفحه/صفحات

لازم است صفحه و یا صفحه های مورد استناد همیشه ذکر شود.

نکته(1).اصل در ارجاع دهی به یک منبع آن است که حتما صفحه و یا صفحه های استفاده شده، ذکر شود تا داور بتواند استناد را کنترل نماید. بنابراین از ارجاع نویسی کلی مثلا (مطهری،1395) خودداری شود و حتما صفحه و یا صفحه ها مورد استناد مولف ذکر شود.مثلا (مطهری، 1395: 132).

 نکته(2).در برخی از موارد ذکر صفحه موضوعیت ندارد.از آن جمله:

اگر استناد ها محتوای کلی اثر باشد و صفحه خاصی مد نظر نیست.

اگر استناد در پیشینه تحقیق است که کلیت اثر ملاک است.

در مواردی از این قبیل بطور طبیعی ذکر صفحه لازم نیست.

 نکته(3).باید توجه داشت که در متن مقاله نباید ارجاعات کلی(یعنی بدون ذکر صفحه) زیاد باشد و بطور طبیعی استناد ها عموما با ذکر صفحه هستند.

7.ارجاع به قرآن کریم

در صورت ارجاع به قرآن کریم، ملاحظات زیر رعایت شود

اولا.آدرس قرآن کریمی که ترجمه آیه شریفه از آنجا نوشته شده، بصورت ادرس کتابشناختی کامل(الگوی آمده در کتابنامه) ذکر شود.

ثانیا.اگر قرآن کریم مد نظر بوده و ترجمه خاصی ملاک نیست، در ابتدای کتابنامه ذکر شود   قرآن کریم    کفایت دارد.

ثالثا.آدرس دهی در متن به صورت مقابل باشد (کهف:12) یا (کهف: 14-12)

 

8.ارجاع به نهج البلاغه و سایر متون ائمه اطهار

در این موارد نباید ارجاع درون متن به اثر باشد و لازم است مشابه الگوی استاندارد به صاحب اثر باشد. مثلا ارجاع به نهج البلاغه نباید به این صورت باشد(نهج البلاغه، 1387: 12).شیوه درست آن است که به این  صورت باشد: (امام علی ، 1387: 12).در کتابنامه هم باید ادرس گامل این نهج البلاغه که استفاده شده بیاید. در آنجا طبعا به این صورت خواهد بود

- امام علی علیه السلام(1387). نهج البلاغه.(گرداوری و تنظیم: ذکر شود)، (رضا علوی تبار، مترجم) ، تهران: انتشارات قلم.

9. استفاده از اسامی استاندارد

با توجه به وجود عناوین و القاب برای برخی از نویسندگان که ممکن است به آن  عناوین مشهور باشند؛ لازم است که از نام اصلی ایشان در ارجاع نویسی استفاده شود و از عناوین استفاده نشود.مثلا (صاحب جواهر ... ) درست نیست و باید نوشت (نجفی، 1398: 12).چرا که  نام ایشان محمئدد حسن نجفی است. 

10.ترتیب نگارش صفحه ها

در مقام نگارش شماره صفحه های مورد ارجاع در بخش فارسی از چپ به راست باشد.یعنی مثلا:  14-12 درست است و نه 12-14.   

این الگو هم در ارجاعات درون متن و هم در کتابنامه لازم است رعایت گردد.

نکته : چنانجه در منبع نگاری از یک نویسنده پی در پی نقل قول آورده می شود از کلمه همان استفاده نشود و نام نویسنده مجددا تکرار شود. 

 

ث ) تیترنویسی


1. تیترهای اصلی و فرعی با شماره از یکدیگر متمایز شوند.

2. در مقام نگارش شماره برای تیترها، بین ارقام خط تیره و در آخر آن نقطه گذاشته شود.

3. از شماره درون متن برای دسته بندی مطالب و یا ذکر مطلب استفاده نشود.

نادرست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: 1.اعتماد، 2.اعتبار.

درست: سرمایه اجتماعی دارای دو رکن است: اعتماد و اعتبار.

4. از نوشتن تیترهای تکراری خودداری شود

5. شیوه نگارش ارقام تیترها از  راست به چپ مطابق الگوی زیر باشد.

1. دیدگاه‌ها

1-1. دیدگاه‌های غربی

2-1.دیدگاه‌های اسلامی

1-2-1. دیدگاه‌های کلاسیک

2-2-1.دیدگاه‌های نوین

6. استفاده از شماره، بیشتر از سه رقم نباشد.

برای مثال 5-2-1. قابل قبول است، اما استفاده از    1-5-2-1.   درست نیست.

7.در صورت نیاز به تقسیمات بیشتر از تقسیم‌بندی‌های زیر به ترتیب اولویت ذکر شده در اینجا، استفاده شود:

در گام نخست، از تقسیم‌بندی‌ براساس حروف الفبای فارسی.

نکته(1). از ترتیب ابجد استفاده نشود.

در گام دوم، از تقسیم‌بندی براساس: اول، دوم، و ...

در گام سوم، از تقسیم‌بندی براساس: یک. ، دو. ، سه. ...

نکته(۲). از اشکال و نماد برای دسته بندی استفاده نشود.

مثال:

اگر بعد از تیتر 1-2-1. (در مثال قبلی)خواستیم تیتر فرعی داشته باشیم،به صورت زیر است:

1-2-1. دیدگاه‌های کلاسیک

الف. دیدگاه بنیانگزاران

ب. دیدگاه شارحان

حال اگر ذیل الف و یا ب نیاز به تیتر فرعی بود، به صورت زیر خواهد بود:

ب. دیدگاه شارحان:

اول. شارحان مسلمان: ....

دوم.شارحان غیرمسلمان: ....

و اگر در ذیل تیترهای اول و یا دوم،  نیاز به دسته‌بندی بود، بصورت زیر عمل می‌شود:

دوم. شارحان غیرمسلمان:

یک. دیدگاه هنری جسکون:................................................

دو. دیدگاه میشل جانسون: ................................................

7. لازم است ترتیب بیان شده برای استفاده از شماره تا سه رقم/ حروف الفبای فارسی/ اول.، دوم.، و. یک.، دو.، سه. و . در کل متن رعایت گردد.

 

ج)  فایل های ارسالی

  1. فایل مقاله در نرم‌افزار Word بدون مشخصات نویسندگان.
  2. فایل مقاله اصلی در نرم‌افزار Word با مشخصات نویسندگان .
  3. فایل چکیده انگلیسی 
  4. فایل مقاله مشابه‌یابی شده در سامانه همانندجوی  سمیم نور برای دریافت توضیحات همانندجویی اینجا کلیک کنید.
  5. فرم تعهدنامه نویسندگان: برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کیلک نمایید.تصویر فرم تکمیل و امضاء شده را در زمان ثبت و ارسال مقاله بارگذاری نمائید.
  6. فرم تعار ض منافع: برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک نمایید.تصویر فرم تکمیل و امضاء شده را در زمان ثبت و ارسال مقاله بارگذاری نمائید.