بررسی رویکرد معرفت‌شناسانه امام خمینی(ره) در اثبات ولایت‌فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده امام خمینی و انقلا ب ااسلامی

چکیده

شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت‌فقیه یکی از دستاوردهای امام خمینی در عرصه فقاهت و سیاست است، اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته‌اند، امام خمینی در قامت یک فقیه، فیلسوف و عارف با رویکرد‌های معرفتی نقلی، عقلی و عرفانی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته است، این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که امام خمینی چگونه با رویکردهای معرفتی متفاوت به اثبات ولایت پرداخته و آن را ممزوج کرده است؟

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت‌فقیه را اثبات می‌کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب‌هایی نظیر ولایت‌فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب‌های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of Imam Khomeini's epistemological approach in proving Velayat-e-Faqih

نویسنده [English]

  • mohahmad ali NAZARY
imamm khomen...
چکیده [English]

The formation of the Islamic Republic of Iran based on Velayat-e-Faqih is one of the achievements of Imam Khomeini in the field of jurisprudence and politics. Rational and mystical has proved Velayat-e-Faqih, this article tries to answer the question how Imam Khomeini has proved Velayat-e-Faqih with different epistemological approaches and has mixed it?

Findings show that Imam Khomeini proves the principle of Velayat-e-Faqih in three ways according to the position of Velayat-e-Faqih. In books such as Velayat-e-Faqih and Al-Bayy, he has referred to the rational-narrative approach with reference to it, and in his mystical books, he has proved Velayat-e-Faqih with an intuitive approach.

Findings show that Imam Khomeini proves the principle of Velayat-e-Faqih in three ways according to the position of Velayat-e-Faqih. In books such as Velayat-e-Faqih and Al-Bayy, he has referred to the rational-narrative approach with reference to it, and in his mystical books, he has proved Velayat-e-Faqih with an intuitive approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Epistemology
  • Velayat-e-Faqih