رویکرد امام خمینی(ره) به مؤلفه های ایران هراسی در مفهوم صدور انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

پژوهش حاضر در تلاش است تا با به‌کارگیری الگوی ردیابی فرآیند و با بهره گرفتن از ابزار گردآوری اطلاعات به‌صورت اسنادی ـ کتابخانه‌ای و همچنین تحلیل محتوای آثار امام خمینی، رویکرد ایشان را به مؤلفه‌های ایران‌هراسی در مفهوم صدور انقلاب مورد مداقه و بحث قرار دهد و پاسخی به این پرسش ارائه نماید که با توجه به تلاش‌های دشمنان انقلاب اسلامی در دورة بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای ارائة تصویری نادرست از اهداف و پیامدهای انقلاب، رویکرد امام خمینی به این تبلیغات نادرست چه بود؟ و ایشان با چه مشی و ایده‌ای تلاش نمودند تا از این تهدید به‌عنوان فرصتی برای صدور الگوهای انقلاب بهره ببرند؟ زیرا می‌توان گفت ایران‌هراسی پدیده‌ای است که با پیروزی انقلاب اسلامی وارد مرحلة حادتر و جدی‌تری گردید. به‌طوری‌که مهم‌ترین مؤلفه‌های ایران‌هراسی را می‌توان در تبلیغات سوء در باب قدرت و انگیزه‌های تهاجمی انقلاب اسلامی، اسلام هراسی و شیعه‌هراسی ردیابی نمود. مؤلفه‌هایی که هرکدام مقابله با بخشی از ارزش‌های انقلاب اسلامی در بُعد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حتی در ابعاد جهانی را مطمح نظر قرار داده است. چنانچه با پیروزی انقلاب اسلامی، اقدامات عملی در مبارزه با انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی آن نیز صورت گرفت که مهم‌ترین آن جنگ تحمیلی علیه ایران بود. امام خمینی در روند صدور انقلاب با شکل‌بندی فرهنگی به صدور انقلاب و اقدام به صدور ارزش‌های اسلامی و انسانی تلاش می‌نمود تا مفاهیم و مؤلفه‌هایی را در صدور انقلاب مورد تأکید قرار دهد که پیامد آن تلاش برای خنثی‌سازی تبلیغات نادرست علیه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی از یکسو و ایجاد اتحاد حداکثری در بین دولت‌ها و ملت‌های منطقه از سوی دیگر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's approach to the components of Iranophobia in the concept of exporting the revolution

نویسندگان [English]

  • ehsan asgari
  • mohamad tahmasebi borna
student
چکیده [English]

Imam Khomeini's approach to the components of Iranophobia in the concept of exporting the revolution


Review:
The present study tries to apply the process of tracking the process and using information collection tools in the form of documentary-library and also analyzing the content of Imam Khomeini's works, the approach of the Supreme Leader of the Islamic Revolution to the components of Iranophobia in the concept of export. Examine and discuss the revolution. Because it can be said that Iranophobia is a phenomenon that entered a more acute and serious stage with the victory of the Islamic Revolution. If the most important components of Iranophobia can be traced in the propaganda of abuse of power and aggressive motives of Iran, Islamophobia and Shiism. The components that each of them has considered confronting some of the values ​​of the Islamic Revolution in the regional and supra-regional dimension and even in the global dimension. With the victory of the Islamic Revolution, practical measures were taken in the fight against the Islamic Revolution and its Islamic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranophobia
  • Islamic Revolution
  • Export of Revolution
  • Imam Khomeini