نقش رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تأکید بر آرای امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و حقوق، استادیار گروه فقه پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب السامی، دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق دانشگاه تبریز

چکیده

مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام‌های سیاسی مبتنی بر دین بوده‌است و هریک از صاحب‌نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون‌دینی داشته‌اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت‌دینی، نظام‌جمهوری‌اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج‌البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی ـ تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج‌ البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام‌خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت‌مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می‌کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه‌ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام‌خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین‌کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته‌است، مثبت این ادّعاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of People's Vote in Defining Islamic State from Nahj al-Balagha's Perspective with Emphasis on Imam Khomeini's Votes

نویسندگان [English]

  • Zahra Vatani 1
  • Mandana Mirzaii 2
1 Research Institute Of IMAM KHOMEINI And Islamic Revolution
2 Alumma Of IMAM KHOMEINI And Islamic Revolution
چکیده [English]

The popularity of the divine government, in other words the influence of the popular vote on the legitimacy of the divine ruling in religious societies, especially in Islamic societies, has always been a subject of controversy among religious scholars and power-holders in political systems based on religion.In this field, in order to justify and justify their opinion, they have tried to rely on religious sources and texts and on Muslim scholars on the Qur'an and the tradition of the Prophet and the Imams. One of the most important cases of religious sovereignty in the sacred system of the Islamic Republic and among the most important religious sources in this regard is Nahj al-Balagha.The present study uses a descriptive-analytical method to analyze the Imam Khomeini's speeches and to compare Imam Khomeini's speeches with that of the Imam Khomeini.You invited me and I was not interested in the caliphate"and the theoretical and practical adherence of Imam Khomeini is that such statements as"Even if people vote against their own will, that vote will determine the status of the nation. Was and has emerged

The popularity of the divine government, in other words the influence of the popular vote on the legitimacy of the divine ruling in religious societies, especially in Islamic societies, has always been a subject of controversy among religious scholars and power-holders in political systems based on religion.In this field, in order to justify and justify their opinion, they have tried to rely on religious sources and texts and on Muslim scholars on the Qur'an and the tradition of the Prophet and the Imams. One of the most important cases of religious sovereignty in the sacred system of the Islamic Republic and among the most important religious sources in this regard is Nahj al-Balagha.The present study uses a descriptive-analytical method to analyze the Imam Khomeini's speeches and to compare Imam Khomeini's speeches with that of the Imam Khomeini.You invited me and I was not interested in the caliphate"and the theoretical and practical adherence of Imam Khomeini is that such statements as"Even if people vote against their own will

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vote
  • people
  • government
  • Islam
  • choice
  • Imam khomeini