تعداد مقالات: 109
2. نسبت عدالت با آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 1، 2-3، بهار 1394، صفحه 7-29

منصور انصاری؛ سعید نظری


3. نظریه « دو فطرتی امام خمینی» و پیامدهای سیاسی آن

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 9-28

غلامحسین مقیمی


8. پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 7-34

روح الله اسلامی


9. انقلاب اسلامی و گسترش صلح مثبت

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 7-27

علیرضا کوهکن


11. روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 7-34

محمدرحیم عیوضی؛ حسن ناصرخاکی


14. تداوم انقلاب اسلامی در پرتو فقه سیاسی اخلاق‌نگر با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 7-28

محمدرضا فارسیان؛ علی پورمنوچهری


15. پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی


17. شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

دوره 5، شماره 19، بهار 1398، صفحه 7-31

ابراهیم برزگر؛ طاهره شریف


18. واکاوی دیدگاه‌های سیاسی شهید بهشتی بر اساس روش‌شناسی توماس اسپریگنز

دوره 5، شماره 19، بهار 1398، صفحه 33-56

نصرالله نخعی زرندی؛ معین محرابپناه؛ حسین معین آبادی بیدگلی


22. فقه سیاسی و دموکراسی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 35-71

سید صادق حقیقت


23. امام خمینی(س) و نظام فرهنگی و ارزشی غرب

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 28-58

محمد حسین جمشیدی