راهنمای نویسندگان

 ضوابط نگارش

1ـ موضوع مقالات می‌بایست مرتبط با حوزه فعالیت و محورهای موضوعی نشریه باشد.

2ـ مقالات علمی، پژوهشی، تحقیقی و مستند باشد.

3ـ مقاله قبلاً در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و چاپ نباشد.

4ـ مقاله در قالب حداکثر 8 هزار کلمه و در محیط WORD تنظیم شده باشد.

6ــ چکیده فارسی حداکثر در 180 کلمه‌ و شامل موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدی (10ـ5) تنظیم گردد.

8 ـ معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.

7ـ در ارجاعات مربوط به حضرت امام خمینی حتماً از صحیفة امام به جای صحیفه نور و از کتاب‌های چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام استفاده گردد.

8ـ برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مؤلف سال انتشار: شماره صفحه) عمل شود.

9ـ منابع در پایان مقاله بدین صورت ارائه شود:

ـکتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، تعداد مجلدات. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).

ـ مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد).

ـ پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار) «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشته تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.

ـ منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.