درباره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام

· کشور محل چاپ : ایران
· ناشر: انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
· فرمت: چاپی و الکترونیکی
· شاپای چاپی: 7973-2423
· شاپای الکترونیکی: 4999-2588
· قابل دسترسی از: magiran.com ,noormags.ir, civilica.com, ensani.ir, irisweb.ir, SID.ir
· درصد پذیرش مقالات: 21%
· وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
· نوبت‌های چاپ: فصلنامه
· دسترسی قبلی: بلی
· زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
· حوزه تخصصی: اندیشه سیاسی
· هزینه چاپ مقاله: رایگان
· نمایه شده: بلی
· نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
· زمان داوری: حداقل 4 ماه
· دسترسی آزاد: به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد  (Open Access Journal) پایه گذاری شده است.

· حق انتشار: این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایتCreative Commons: CC BY 4.0 می باشد.

توجه: دفتر فصلنامه فقط روزهای چهارشنبه از ساعت 10 تا 11 پاسخگوی تماس‌های ضرروی نویسندگان محترم می‌شود. لذا از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود کلیه مراحل داوری و اعلام نتیجه را فقط از طریق سامانه نشریه پیگیری نمایند.

شماره جاری: دوره 6، شماره 23، بهار 1399