کلیدواژه‌ها = داعش
داعش؛ تلاش برای هویت سازی

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 79-105

حمید رضا شاه نظری؛ امیر عظیمی دولت آبادی


شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1398، صفحه 7-31

ابراهیم برزگر؛ طاهره شریف


تأثیر اندیشه‌های ابن تیمیه بر خطوط فکری و خط مشی گروه‌های سلفی- تکفیری

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 35-62

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی