نگاهی به اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان کردستان ایران

2 گروه معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه‌های شیعی‌مذهب در لبنان بودند که هم‌زمان با حاکمیت عثمانی‌ها در آسیای صغیر و هم زمان با دورة صفویان در ایران در ناحیه بعلبک سکونت داشتند. آن‌ها از طرف عثمانی‌ها تیول‌دار بعلبک محسوب می‌شدند و در جریان سیاست عثمانی‌ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه در این منطقه برعهده داشتند. اقدامات و فعالیت حرفوشیان را می‌توان در دو جبهة سیاسی و نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می‌رسد که آنان اقدامات ارزنده‌ای در زمینه‌های دیگر نیز در این ناحیه انجام داده‌اند .در این میان عملکرد فرهنگی و به‌خصوص روابط آن‌ها با ایران مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل‌گرایانه با عثمانی‌ها بوده‌ و سعی داشتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشاره ‌شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه‌ای به تحلیل مسئله می‌پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A look at the political and cultural actions of the Harfoushian family

نویسندگان [English]

  • jamshid manteshlo 1
  • Abbas Rahbari 2
1 Lecturer, Department of Islamic Education, Sanandaj Farhangian University, Kurdistan
2 Department of Islamic Education, Farhangian University, Shahid Modares Campus, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

The current research has analyzed and investigated the political and cultural actions of the Harfooshian family. This research is based on reliable historical and hadith sources in the library method and descriptive-analytical research method based on document mining which analyzes the problem. The results obtained in this research show that Al-Harfoushians were among the Shia religious groups in Lebanon. The actions and activities of the artisans can be summarized in two political and military fronts, which is the subject of the present article and the answer to the question, what were their actions in this regard? Of course, it seems that they have done valuable actions in other fields in this area, and among them, cultural performance and especially their relations with Iran have been taken into consideration. Also, they have had an interactionist policy with the Ottomans and have tried to distance themselves from biased dealings in their relations with them, which has also been mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Harfush
  • Baalbek
  • Bekaa
  • Shiites
  • Lebanon