تحلیل اندیشه و عمل علی شریعتی با روش جامعه‌شناسی معرفت با تکیه بر تعینّ‌های اجتماعی کارل مانهایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی (دانشیار)گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 همکار علمی

3 دانش آموخته دکتری دانشگاه مازندران

چکیده

در جامعه‌شناسی معرفت، تعیّن‌های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی نسبت به یک پدیده و یا فهم اندیشه و عمل یک روشنفکر ایفاء می‌کنند. این پژوهش با اتکا بر جامعه‌شناسی معرفت کارل مانهایم، به‌ویژه بحث تعیّن‌های اجتماعی، درصدد فهم این مسئله است که تعیّن‌های اجتماعی چه نقش مهمی در شکل‌دهی اندیشه و عمل شریعتی داشته‌اند؟  فرضیه این است که تعیّن‌های اجتماعی نقش برجسته‌ای در شکل‌دهی به اندیشه و عمل شریعتی داشته­اند. هدف از این پژوهش معرفی و توصیف شخصیت شریعتی نیست، بلکه مقصود نشان دادن خاستگاه اجتماعی فکر و عمل شریعتی است. در مجموع با توجه مباحث مطرح شده در چهارچوب جامعه‌شناسی معرفت و به‌ویژه تعیّن‌های اجتماعی مورد نظر کارل مانهایم می‌توان گفت، اندیشه‏ها و اعمال شریعتی در خلأ شکل نگرفته است و هر یک از نظریات شریعتی با مبادی، اصول موضوعه و بنیان‌های معرفتی خاصی مرتبط است و از بعد عملی از بسترها و زمینه‏های اجتماعی و فرهنگی خویش متأثر بوده است. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین تجزیه ‌و تحلیل عناصر اصلی در تکوین اندیشه و عمل شریعتی در چهارچوب تعیّن‌های اجتماعی مورد نظر مانهایم می‌توان عواملی مانند پایگاه اجتماعی، خانوادگی، محیط زندگی را در اندیشه­ها و اعمال شریعتی مؤثر دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Ali Shariati's thought and action With the method of the sociology of knowledge (By relying on Karl Mannheim's sociology of knowledge)

نویسندگان [English]

  • morteza alavian 1
  • Loghman ghanbari 2
  • Omid Azizyan 3
1 Associate Professor, Political Science Department, Mazandaran University
2 Scientific associate
3 PhD student of Mazandaran University
چکیده [English]

In the sociology of knowledge, social determinants play an important role in the awareness of a phenomenon or the understanding of the thoughts and actions of an intellectual.This research relying on Karl Mannheim's sociology of knowledge especially the discussion of social determinants seeks to understand the issue of what social determinants have played an important role in shaping Shariati's thought and practice.Therefore, the question will be what effects have social determinations had in shaping Shariati's thought and practice, and the hypothesis is that social determinations have played a prominent role in shaping Shariati's thought and practice.The purpose of this research is not to introduce and describe Shariati's personality,but rather to show the social origin of Shariati's thought and action.In general,according to the topics raised in the framework of the sociology of knowledge and especially the social determinants considered byKarl Mannheim,it can be said that Shariati's thoughts and actions were not formed in a vacuum,and each of Shariati's theories is related to specific principles, principles and epistemological foundations.and from the practical side, it has been influenced byits social and cultural contexts

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sociology of knowledge
  • Social determinations
  • Karl Mannheim
  • Social Construction of Reality
  • Shariati