بررسی خلافت اسلامی در اندیشه رمضان البوطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع عالی امام خمینی / مدرسه کلام و مذاهب اسلامی.

2 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه. استادیار مدرسه حکمت و مطالعات ادیان.

چکیده

 نظریة خلافت اسلامی ریشه در سدة نخست اسلام دارد و به دلیل اهمیت آن در اندیشة سیاسی اهل سنّت، بارها مورد بررسی دانشمندان مسلمان قرارگرفته و آثار فراوانی نیز در این زمینه تولید شده است. این نظریه بین عالمان اهل سنّت، موافقان و مخالفانی دارد که دستة نخست بر وجوب آن، استدلال عقلی و نقلی ارائه کرده‌اند و مخالفان، از اساس وجوب آن را رد می‌کنند و عده‌ای نیز از اسلام منهای سیاست سخن می‌گویند. در این میان «رمضان البوطی» از بزرگان اشاعرة معاصر، ضرورت اقامة خلافت در جوامع معاصر اسلامی را مطرح کرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ــ تحلیلی تلاش شده که دیدگاه او دربارة خلافت بررسی شود. به باور او حکومت اسلامی از شعایر مهم دینی است که باید در جوامع اسلامی استقرار یابد؛ زیرا اجرای بسیاری از احکام فقهی اسلام، مستلزم برپایی خلافت اسلامی است. با توجه به اوضاع حاکم بر جهان اهل سنّت که با روش حکومتی غربی، برخی به‌صورت سلطنتی اداره می‌شوند و برخی تحت تأثیر اندیشه‌های افراطی قرار دارند، به نظر می‌رسد نظریة خلافت البوطی مناسب‌ترین نظام سیاسی برای جامعة اهل سنّت است؛ لذا پژوهش و تبیین این موضوع هم ضرورت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Islamic Caliphate in the Thought of Ramadan Al-Bouti

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali vahedizadeh 1
  • ghasem javadi 2
1 Imam Khomeini Higher Complex / School of Islamic Theology and Religions.
2
چکیده [English]

The theory of the Islamic Caliphate has its roots in the first century of Islam and due to its importance in Sunni political thought, it has been studied many times by Muslim scholars and many works have been written in this field. This theory has pros and cons among Sunni scholars, the first group of whom have offered rational and narrative arguments for its necessity; But the opposition group has denied it out of necessity. Some have gone even further than Islam minus politics. However, there is no theoretical consensus on the necessity and non-necessity of the caliphate. Among these, Ramadan al-Bouti, a contemporary Ash'arite figure, addressed the Islamic caliphate and spoke of its necessity in contemporary Islamic societies. Therefore, in the present study, a descriptive-analytical method has been tried to evaluate his views on the caliphate. According to him, the Islamic government is one of the important religious rituals that should continue to exist in Islamic societies; l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ramadan Al-Bouti
  • Islamic Caliphate
  • Imamate of Kobra
  • Consensus
  • Council