زمینه‌های تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقلاب اسلامی در عرصه جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر ، دانش‌آموخته دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون نقش جنبش‌های نوین اجتماعی در عرصه جهانی و تأثیر اساسی اندیشه‌ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی در تعیین سیاست‌های جهانی ایران، این مقاله بر این مسئله متمرکز شده است که فمینیسم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جنبش‌های نوین اجتماعی در عرصه جهانی، چه نسبتی با حضور انقلاب اسلامی در این عرصه دارد؟ آیا کاملاً متضادند و یا زمینه­هایی برای تعامل دارند؟
در این راستا، این مقاله با توجه به مبانی نظری «آلن تورن» و با روشی کیفی، به مطالعة تطبیقی انقلاب اسلامی و جنبش­ فمینیسم از منظر مؤلفه‌های جنبش­ساز پرداخته است. با توجه به یافته­­های این تحقیق می­توان گفت که انقلاب اسلامی در عرصة جهانی هویت، هدف و رقیبی فراتر از جنبش­ فمینیسم دارد؛ بااین‌وجود انقلاب اسلامی مبتنی بر فمینیسم اسلامی یا جنبش­ زنان مسلمان دارای زمینه‌‌هایی برای همراهی با جنبش فمینیسم است؛ لذا فمینیست­­های مسلمان می­توانند با توجه به هویت، هدف و رقیب خاص خود به دنبال کنشگری و خودتحقق بخشی بوده و از زمینه مشترکی که میان انقلاب اسلامی و جنبش فمینیسم (احیای حقوق زنان و نفی سلطه) وجود دارد، به‌عنوان فرصتی برای ابراز هویت، شکل­دهی به مقاومت در برابر رقیب و پیگیری اهداف خود در عرصه جهانی بهره­برداری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Context of Interaction and Differences between Feminist Movement and Islamic Revolution in World Arena

نویسندگان [English]

  • hasan naserkhaki 1
  • ali morshedizad 2
1 Expert
2 p
چکیده [English]

Given the ever-increasing significance and role of modern social movements in world arena and the essential impact of Islamic Revolution’s ideology and approaches in determining Iran’s world policies, this paper tries to find answers to the following questions: What is the proportionality of feminism, as one of the most important modern social movements in the world, with the presence of Islamic Revolution in world arena? Are they totally in opposition or there are some grounds for interaction?
To that end, with respect to the theoretical fundamentals of French socialist Alain Touraine, this paper has applied a qualitative method for a comparative review of Islamic Revolution and feminist movements in view of the components causing such movements. Based on findings of this paper, it can be claimed that the Islamic Revolution has identity, objectives and rivals far beyond those of feminist movements. However, the Islamic Revolution with its Islamic feminism or the movement of Muslim women offers grounds for interaction with feminist movements. Therefore, given the identity, objectives and certain rivals, Muslim feminists can initiate an interaction and seek self-realization through using the joint grounds between Islamic Revolution and feminist movements (reviving the rights of women and rejecting dominance) as a chance for expressing their identity, effectuating formation of resistance against the rival, and pursuing their rights in world arena.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • world arena
  • modern social movements
  • feminist movements
  • Islamic feminism