تکلیف‌گرایی و تأثیر آن بر جایگاه ملی‌گرایی در مسألة صدور انقلاب (ملاحظه‌ای بر صدور انقلاب در دهه 1360)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، تهران ،ایران

چکیده

یکی از مسائل مهم انقلاب‌ها، مسئله تعامل با محیط بین‌المللی است. با توجه به این‌که در همه انقلاب‌های بزرگ که داعیه جهان‌شمولی دارند، انقلابیون براین باور هستند که اصول انقلاب برای دیگر جوامع کاربرد دارد و این امر مسئله صدور انقلاب را بعد از پیروزی انقلاب‌ها به وجود می‌آورد. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب‌های بزرگ در جهان معاصر است که با توجه به ماهیت خود، موضوع صدور انقلاب در آن از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت. صدور انقلاب اسلامی با تأکید بر جهانی‌بودن و تعریفی جهان‌شمول از رسالت‌های انقلابی خود، فضای مشخصی از صدور انقلاب اسلامی را در دهه شصت ترسیم نمود. رهبری کاریزماتیک امام خمینی و تأثیر اندیشه‌های ایشان در ساختار کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله صدور انقلاب اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داد. غلبه آرمان‌های ایدئولوژیک، محوری منبعث از بنیان‌های جهان‌شمول اسلامی در مسئله صدور انقلاب، باعث به حاشیه رفتن مفاهیم نژادی و ملی در شکل‌بندی غالب صدور انقلاب در ده ‌سال اوایل انقلاب گردید. این مقاله تلاش دارد تا جایگاه ملی‌گرایی و مفاهیم ملی را در گفتمان مسلط صدور انقلاب اسلامی در دهه شصت بررسی نماید؛ در این راستا مسئلة صدور انقلاب را در دهه 1360 از منظر شخصیت‌های انقلابی مورد بررسی قرار خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sense of Duty and Its Impact on Status of Nationalism in the Issue of Exporting Revolution (A Study of Export of the Islamic Revolution in 1980s)

نویسندگان [English]

  • mohamad tahmasebi borna 1
  • ebrahim mottaghi 2
1 student
2 Professor of political science at Tehran University, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Interaction with international environment is one key issue with the revolutions. In all great revolutions claiming universality, the revolutionaries are of the opinion that the principles of their revolution are applicable to other communities, giving ground for them to export the revolution after victory. The Islamic Revolution of Iran, as a great revolution in contemporary world, was no exception to the rule. Given its nature, the issue of exporting Islamic Revolution gained momentum from the early days after the victory. Laying emphasis on universality and offering a universal definition of its revolutionary mission, the Islamic Revolution pictured certain area for exporting its values and principles in the 80s. Imam Khomeini’s charismatic leadership and the impact of his thoughts on the general structure of the Islamic Republic of Iran’s foreign policy influenced the issue of exporting Islamic Revolution. In the first decade after the revolution, ideological ideals coming from the Islamic universal fundamentals in exporting the revolution, overshadowed racial and national concepts in the formation of a dominant framework for exporting the revolution. This paper tries to investigate the status of nationalism and national concepts in the dominant discourse of exporting Islamic Revolution in the 80s in view of some revolutionary figures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideologism
  • export of revolution
  • nationalism
  • Islamic Revolution