نسبت‌سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی- مدرس دانشگاه کاشان

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

3 استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی- مدرس دانشگاه پیام نور قم

چکیده

 دین اسلام در دوران بعد از رحلت پیامبر اسلام شاهد قرائت‌های مختلفی از خود بوده و فهم ناقص از این شریعت مقدس سبب تفرقه، نفاق و درگیری بین امت‌ها شده است. یکی از قرائت‌های مهم و اثرگذار که دارای پشتوانه نظری و عملی در سیره معصومین(ع)،  متکلمین، فقها و فلاسفه دارد، قرائت اسلام اعتدالی  است. اعتدال به معنای دوری از افراط‌ و تفریط در فهم و عمل به آموزه‌های شریعت مقدس اسلام است. امام خمینی در مقام یک نظریه‌پرداز سیاسی با پشتوانه علمی اقدام به نوآوری در عرصه سیاست نظری و عملی کرده است. این پژوهش با روش اسنادی و کیفی سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که اعتدال چه نسبتی با اندیشه امام خمینی دارد و نتایج سیاسی آن کدام است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، امام خمینی با قرائتی اعتدالی از مبانی فلسفی، اخلاقی، فقهی و کلامی دین اسلام، به نظریه‌پردازی و رهبری یک نظام سیاسی در دوران معاصر پرداخته است که شکل‌گیری این نظام سیاسی بر پایه ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری ماحصل آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Moderation in Imam Khomeini’s Political Thought

نویسندگان [English]

  • mohahmad ali NAZARY 1
  • Dr.Yahya Fozi 2
  • Dr.Seyed Sadrodin Moosavi Jashni 3
  • zahrasadat masjedi 4
1 imamm khomen...
2 Professor;Research Institute for Humanities and Cultural Studies
3 Faculty Member, Faculty of World Studies, University of Tehran and Adjunct Faculty Member, Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute.
4 Master of Sociology - Lecturer at Payame Noor University of Qom
چکیده [English]

After the demise of Prophet Muhammad (pbuh), Islam experienced various narratives so that incomplete understanding of this holy faith resulted in discord, hypocrisy and clashes among Muslim nations. Moderate Islam narrative is one of the important and influential narratives with theoretical and practical support from the conducts of the Infallible Imams (AS), scholastic theologians, jurists and philosophers. Moderation means avoiding extremes in understanding and acting upon the teachings of the holy religion of Islam. As a well-versed political theoretician, Imam Khomeini has embarked on innovation in theoretical and practical politics. This paper, developed through document analysis and qualitative research, intends to find an appropriate answer to the principal question of “What proportionality does moderation have with Imam Khomeini’s thought and what are its political outcomes?” Findings of the paper indicate that Imam Khomeini has realized theorization and leadership of a political system in contemporary period based on a moderate narration of philosophical, ethical, jurisprudential and theological fundamentals of the religion of Islam. This political system has been formed based on Vilayat-e Faqih (guardianship of the Islamic jurist) and religious democracy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • moderation
  • Islamic sciences
  • political system