زن و خانواده در قانون، پس از انقلاب اسلامی (بررسی مجلس شورای اسلامی از دوره اول تا پایان دوره هشتم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی

چکیده

شاید بتوان گفت مفهوم زن امری تعبیری است، اما مسئله هر فلسفه سیاسی و اجتماعی مطمئنی در جهان کنونی است. درواقع در هر تعبیری از زن، نوعی نفوذ معنا و نوعی تزریق ارزش‌های فرهنگی- تمدنی مشخص نهفته است که مختصات هندسی زن مطلوب آن تمدن را نمایان می‌کند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مقاله به روش تحلیل محتوای کیفی (استقرایی)، در قالب سه گزینه مقوله اصلی، مقوله میانی و خرده مقوله، به این پرسش پاسخ داده شد که طرفداران حقوق زن چه مطالباتی را در مجلس شورای اسلامی (مجلس اول تا پایان مجلس هشتم) در موضوع خانواده مطرح کردند و به کدام‌یک از خواسته‌های خود دست یافتند. نتیجه اینکه اگرچه زنان با مطرح‌کردن خواسته‌های حداقلی تلاش کردند با کمترین تنش به خواسته‌های خود جامع عمل بپوشانند، غلبه نگاه سنتی، جدی‌ترین مانع برای دست‌یابی زنان و طرفداران حقوق آن‌ها به خواسته‌هایشان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women and Family in Law, after the Islamic Revolution (Studying Islamic Consultative Assembly from First to Eighth Parliament)

نویسندگان [English]

  • Dr.Mansoor Ansari 1
  • fatemeh abaee 2
1 Assistant,Professor,Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
2 PhD student in political thought in Islam, Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution
چکیده [English]

Although the concept of woman may seem to be interpretive, it is the big issue of any well-established political and social philosophy in the contemporary world. In every interpretation of women a sort of semantic effect and some forms of cultural-civilizational values have been implied that manifest the structure and substance of a desirable woman in that civilization. The Islamic Revolution of Iran is no exception to this rule. This paper applies qualitative content analysis (inductive) method within three alternatives of main category, intermediate category and subcategory to answer the principal question of “What claims did the proponents of women’s rights make in the Islamic Consultative Assembly (First to Eighth Parliament) on family issues and which claims did they win?” Findings of the paper showed that although women tried to have their demands fulfilled with minimum demands they made, the dominance of traditional approach proved to be a serious obstacle to realization of what women and their proponents sought as their rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative content analysis
  • women’s demands
  • Islamic Consultative Assembly
  • family
  • women’s rights