کلیدواژه‌ها = گذار به مردم سالاری
بسط نظریه بسیج سیاسی برای تحلیل فرآیند گذار به مردم سالاری

دوره 10، شماره 35، خرداد 1402، صفحه 137-163

صدرالدین موسوی؛ علی‌اکبر بختیاری