زن و خانواده در قانون، پس از انقلاب اسلامی (بررسی مجلس شورای اسلامی از دوره اول تا پایان دوره هشتم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی

چکیده

شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که مفهوم زن اگرچه یک امر تعبیری است، مساله هر فلسفه سیاسی و اجتماعی قابل‌اعتنایی در جهان کنونی می‌باشد؛ درواقع در هر تعبیری از زن، نوعی نفوذ معنا و نوعی تزریق ارزش‌های فرهنگی – تمدنی مشخص نهفته است که مختصات هندسی زن مطلوب آن تمدن را نمایان می‌سازد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله بر آن است که با روش تحلیل محتوای کیفی (استقرایی)، در قالب سه گزینه مقوله اصلی، مقوله میانی و خرده مقوله، جواب این سؤال را که طرفداران حقوق زن چه مطالباتی را در مجلس شورای اسلامی (مجلس اول تا پایان مجلس هشتم)، در موضوع خانواده، مطرح کردند و به کدام‌یک از خواسته‌های خود دست یافتند را بیابد. نتیجه این تحقیق و جستجو آن است که اگرچه زنان با مطرح کردن خواسته‌های حداقلی تلاش نمودند با کمترین تنش خواسته‌های خود را جامع عمل بپوشانند اما غلبه نگاه سنتی، جدی‌ترین مانع برای دست‌یابی زنان و طرفداران حقوقشان به خواسته‌هایشان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women and the family in law, after the Islamic Revolution (Review of the Islamic Consultative Assembly from the first term to the end of the eighth term)

نویسندگان [English]

  • Dr.Mansoor Ansari 1
  • fatemeh abaee 2
1 Assistant,Professor,Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
2 PhD student in political thought in Islam, Imam Khomeini Research Institute and the Islamic Revolution