کلیدواژه‌ها = حکومت اسلامی
درآمدی مقایسه‏ ای بر نظریه های شاهی آرمانی ایران باستان و حکومت اسلامی ایران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مسعود کریمی بیرانوند


نسبت‌سنجی رهبری و واقعیت سیاسی در نظام معرفتی اندیشه امام خمینی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 119-142

سید محمدوهاب نازاریان؛ مهدی شاهین؛ محمدعلی نظری