کلیدواژه‌ها = اقتدارگرایی و تاریخ نگری
تعداد مقالات: 1
1. فقه و دولت مدرن از منظر زنده یاد دکتر داود فیرحی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399

عبدالوهاب فراتی