نویسنده = عبدالوهاب فراتی
تعداد مقالات: 2
1. فقه و دولت مدرن از منظر زنده یاد دکتر داود فیرحی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399

عبدالوهاب فراتی


2. مرزهای تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم

دوره 6، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 53-72

عبدالوهاب فراتی