واکاوی دیدگاه‌های سیاسی شهید بهشتی بر اساس روش‌شناسی توماس اسپریگنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی ـ دانشگاه شهید باهنر

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه‌های سیاسی شهید آیت الله بهشتی است. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس روش‌شناسی توماس اسپریگنز به این سوال پاسخ دهد که »دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی چگونه شکل گرفته است؟» یافته های این مقاله حکایت از این دارد که شکل گیری دیدگاه سیاسی این متفکر، ریشه در شناخت بحران‌های دوران معاصرخود دارد. بهشتی بحران جامعه معاصر خود را حاکمیت طاغوت می دانست. وی عللی مانند استبداد ، ستم پذیری مردم، رواج اندیشه های مادی و غیر دینی را ایجادکننده حاکمیت طاغوت می داند. وی با در نظر گرفتن علل بحران، جامعه بازسازی شده خود را در قالب نظام امت و امامت طرح ریزی می‌کند و راه رسیدن به این جامعه آرمانی را در استقرار نهاد ولایت فقیه، کادر سازی و توسعه منابع انسانی متعهد، نهاد سازی و رواج آزادی و تحقق عدالت اجتماعی می بیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Exploration of Ayatollah Beheshti’s Political Viewpoints Based on Springers’s Method

نویسندگان [English]

  • nasrollah Nakhaei zarandi 1
  • moeen mehrabpanah 1
  • hossein moein abadi bidgoli 2
1 no
2 political science, faculty of law, shahid bahonar university of kerman
چکیده [English]

An Exploration of Ayatollah Beheshti’s Political Viewpoints Based on Springers’s Method
Abstract
An Exploration of Ayatollah Beheshti’s Political Viewpoints Based on Springers’s Method
Abstract
The following enquiry aims at analyzing Beheshti’s political viewpoints using Springer’s method, this research aims at answering the question of the evolvement of Beheshti’s political standpoint.
Findings of the research show his political viewpoints to be rooted in his understanding of his then-contemporary world crises. From his point of view, “idolatrous sovereignty” was the urgent crisis in the contemporary world. He believed tyranny, the prevalence of materialistic and non-religious thoughts, and subjection to be the causes of idolatrous sovereignty.” Nation- leadership” system, traced as utopia by Beheshti, would have been achieved by establishing guardianship of the Islamic jurist, forming committed cadre, institutionalization, freedom propagating and social justice fulfilling.
Keywords: the crisis, idolatrous sovereignty, freedom, guardian ship of the Islamic jurists, nation- leadership system, institution. nation- leadership system, institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the crisis
  • idolatrous sovereignty
  • freedom
  • guardian ship of the Islamic jurists
  • nation- leadership system
  • institution