نگرش سلسله‌مراتبی به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی در بین دو نسل والدین و فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی انقلاب پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری پژوهشکده امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سلسله‌مراتبی نگرش والدین و فرزندانشان نسبت به ارزش‌های سیاسی امام خمینی(ره) به انجام رسیده است. در این رابطه هفت بعد آزادی و نسبت دین بارأی مردم، وحدت اسلامی، تکلیف‌گرایی و رابطۀ آن با نتیجه‌گرایی، استقلال وعدم دخالت بیگانگان، پیوند دین و سیاست، استکبارستیزی و حمایت از گروه‌های مبارز انقلابی و در نهایت حمایت از محرومین و مستضعفین در سرتاسر جهان به‌عنوان ارزش‌های سیاسی مهم انقلاب از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) مورد سنجش قرارگرفته است. سپس داده‌های تحقیق که از بین جوانان 25-17سالۀ شهر ایلام به همراه والدینشان به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای جمع‌آوری‌شده بود، مورد ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفتند و در نهایت مشخص گردید که در بین والدین بیشترین میزان نگرش مثبت مربوط به بعد استقلال و بیشترین میزان نگرش منفی مربوط به بعد آزادی و همچنین در بین فرزندان آن‌ها بیشترین میزان نگرش مثبت مربوط به بعد استقلال و بیشترین میزان نگرش منفی مربوط به ابعاد آزادی و پیوند دین و سیاست بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hierarchical Approach to Political Values of the Islamic Revolution among Two Generations of Parents and Children

نویسندگان [English]

  • Amir Azimi 1
  • ehsan asgari 2
1 Assistant Professor, Revolutionary Sociology Department, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution Thran,Iran
2 Ph.D. Student of Imam Khomeini Research Center and Islamic RevolutionThran,Iran
چکیده [English]

The present study has been conducted to investigate the hierarchical approach of the parents and children to Imam Khomeini's political values. To this end, seven dimensions, considered as the key Islamic Revolution's political values in Imam Khomeini's thought, have been assessed, namely, freedom and the relation of religion with people’s votes, Islamic unity, duty and its relation with result, independence and lack of foreigners' interference in Iran’s affairs, inseparability of religion and politics, fighting arrogance and support for revolutionary groups, and finally support for the disinherited in the world. The data that were collected, using quota sampling, from the youth aged 17-25 of Ilam city, were analyzed to determine parent vs children priorities of the Islamic Revolution political values. Among parents, the most positive approach was towards independence, while the most negative approach was towards freedom. Among children, the most positive approach was towards independence while the most negative approach was towards freedom and lack of separation of religion from politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • political value
  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
- آلموند، گابریل آبراهام و بینگهام پاول و رابرت جی مونت (1381)، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
- بوردن، ریمون و فرانسوا بوریکو (1385)، فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی، ترجمۀ عبدالحسین نیک گهر، تهران: چاپ فرهنگ معاصر
- بیرو، آلن (1375)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران، انتشارات کیهان
- جمشیدی، محمدحسین (1384)، اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
- خمینی، روح‌الله (1357)، ولایت‌فقیه، حکومت اسلامی، تهران: انتشارات امیرکبیر
- خمینی، روح‌الله (1368)، وصیت‌نامه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
- خمینی، روح‌الله (1372)، مجموعه صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
- خمینی، روح‌الله (1389)، مجموعهصحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
- خمینی، روح‌الله (1392)، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
- دهشیری، محمدرضا (1379)، درآمدی بر نظریۀ سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- دواس، دی. ای (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی
- فوزی، یحیی (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: نشر معارف
- فیروزآبادی، احمد (1382)، بررسی میزان آگاهی مردم تهران از اندیشه‌های سیاسی امام خمینی (ره) و میزان موافقت با آن، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
- عبدی، عباس ( 1385)، تحلیل محتوای مطالب امام خمینی (ره) در پیام‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
- غلامی، محمد (1387)، تهیه، ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزش‌های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
- گولد، جولیوس؛ ویلیام کولب (۱۳۷۶)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه محمدجواد زاهدی، تهران، نشر مازیار.
- گیدنز، آنتونی (1377)، جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی
- محسنیان راد، مهدی (1375)، انقلاب، مطبوعات و ارزش‌ها، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی