انقلاب اسلامی‌ و تحولات نظام سیال بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاددانشگاه، پژوهشگرتاریخ،

چکیده

نظام بین‌الملل فعلی را نظم سیال نامیده‌ام؛ و تصور می‌کنم نظم فعلی آرمانی‌ترین نظمی‌است که بشر از قرارداد وستفالی به بعد در حال تجربه آن است؛ هرچند ممکن است با مطلوب‌های ملت‌های مختلف فاصله‌های نجومی‌داشته باشد. البته چندی است که مختصاتی از آن رجعت به نظم‌های گذشته دارد.
معتقدم اثرات سه انقلاب موفق یعنی انقلاب استقلال‌طلبانه هند به رهبری ماهاتما گاندی و انقلاب اسلامی‌ایران به رهبری امام خمینی(ره) و انقلاب آرام ضد آپارتاید آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا، هم بر نظام و هم بر نظم بین‌المللی فعلی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بسیار مثبتی بر جای گذاشته و موضوعات اصلی آن را به‌سوی ارزش‌های مشترک بشری متحول کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution and Developments of Volatile International System: From Theory to Practice

نویسنده [English]

 • Seyed Ali Ghaderi
University Lecturer, Researcher of History
چکیده [English]

I have called the current international system a volatile world order. I suppose the current world order is the most ideal system man is experiencing after the Treaty of Westphalia, although it may have sky-high distance from the desirable standards of various nations. It is, of course, for some time that parts of its features bear the hallmark of return to the past world orders. I am of the opinion that three great and successful revolutions, namely Indian independence movement under Mahatma Gandhi, Islamic Revolution of Iran under Imam Khomeini, South African anti-apartheid movement under Nelson Mandela had had very positive direct and indirect influence on both international system and international order, so that major issues have developed it towards joint human values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International System
 • volatile world order
 • Imam Khomeini
 • principle of invitation
 • principle of “no way”
 • empire
 • بی‌نام. (1378). برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی. ترجمه محمدعلی حمیدرفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • بی‌نام. (فروردین- خرداد 1366).مجله سیاست خارجی، سال اول شماره 2، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 • ازغندی، علیرضا (1384). روابط خارجی ایران دولت دست نشانده 1320- 1357. تهران: قومس چاپ ششم.
 • اسکاکپل، تدا (1998). انقلابات حکومتی و اجتماعی: تحلیل مقایسه‌ای بین فرانسه، روسیه و چین. چاپ انتشارات یو کمبریج.
 • پیشنهاد درباره‌ سفارتخانه‌های ایران و مهار ترامپ، حسین ملائک، پایگاه خبرآنلاین، سه‌شنبه 22 اسفند 1396.
 • ج‍ی‍م‍ز ای. اس‍ت‍ری‍ک‍ل‍ر (1381). روس‍ی‍ه ت‍زاری. ت‍رج‍م‍ه م‍ه‍دی ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌خ‍واه، ت‍ه‍ران: ق‍ق‍ن‍وس.
 • خبرگزاری دانشجویان ایسنا، شنبه 22 اسفند 1396 کد خبر 96122111490.
 • دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا.
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1391). سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران. تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 • روسیه: بخش مطالعه کشوری/ تحقیق فدرال، کتابخانه کنگره؛ ویرایش توسط گلن. ئی. کورتیس. واشینگتن دی سی: بخش تحقیق فدرال، کتابخانه کنگره، ۱۹۹۸.
 • سولژ نتسین، اکساندر (۱۹۷۳). مجمع الجزایر گولاگ: ۱۹۵۶–۱۹۱۸. شرکت انتشاراتی هارپر- روو، ۱۹۷۵–.
 • ش‍ان‍ی‌ن‍وف، ن. ب‍ری‍ان (1352). ت‍اری‍خ روس‍ی‍ه از آغ‍از ت‍ا ان‍ق‍لاب اک‍ت‍ب‍ر. ت‍رج‍م‍ه و اق‍ت‍ب‍اس خ‍ان‍ب‍اب‍ا ب‍ی‍ان‍ی. تهران: دانشگاه تهران.
 • شریفی، محمد، جعفری، محمدرضا (1387). فرهنگ ادبیات فارسی. فرهنگ نشر نو تهران.
 • فابریکانس، جونیور، چارلز اچ. (۱۹۹۹). فئودالیزه کردن حکومت. ژورنال دموکراسی
 • فوکویاما، فرانسیس (1395). پایان تاریخ و انسان واپسین. ترجمه: عباس عربی و زهره عربی، تهران: انتشارات سخنکده.
 • قادری، سید علی (1370). مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
 • قادری، سید علی (زمستان 1380). «پیام امام خمینی(ره) به آقای گورباچف و تأثیر آن در نظام سیال بین‌الملل». فصلنامه حضور، شماره 38.
 • کوهن، استفان اف (1985). بازاندیشی تجربه شوروی: سیاست و تاریخ از سال 1917. نیویورک: انتشارات دانشگاه آکسفورد.
 • ماس، والتر جی (2002). تاریخ روسیه، جلد ۱: تا سال ۱۹۱۷ چاپ دوم، انتشارات آنتم.
 • مانینگ، روبرتا (1982). بحران نظام سابق روسیه: طبقه اشراف و دولت. انتشارات دانشگاه پرینستون.
 • محمد جمشیدی‌گوهری، مصاحبه با روزنامه شرق تاریخ انتشار ۴ دی‌ماه ۱۳۹۲.
 • معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران 1367.
 • م‍ی‍ش‍ل دوس‍ن پ‍ی‍ر (۱۳۵۶). س‍رگ‍ذش‍ت خ‍ان‍دان روم‍ان‍ف (ت‍اری‍خ روس‍ی‍ه از س‍ال ۱۵۴۷ م‍ی‍لادی ت‍ا ان‍ق‍لاب و س‍ق‍وط ت‍زاره‍ا). ت‍رج‍م‍ه م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی م‍ع‍ی‍ری و ع‍ی‍س‍ی ب‍ه‍ن‍ام، ت‍ه‍ران: ان‍ت‍ش‍ارات دان‍ش‍گ‍اه ت‍ه‍ران.
 • نرم‌افزار مجموعه آثار امام خمینی(ره) قدس سره تولید مشترک مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و مؤسسه کامپیوتری نور، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
 • وال‍ت‍ر، ک‍ل‍ن‍ل (1382). ت‍اری‍خ روس‍ی‍ه از پ‍ی‍دای‍ش ت‍ا ۱۹۴۵. ت‍رج‍م‍ه و م‍ق‍دم‍ه ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی م‍ع‍زی، ب‍ه ‌ک‍وش‍ش ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی، ت‍ه‍ران: دن‍ی‍ای ک‍ت‍اب.
 • وود آلن (1381). میراث مبهم استالین و استالینیسم. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: نشر خجسته، چاپ اول.
 • ویلیام، کولب، جولیوس، گولد. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر پرهام و همکاران، نشر مازیار.