انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی؛ نقشه راه، مسیر رفته و مسیر باقیمانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نویسنده ابتدا با درنگی در عدد چهل در اندیشه‌ها و نظریه‌های متفکرانی از جریان حروفیه گرفته تا ابن خلدون تا آیات و روایات، با توجه به چهل‌سالگی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، متغیرات دخیل در ارزیابی کارنامه چهل‌ساله جمهوری اسلامی را مطرح می‌کند. بدون توجه به این متغیرات هرگونه داوری در باب نتایج و عملکردهای آن، غیرمنصفانه و شتاب‌زده و نامنطبق با واقعیت عینی خواهد بود. درواقع این متغیرات را در ارزیابی هریک از مقولاتی چون آزادی، عدالت، حقوق شهروندی و ازجمله تمدن‌سازی باید مدنظر قرار گیرد. در ادامه این نوشتار نگاهی کلان به پروژه تمدن‌سازی در جمهوری اسلامی دارد و مسیر پیموده شده یا موفق از یک‌سو و مسیر ناپیموده و ناموفق از سوی دیگر را به‌طور اجمالی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution and Civilization Building; Roadmap, Path Traversed and Distance to Destination

نویسنده [English]

 • Ibrahim Barzgar
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Email: barzegar@atu.ac.ir
چکیده [English]

With respect to the 40th anniversary of the Islamic Revolution, the author of this paper has contemplated on the figure 40 in the ideas and theories of such great philosophers from Horufiyeh Movement to Ibn Khaldun and to the verses and traditions to analyze the variables involved in evaluation of the four-decade performance of the Islamic Revolution. Without these variables, any judgment on the results and performance of the Islamic Revolution will be unfair, hasty and incompatible with objective reality. These variables, indeed, must be employed in evaluation of such categories as freedom, justice, civil rights, and of course civilization building. The paper, then, continues with conducting a macro-level analysis on the civilization building project in Islamic Republic of Iran and to that end, investigates the trodden path or the successful path on one hand, and the untrodden path or the unsuccessful path on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • Islamic Republic of Iran
 • civilization building
 • Pathology
 • ابن خلدون، عبدالرحمن (1363). مقدمه ابن خلدون. ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • برزگر، ابراهیم (1390). علوم انسانی و تمدن اسلامی در ایران معاصر؛ رهیافتی میان‌رشته‌ای، در کتاب آفاق تمدنی انقلاب اسلامی، به اهتمام جلال درخشه. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • برزگر، ابراهیم (1393). نظریه­‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 • برزگر، ابراهیم (1396). «مزاحمت ساختارهای بین‌المللی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی». مجله سیاست متعالیه، شماره 19: 65-76.
 • توین‌بی، آرنولد (1366). تاریخ تمدن: تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر. ترجمه: یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی.
 • حاجی ناصری، سعید، نجف شیخ‌سرایی (تابستان 1396). «آینده‌پژوهشی انقلاب اسلامی ایران». فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره 21.
 • خرمشاد، محمدباقر (1396). جایگاه تمدن ایران امروز در جهان اسلام. تهران: سرو اندیشه.
 • خمینی، روح‌الله (امام) (1385). صحیفه امام. ج. 7، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • دورانت، ویل (1387). مشرق زمین گاهواره تمدن. ترجمه: احمد آرام، تهران: انتشارات اقبال.
 • شپرد، بی‌کلاو (1370). ظهور و سقوط تمدن. ترجمه: محمود طلوع، تهران: انتشارات بدر.
 • علیخانی و همکاران (1382). مجموعه مقالات گسست نسلی در ایران. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 •  www.khamenei.ir