روش‌شناسی مطالعه و فهم اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

امام خمینی(ره) به‌عنوان پایه‌گذار در احیا اندیشه مردم‌سالاری دینی معاصر و پرنفوذترین روحانی شیعه سیاسی توانست حکومتی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه را که واجد مفاهیم استوار مذهب شیعه بود، حاکم سازد. انقلاب اسلامی ایران به رهبری وی انقلابی بود که ابعاد مختلف فکری و عملی آن، مرزهای جهان اندیشه‌ورزی سیاسی و دینی را تحت تأثیر قرار داد و همواره مورد توجه و امعان نظر بسیاری از متفکرین و پژوهشگرانی بوده که درصدد واکاوی اندیشه‌ها و موضع‌گیری‌های ایشان در مقاطع مختلف و در برابر اتفاقات و حوادث متفاوت بوده‌اند. در این میان شناخت سیره و اندیشه سیاسی شخصیت‌های نظیر امام که در حال حاضر در قید حیات نیستند و به تبع آن تشخیص موضع و نظر احتمالی آنان در مسائل جاری و به قولی حوادث واقعه، نیازمند بازشناسی و تحلیل سیستماتیک و روش‌مند نظریات ایشان می‌باشد. مقاله حاضر برآنست تا با در پیش گرفتن متدی روشمند، ضمن مطالعه شیوه، سیره و اندیشه سیاسی امام و تبیین نکات برجسته و ویژگی‌های منحصربه‌فرد و متمایزکننده آن از سایر بزرگان معاصر شیعه، به تدوین روشی جهت بازخوانی نظریات آن حضرت در موضع‌گیری‌های سیاسی و ازجمله وصیت‌نامه الهی- سیاسی ایشان پرداخته و با هدف کشف اعماق نورانی این سیره غور نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of Studying and Understanding Imam Khomeini’s Thought

نویسنده [English]

 • Mohammad Rahim Eivazi
Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Shahed Universityity,
چکیده [English]

Imam Khomeini, as a founder and reviver of the contemporary doctrine of religious democracy, and as the most influential Shia cleric, could establish a type of government based on the theory of Islamic jurisprudence that possessed the deep-rooted Shia concepts. The Islamic Revolution under his leadership was a great movement with unique intellectual and practical aspects that trespassed all borders of political and religious thinking. This has been always paid due attention by many thinkers and researchers who were interested in analyzing his thoughts and exploring his stances in various periods vis-à-vis important developments and incidents. In the meantime, understanding the codes of conduct and political thoughts of such personalities as Imam Khomeini who have passed away, and consequently discernment of their probable stances on current developments, require review and systematic and methodical analysis of their opinions. This paper is an attempt to adopt a methodical approach to study Imam Khomeini’s manners, code of conduct and political thought, explaining the outstanding points and unique qualities that distinguish him from other great contemporary Shia scholars, to codify a method for reviewing his opinions and his political stances, including his last will. This is to open a way to conduct an in-depth study of his illuminated code of conduct and his thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • political conduct
 • Political Thought
 • methodology
 • understanding
 • قرآن کریم
 • آرون، ریمون (1382). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • بشیریه، حسین (1376). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم. تهران: نشر نی.
 • خمینی، روح‌الله (امام) (1372). تحریر‌الوسیله. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 • خمینی، روح‌الله (امام) (1374). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • رجایی، فرهنگ (1376). معرکه جهان بینی‌ها. چاپ دوم، انتشارات احیاء کتاب.
 • شعبانی، حسن (1385). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت.
 • فیرحی، داود و جمعی از همکاران (1378). روش‌شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی. چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی.
 • قادری، سید علی (1380). امام خمینی(ره) در پنج حوزه معرفت سیاسی. تهران: نشر حضور.
 • قربانی، قدرت ا... (بی تا). زمینه‌ها و مبانی کلامی و عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)http://www.ensani.ir/fa/content/54325/default.aspx
 • Chapman, S. ,& C. Routledge (2005). Key thinkers in linguistics and the philosophy of language. Edinburgh: Edinburgh university press.
 • Deledalle, Gérard (2000). Charles S: Peirce's philosophy of signs – Essays in comparative semiotics. Indiana University Press.
 • http://www.peirce.org/writings/p26.html page consulted May 3rd, 2010.
 • Peirce, Charles S. (1868). "Questions concerning certain faculties claimed for man". Journal of Speculative Philosophy, 2.
 • Peirce, Charles S. (1958). Collected Papers. vol. 7-8, Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.
 • Peirce, Charles S. 1931-1935. Collected Papers. vol. 1-6, Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.
 • Saussure, Ferdinand de (1916). course in general linguistics. Columbia University Press, Farvardin 30, 1390 AP - Philosophy - 320 pages