اصول و مبانی دینی حمایت از جنبشهای آزادیبخش در جهان با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(س)

چکیده

در حال حاضر مبارزات آزادی‌خواهانه و آزادی‌بخش مردم مظلوم و مسلمان کشورهایی مانند فلسطین، بحرین، لیبی که مهروموم‌های زیادی است در زیر سلطه غاصبان و مستکبرین قرار دارند، در سطح گسترده‌ای شروع‌شده و همچنان نیز به نحوی ادامه دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران، نیز که از حامیان و پشتیبانان چنین نهضت‌های آزادی‌بخش و ضد استعماری در سطح جهان می‌باشد، این حرکت‌ها را تحت چتر حمایتی رهبری و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داده، تا با نیروی معنوی و مادّی مضاعف، علیه عوامل کفر و ستم و استکبار پیکار کنند.
آنچه امروزه درباره این حمایت‌ها مطرح است، این است که چنین جنبش‌هایی که در حال حاضر در سطح جهان صورت گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز از آنها حمایت می‌کند، فقط جنبه سیاسی داشته و درواقع آنها مدافعان ایران بوده و ایران خاک‌ریز نبرد با آمریکا و اسرائیل را به خارج از مرزهای جغرافیایی خود انتقال داده است. اما نوشتار حاضر درصدد است تا با بررسی و تبیین ریشه‌های دینی این حمایت‌ها، اثبات کند که این مواضع و رویکرد حکومت اسلامی، غیر از منافع سیاسی که برای دولت اسلامی در بردارد، کاملاً برگرفته از ارزش‌های دینی و مبانی قرآنی ما بوده و علاوه بر جنبه سیاسی به‌عنوان یک وظیفه شرعی و دینی هر مسلمانی مطرح می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The religious basis of protection Islamic freedom movements of based on Imam Khomeini s views

نویسنده [English]

 • Dr.Asadollah Lotfi
چکیده [English]

The freedom wishing protesting and fighting of Palestine people and the other suppressed nations like Bahrain have been starting for several years and continuing till now.
Iran government that supports such anti colonizing movements has been acted in front of these movements with the leadership s view and protection.   
The raised point is that such movements in the world that Iran is one of their supporters, have the political aspects. In fact these nations are supporters of Iran and Iran has delivered the the field of fighting with America and Israel to out of its border. This essay is going to consider the religious roots of this supporting till prove its religious and quranic basis and is considered as a religious duty for every Muslim.     
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • The freedom wishing movements
 • protesting against oppression
 • obedience
 • قرآن کریم
 • نهج البلاغه
 • ابوالحمد، عبدالحمید(1370). مبانی سیاست. تهران: انتشارات توس. چ 6.
 • اردبیلی، احمد، (1413ق). مجمع الفائده و البرهان. قم: موسسه نشر اسلامی.
 • باقر سبزواری، سیدمحمد، (بی‌تا). ترجمه النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • بحرانی، یوسف. (بی‌تا). الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهر. بی‌جا: چاپ سنگی.
 • برزگر، ابراهیم. (1373). مبانی تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س) تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 • بیرکی داستانی، علی. (1381). سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
 • حکیم، سیدمحسن، (1316ق). مستمسک العروه الوثقی. نجف: مطبع الاداب. چ 4.
 • حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن. (1377). المختصر النافع. تهران: نشر الهام.
 • حنبلی، شیخ مرعی بن یوسف. (بی‌تا). دلیل الطالب. منشورات المکتب الاسلامی.
 • حسینی، سیدابوالقاسم. (1382). جهاد و حقوق بین الملل. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • جبعی عاملی، زین الدین، (شهیدثانی). (1422ق). شرح المعه الدمشقیه. قم: مطبعه آرمان.
 • امام خمینی (ره)، سیدروح الله. (ق1390). تحریرالوسیله. قم: انتشارات اسماعیلیان.
 • .................، (ق1390). صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). 22ج.
 • دهخدا، علی اکبر. (1373). لغت نامه. زیر نظر محمدمعین و سیدجعفرشهیدی. 14ج، تهران.
 • راغب اصفهانی. (بی‌تا). المفردات فی غرائب القرآن. قم: نشرالکتاب. چ2
 • سرخسی. (1324ق). المبسوط. قاهره. مطبعه السعاده.
 • شیخ الاسلام، سیدمحمد. (1358). راهنمای مذهب شافعی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چ2.
 • شهیداول، محمدبن مکی. (1377). اللمعه الدمشقیه. تهران: نشر الهام.
 • شکوری، ابوالفضل. (1361). فقه سیاسی اسلام. تهران: چاپ آرین.
 • طوسی، شیخ ابوجعفر. (1400ق). النهایه فی مجردالفقه و الفتاوی بیروت: دارالکتاب العربی. چ2.
 •  عراقی، حاج آقاضیاءالدین. (1398ق) شرح تبصره المتعلمین. تحقّیق محمدهادی معرفت. قم: مطبعه مهر.
 • عمیدزنجانی، عباسعلی. (1373). فقه سیاسی. تهران: انتشارات امیر کبیر..
 • فوزی، یحیی. (1388). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). تهران: دفتر نشر معارف.
 • قرضاوی، یوسف. (1397ق) فقه الزکاه. بیروت: موسسه الرساله.
 •  قرطبی، ابوالولیداحمد(ابن رشد). (بی‌تا) بدایه المجتهد و نهایه المقتصد. بیروت: دارالفکر.
 • کلینی، محمدبن یعقوب. (بی‌تا) کافی. کتابفروشی اسلامی.
 •  مغنیه، محمدجواد. (1987). فقه الامام جعفرالصادق(ع). بیروت: دارالعلم للملایین. چ2.
 • مصباح یزدی. (1377). اسلام. سیاست و حکومت. تهران: دفتر مطالعات و بررسیهای سیاسی.
 • نصرتی، علی اصغر. (1382). نظام سیاسی اسلام. قم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
 •  نجفی، محمدحسن. (1981) جواهرالکلام. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی. چ7.