تأثیـر اقدامـات جریـانهای تکفیـری بر تصویر صدور انقلاب اسلامی و صلح طلبی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌رغم حضور جریان‌های متعدد احیایی، اصلاحی و انقلابی در جهان اسلام، امروزه ایدئولوژی سلفی تکفیری‌ به‌ویژه با اقدامات خشونت‌آمیز خود، جلب توجه نموده است. گسترش این جریان در سال‌های اخیر، تصویر اسلام را به‌طور عام و چهره‌ی انقلاب اسلامی ایران را به‌طور خاص تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که یکی از راهبردهای محوری انقلاب اسلامی ایران صدور صلح‌طلبانه انقلاب به جهان بوده است، در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی سعی ‌شده به این سؤال پاسخ داده شود که حرکت جریان‌های افراطی تکفیری در جهان اسلام با توجه به شعار صدور انقلاب چه تأثیری بر تصویر صلح‌طلب انقلاب اسلامی دارد؟ فرضیه‌ی پژوهش مبنی بر ایجاد ظرفیت بالقوه برای انقلاب اسلامی ایران در اثر اقدامات جریان‌های تکفیری بررسی و مشخص شد که عدم انتساب این جریان‌ها به جمهوری اسلامی ایران آشکار است و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با جریان‌های تکفیری، نشان گر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای برپایی صلح است، اما تأثیر این جریان بر تصویر جنبش‌های اصیل از صدور انقلاب اسلامی، چهره و تلاش جمهوری اسلامی ایران را با ابهام و دشواری مواجه می‌سازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Takfiri Measures on the Image of Export of Islamic Revolution of Iran and Pacifism of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Despite the presence of several revivalist, reformist and revolutionary currents in the world of Islam, today the Salafi Takfiri ideology, particularly through its violent acts, has widely attracted the attentions. The spread of this movement in recent years has overshadowed the image of Islam in general and that of the Islamic Revolution of Iran in particular. Since one of the main strategies of the Islamic Revolution of Iran is peaceful export of the revolution to the world, attempts have been made in the present paper to answer the following question through descriptive –analytical method: what impacts have the extremist takfiri currents in the world of Islam left on the pacific image of the Islamic Revolution in the light of the slogan of export of the revolution? The hypothesis of this paper was studied based on the potential capacity created for the Islamic Revolution of Iran due to the measures of the takfiri currents and the findings indicate that lack of attribution of these currents to the Islamic Revolution of Iran and Iran’s emphasis on fight against the takfiri currents, underlines the attempts of the Islamic Revolution of Iran for establishment of peace, but the impacts of these currents on the perception of the genuine Islamic movements of export of the Islamic Revolution of Iran has created ambiguity and problems for the image and attempts of the Islamic Republic of Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution
 • Takfiri currents
 • Pacifism
 • export of revolution
 • Islamic Republic of Iran
 • ازغندی، علیرضا. (1389) چهارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: قومس.
 • اسپوزیتو، جان. (1388) انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه‌ی محسن مدیرشانه‌چی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 • اسپوزیتو، جان و جان وال. (1390) جنبش‌های اسلامی معاصر، ترجمه‌ی شجاع احمدوند، تهران: نی.
 • اسپوزیتو، جان و دیگران. (1391) جامعه‌ی مدنی و دموکراسی در خاورمیانه، ترجمه‌ی محمدتقی دلفروز، تهران: فرهنگ جاوید.
 • العربیه، 29 سپتامبر 2015، الجبیر به روحانی: ایران شریک کودتای حوثی و مسبب ویرانی سوریه است، در: http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/09/29/
 • برژینسکی، زبیگنیو. (1386) انتخاب، سلطه یا رهبری، ترجمه‌ی امیرحسین نوروزی، تهران: نی.
 • پوراحمدی، حسین.(1386) انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در بازتاب فرآیند جهانی­شدن، تهران: مؤسسه  تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 • حسن‌زاده، صمد.(7/9/1394) حذف جریان انقلابی با برچسب مشابهت به گروهک‌های تکفیری / ایجاد تنش در آستانه اربعین برای انحراف افکار عمومی جمهوری آذربایجان، در :http://tabrizebidar.ir/news/1052395
 • خمینی، روح الله.(1379) صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1392) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
 • روآ، الیویه. (1377) «از اسلام ایدئولوژیک تا ملی‌گرایی اسلامی در خاورمیانه»، ترجمه‌ی محمداسماعیل صادقی، ماهنامه‌ی اسلام و غرب، سال3، شماره7 و 8 .
 • فرهادیان ، محمدحسین.(2/ 3/1394) مذاکره‌ی طالبان با ایران؛ ترس از داعش یا مبارزه با آمریکا؟ در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی: http://irdc.ir/fa/content/61986/default.aspx
 • فوزی، یحیی. (1389)«گونه‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی، امنیتی آن در جهان اسلام»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، شماره 50.
 • ---------. (1392) «جریان‌شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی»، فصلنامه‌ی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره33.
 • فولر، گراهام. (1373) قبله‌ی عالم، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: مرکز.
 • فیرحی، داود. (1390) دین و دولت در عصر مدرن، تهران: رخ‌داد نو، جلد2.
 • ---------. (1391) فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران: نی، جلد1.
 • قوام، عبدالعلی. (1393) کاربرد نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: دنیای اقتصاد.
 • کچوئیان، حسین.(1391) انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ، تهران: سوره‌ی مهر.
 • نقیب‌زاده، احمد.(1388) «دین در عصر جهانی‌شدن: فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه‌ی علوم سیاسی و روابط بین الملل، شماره 2.
 • نوازنی، بهرام. (1388) صدور انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها و پیامدهای بین‌المللی آن، تهران: پژوهشکده‌امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • هوشنگی، حسین و احمد پاکتچی. (1390)، بنیادگرایی و سلفیه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
 •  Chaliand, Gérard and Arnaud Blin.(2007), THE HISTORY OF TERRORISM FROM ANTIQUITY TO AL QAEDA, Translated by Edward Schneider et al, California: University of California Press. 
 • Esfandiary, Dina and Ariane Tabatabai, 2015, Iran’s ISIS policy, International Affairs, vol91.
 • Esposito, John L. 2000, political Islam and the west, in: www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a426734.pdf