تبیین جامعه شناختی و ساختاری جنبش حزب الله لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو سابق پژوهشکده امام خمینی خمینی

2 هیت علمی گروه جامعه شناسی انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

چکیده

در این مقاله پژوهندگان کوشیده‌اند تا به استفاده از نظریه‌ی رفتار جمعی اسملسر، به تبیینی جامعه‌شناختی از جنبش حزب‌الله دست یابند و به بررسی زمینه‌ها، علل، متغیر‌های معنادار در چگونگی فرایند تشکیل جنبش سیاسی - اجتماعی حزب‌الله لبنان پرداخته‌اند. به‌عبارت‌دیگر این نوشتار در پی آن است که باتوجه‌به متغیرهای تبیینی موجود در نظریه‌ی «رفتار جمعی» به این سؤال اصلی پژوهش حاضر مبنی بر اینکه چرا و چگونه جنبش حزب‌الله در لبنان ظهور و بروز پیدا کرد، پاسخی تئوریک ارائه دهد. ضمناً بررسی و ردیابی فرایند پیدایش جنبش حزب‌الله لبنان با استراتژی قیاسی، به‌عنوان یک محک تجربی، برای نظریة مذکور یعنی نظریه رفتار جمعی اسملسر نیز قلمداد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر علاوه بر تبیین جنبش حزب‌الله مقاله حاضر به نظریه‌آزمایی نیز (رفتار جمعی اسملسر)پرداخته است. آنچه که بیش‌ازپیش این مقاله اثبات کرد هویدا ساختن ضعف و نقص تحلیل‌های ژورنالیستی سیاسی در تبیین شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی سیاسی همچون حزب‌الله بود. برای بررسی یک جنبش و پدیده‌ای که ریشه در جامعه دارد رویکرد علمی مقتضی می‌کند که با درنظرگرفتن اصل سنخیت علت و معلول به عامل‌های اجتماعی نیز توجه ویژه کرد. ازآنجایی‌که رویکرد نظری اسلملسر یک رویکرد ساختی کارکردی به‌حساب می‌آید درکی موسع‌تر از پدیده‌های اجتماعی نظیر جنبش حزب الله لبنان ارائه خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological and structural explanation of the Lebanese Hezbollah movement

نویسندگان [English]

  • mohammad karami utari 1
  • AMIR Azimi dolat Abadi 2
1 Former student of Imam Khomeini Khomeini Research Institute
2 The scientific staff of the Department of Sociology of the Islamic Revolution of Imam Khomeini and the Islamic Revolution Research Institute
چکیده [English]

In this article, the researchers have tried to use Smelser's theory of collective behavior to achieve a sociological explanation of the Hezbollah movement and to investigate the contexts, causes, and meaningful variables in the process of forming the political-social movement of Lebanon's Hezbollah. are In other words, this article seeks to provide a theoretical answer to the main question of the present research, regarding the .explanatory variable in the theory of "collective behavior", that is, why and how the Hezbollah movement emerged in Lebanon. In addition, by using the examination and tracking of the emergence of the Lebanese Hezbollah movement as an empirical benchmark, the aforementioned theory, Smelser's theory of collective behavior, has also been evaluated. In other words, in addition to explaining the emergence of the Hezbollah movement, this article also deals with the experimental theory (Smelser's collective behavior). proved more than anything else was the weakness and deficiency of political journalistic analysis in explaining the formation of a socio-political trend like Hezbollah. To investigate a movement and a phenomenon that is rooted in the society, a scientific approach is necessary that considers the principle of cause and effect and pays special attention to social factors. Since Islamsar's theoretical approach is considered a structural-functional approach, it provides a broader understanding of social phenomena such as the Lebanese Hezbollah movement.nd like Hezbollah. To investigate a movement and a phenomenon that is rooted in the society, a scientific approach is necessary that considers the principle of cause and effect and pays special attention to social factors. Since Islamsar's theoretical approach is considered a structural-functional approach, it provides a broader understanding of social phenomena such as the Lebanese Hezbollah movement. investigate a movement and a phenomenon that is rooted in the society, a scientific approach is necessary that considers the principle of cause and effect and pays special .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lebanese
  • Hezbollah
  • ؛ movement
  • ؛ collective behavior
  • ؛ Smelser