تأملی در اندیشه سیاسی آیت‌الله العظمی محمدعلی اراکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

با توجه به ماهیت دین اسلام ، عموم اندیشمندان اسلامی و علی‌الخصوص فقهای شیعه به حوزه سیاست پرداخته و کم یا زیاد ، امر «حکومت» و «ولایت فقیه» را در مباحث خود مورد توجه قرار داده‌اند . بررسی دیدگاههای سیاسی آیت‌الله محمد علی اراکی به واسطه رابطه بسیار نزدیک با آیت‌الله مؤسس شیخ عبدالکریم حائری ، حیات طولانی بیش از یک‌قرنه و درک وقایع مهمی نظیر تأسیس حوزه علمیه قم ، دوران پهلوی اول و دوم و انقلاب اسلامی ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و به روشن شدن سیر تاریخی اندیشه‌های سیاسی شیعه کمک می‌کند . این مقاله از نوع «توصیفی - تحلیلی» است و در آن با اتکاء به منابع مکتوب و سایتهای معتبر ، ضمن کسب اطلاعات از این منابع ، به توصیف و تحلیل آن‌ها و تبیین دیدگاهها و مواضع سیاسی آیت‌الله اراکی پرداخته شده است . با ساماندهی به مباحث سیاسی مطرح‌شده توسط آیت‌الله اراکی در کنار مواضع سیاسی ، می‌توان به شاکله منظومه تفکر و عمل سیاسی ایشان دست یافت و در این راستا ، هدف تحقیق آن است که نگاه ایجابی ایشان به حوزه سیاست را علیرغم نگاه مضیق ایشان به گستره‌ی ولایت فقیه ، نشان داده و تفکر نادرست تعارض میان این دو را روشن سازد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A reflection on the political thought of Grand Ayatollah Mohammad Ali Araki

نویسنده [English]

  • abbas taghvaee
Islamic Education Departement, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

A reflection on the political thought of Grand Ayatollah Mohammad Ali Araki

Abstract :

Considering the nature of Islam's religion , Islamic thinkers in general and especially Shi’a jurists have addressed the field of politics and more or less focused on the issues of " government " and " guardianship of the jurist ( Wilāyat al – Faqīh ) " in their discussions . The examination of the political views of Mohammad Ali Araki due to his very close relationship with Ayatollah Sheikh Abdul Karim Haeri , his long life of more than a century , and his witnessing of important events such as the establishment of the institution of religious teaching and guidance ( Ḥawza - ye ʿelmiya ) in Qom , the first and second Pahlavi eras , and the Islamic Revolution , is of special importance and helps to clarify the historical course of Shi’a political thoughts . This article is of the " descriptive – analytical " type , and in it , by relying on written sources and reliable websites to obtain information , the sources are described and analyzed , and the views and political positions of Ayatollah Araki are explained . By organizing the political issues raised by Ayatollah Araki along with the political positions , it is possible to achieve the structure of his political thinking and action , and in this regard , the purpose of the research is to show his cataphatic view of the field of politics , despite his narrow view of the scope of guardianship of the jurist ( Wilāyat al –Faqīh ) , and clarify the wrong thinking concerning the conflict between the two .

Keywords : Ayatollah Mohammad Ali Araki , Guardianship of the Jurist ( Wilāyat al – Faqīh ) , Islamic government , Political Thought .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Mohammad Ali Araki "؛ Guardianship of the Jurist (Wilāyat al-Faqīh) "؛ Islamic government "؛ Political Thought "؛
  • "؛ Political Jurisprudence