ساخت انسان سیاسی از نگاه اقبال لاهوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ساخت یک جامعه سیاسی هماهنگ با بستر تمدنی اش از دیر باز مسئله اصلی متفکران سیاسی بوده است. ساخت یک نظام سیاسی در ابتدا با نگاه ویژه به انسان شکل می گیرد و از دل نوع نگاه به انسان، شکل سیاسی نیز سامان می یابد. ساخت و ارائه انسان سیاسی بخصوص در جهان اسلام و دوران معاصر از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا سنگینی نگاه سنتی و حضور استعمار این مفهوم اساسی را به نوعی در سکون و سکوت قرار داده بود. اینکه چگونه می توان یک جامعه هماهنگ با حدود و ثغور مکانی و زمانی پدید آورد، در بستر نگاه دینی و پسا استعماری ویژگی و نکات مهمی را در خود دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا از منظر اقبال لاهوری به واکاوی علل انحلال رهایی در انسان و در ادامه نحوه رفع آن و همچنین ساخت انسان سیاسی با بار مسئولیت پذیری بپردازیم. اقبال ضمن تفکر در این مفاهیم ذکر شده به دنبال ساخت انسان سیاسی و اعلام حضور آن در بستر اجتماع است که پیشبرد این مقوله را در نوشتار بررسی می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Making a political man from the point of view of Iqbal Lahori

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kavakebyan 1
  • Seyed mohammad Ahmadnejad 2
1 Faculty of political science department of Allameh Tabatabai University-Tehran
2 Allame tabatabaei university
چکیده [English]

Building a political society in harmony with its civilizational background has been the main issue of political thinkers for a long time. The construction of a political system is first formed with a special view of human beings, and the political form is organized from the heart of the way of looking at human beings. The construction and presentation of the political man was particularly important in the Islamic world and the contemporary era, because the weight of the traditional view and the presence of colonialism had put this basic concept in a kind of silence. How to create a harmonious society with spatial and temporal boundaries has important features and points in the context of religious and post-colonial perspective. In this article, we try to analyze the causes of the dissolution of liberation in man from the perspective of Iqbal Lahori, and then how to fix it, as well as to make a political man with the burden of responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Man
  • politics
  • political man
  • insider philosophy
  • post-colonialism