مقایسه تحلیلی اندیشه سیاسی شیعه و سلفی با تمرکز بر مدل ولایت فقیه و مدل امارت اسلامی طالبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان

2 هیات علمی معارف دانشگاه اصفهان

چکیده

همچنین در فقه سیاسی، جایگاه زنان، مشروعیت حکومت، مفهوم جهاد، جایگاه قانون اساسی، عقلانیت، جمهوریت و اسلامیت، نحوۀ تفسیر متون دینی و تکفیر سایر فرق تفاوت اساسی دارند.مدل ولایت فقیه یکی از روشهای حکومت داری درجهان اسلام است که با تکیه بر منابع و متون دینی (قران و سنت) به وسیله امام خمینی باز تبیینی مجدد شد. نظام جمهوری اسلامی عمر چهل ساله خود را مدیون این مدل است. هدف پژوهش حاضر بررسی وجوه تشابه و تمایز اندیشه سیاسی سلفیه مدل امارت اسلامی طالبان با ولایت‌فقیه در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روش مورداستفاده در این مقاله، روش مقایسه‌ای باتکیه‌بر منابع اینترنتی و کتابخانه‌ای می‌باشد. ظهور تفکر سلفی در عرصه سیاسی کشورهای جهان اسلام و تجربه عملیاتی نظریه ولایت‌فقیه دلیل نگارش پژوهش فعلی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اندیشه سیاسی سلفیان معاصر در بازگشت به اسلام، تقابل و مبارزه با تمدن غرب دارای شباهت‌هایی با نظریه ولایت‌فقیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical comparison of Shiite and Salafi political thought with a focus on the Velayat-e-Faqih model and the Taliban Islamic Emirate model

نویسندگان [English]

  • parviz jamshidimehr 1
  • Hamzeh Ali Bahrami 2
1 farhangyan
2 Faculty of Education, University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the similarities and differences between Salafi political thought of the model of the Taliban Islamic Emirate and Velayat-e-Faqih in the government of the Islamic Republic of Iran. The method used in this article is a comparison method based on Internet resources and libraries. The emergence of Salafi thought in the political arena of the countries of the Islamic world and the operational experience of the theory of Velayat-e-Faqih is the reason for writing the current research. The findings of this study show that the political thought of contemporary Salafis in returning to Islam, confronting and fighting Western civilization has similarities with the theory of Velayat-e-Faqih.The method used in this article is a comparison method based on Internet resources and libraries. The emergence of Salafi thought in the political arena of the countries of the Islamic world and the operational experience of the theory of Velayat-e-Faqih is the reason for writing the current research. The findings of this study show that the political

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caliphate
  • Emirate
  • Province
  • Salafi
  • Shiite