دال های خالی از مدلول و آنتاگونیسم پیش رونده در دولت اعتدال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پاستادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه‌ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی‌اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می‌توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال‌های این گفتمان از مدلول‌های خود چه پیامدهایی را به‌دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال‌های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول‌های خود خالی شد، فرایند مفصل‌بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی‌توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان‌های میانه‌روانه می‌تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش‌رونده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meaningless signifiers and progressive antagonism in the Goverment of Eteda

نویسنده [English]

  • giti poorzaki
چکیده [English]

The government of Etedal appeared in a hopeful social atmosphere and handed over power in an atmosphere of despair and mistrust. The appearance of the government of Etedal, in terms of discourse, was dependent on signifer such as negotiation, tact, expediency, flexibility, rationality, reality and moderation. There was. However, public approval declined shortly after taking office and eventually reached an all-time low. The question is, can the trend of Etedal in Hassan Rouhani's government be considered as a discourse? And what will be the consequences of emptying the signifiers of this discourse? The hypothesis is that because the main signifiers of the current of moderation were emptied of their meanings for some reason, the discourse articulation process was not completed and the discourse stabilization did not take place; Therefore, the flow of moderation cannot be considered a discourse. The consequence of not stabilizing the discourse of moderation and marginalization of moderate discourses can lead to an increase in the gap between the people and the government and lead to progressive antagonism by reducing social trust and hope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etedal"
  • Antagonism"
  • signifier and signified"
  • Discourse"
  • "
  • Mouffe"