بررسی چند پیشگویی پیرامون پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قم. شهرک انسجام. خ شهیدان قائمی. کوچه 6. انتهای کوچه سمت چپ درب دوم سمت راست

2 محقق حوزوی و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

مقالۀ حاضر پیرامون این سوال شکل می گیرد: آیا پیشگویی ها مبنی بر رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب نقش داشته است؟ فرض ما این است که تعاملات انسان ها لزوما مبتنی بر محاسبات عقلانی مصطلح نیست بلکه اعتقادات دینی، باورهای مذهبی و حتی زمینه های فرهنگی می تواند زمینۀ مناسبی برای پذیرش ادعاهای متافیزیکی فراهم بکند. از جملۀ این باورها اعتقاد به این مطلب است که عده ای از انسان های خاص هستند که به خاطر عنایات خداوندی و برخی ریاضات و سیر و سلوک عرفانی، توانایی پیشگویی آینده را دارند و در مورد موضوع این مقاله، نیز پیشگویی ها یی رخ داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد برخی از این افراد با بیان پاره ای پیشگویی ها توانسته اند بخشی از باورهای اجتماع را با خود همراه بکنند و با فراهم آوردن پذیرش رهبری امام خمینی (ره)، در زمینۀ پیروزی انقلاب اثرگذار باشند.

واژه های کلیدی: امام خمینی، پیشگویی، انقلاب اسلامی، غیب

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Research into Certain Predictions Concerning the Islamic Revolution and Imam Khomeini’s Leadership

نویسندگان [English]

  • hadi bayat 1
  • seyed sadegh Haghighat 2
1 قم. شهرک انسجام. خ شهیدان قائمی. کوچه 6. انتهای کوچه سمت چپ درب دوم سمت راست
2 Department of Political Science. Mofid University. Qom
چکیده [English]

A Research into Certain Predictions Concerning the Islamic Revolution and Imam Khomeini’s LeadershipThis essay deals with the following question: did the predictions about Imam Khomeini and his leadership in the Islamic Revolution have a role in the victory of the Revolution? In this paper, we assume that human interactions are not necessarily based on rational considerations, but religious beliefs and, in some contexts, even cultural milieu may set a ground that one accepts metaphysical claims. Some of these beliefs say that there are gifted people who in the light of God’s grace and through contemplation and spiritual journey are able to predict the future. There are such predictions about the Islamic Revolution. Our findings show that certain people through their predictions had been able to have an effect on society’s beliefs and were effective in the victory of the Islamic Revolution.Keywords:

Imam Khomeini, prediction, Islamic Revolution, the Unseen

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Imam Khomeini"؛ prediction"؛ Islamic Revolution"؛
  • "؛ the Unseen"