شیخ سیاست؛ اندیشه‌ها و فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی علامه محمدحسین کاشف‌الغطاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء، از مصلحان سدة اخیر جهان اسلام و از جمله فقیهان تأثیرگذار و برجسته در تحولات سیاسی اجتماعی در دنیای اسلام و به‌خصوص کشور عراق به‌شمار می‌رود. وی با افکار و اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی خود، نقش بسزایی در بیداری امت اسلامی ایفا کرد. در این پژوهش سعی شده است به روش توصیفی ـ تحلیلی اجمالی از نظرات فقهی و افکار و اندیشه‌های سیاسی ـ اجتماعی این عالم شیعی بررسی شود. ایشان، افزون بر تدریس و نگارش آثار مفید و مرجعیت دینی شیعیان، به فعالیت‌های گسترده‌ای در مناطق گوناگون جهان اسلام (با توجه به تحرکات دولت‌های استعماری در عراق و نیز اقدامات صهیونیست‌ها برای مهاجرت و اشغال کشور فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل) دست زد و با حضور در مجامع و سرزمین‌های اسلامی، همگام با افشاگری علیه دشمنان اسلام تا آخرین روزهای عمر، تلاش مضاعفی برای اتحاد کلمه میان مسلمانان و تقریب بین مذاهب اسلامی انجام داد. موضوعاتی از جمله: بازگشت به هویت اسلامی و عظمت صدر اسلام، راهبرد وحدت مسلمانان و ولایت‌فقیه از جمله مهم‌ترین افکار این عالم مجاهد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sheikh of Politics; Thoughts and socio-political activities of Allama Mohammad Hussein Kashif al-Ghatta

نویسنده [English]

  • ali haeri majd
University of Religions and Denominations
چکیده [English]

Sheikh Mohammad Hussein Kashifa al-Ghatta 'is one of the reformers of the last century in the Islamic world, and one of the most influential and prominent jurists in the socio-political developments in the Islamic world, especially in Iraq. With his jurisprudential-political thoughts and ideas, he played a significant role in the awakening of the Islamic Ummah. In this research, which has been done by descriptive-analytical method, after a brief expression of jurisprudential views, thoughts and socio-political thoughts of this Shiite world have been studied. In addition to teaching, writing useful works and Shiite religious authority, he carried out extensive activities in various parts of the Islamic world due to the movements of the colonial governments in Iraq and the Zionists's efforts to emigrate and occupy Palestine and form the state of Israel. In Islamic societies and lands, along with exposing the enemies of Islam, Topics such as: returning to the Islamic identity and the greatness of the beginning of Islam, the strategy of unity of Muslims and Velayat-e-Faqih are among the most important thoughts of this Mujahid world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • politics
  • political thought of Islam
  • Mohammad Hussein Kashifa al-Ghatta '
  • unity
  • approximation