فلسفه سیاسی اقبال لاهوری با تاکید بر نظام سیاسی مورد نظر وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اقبال لاهوری از سرآمدان احیای اندیشة دینی، به‌عنوان یک متفکر دردشناس حوزة اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. او ضمن آشنایی با اسلام و اندیشة آن، مطالعات عمیقی در باب فلسفة غرب داشته است و همین مطالعات عمیق به وی این اجازه را داده تا ساخت نظام سیاسی را از دل مبانی اسلامی دنبال کند. در این نوشتار مبانی نظری و سیاسی اقبال مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ تا به این پرسش پاسخ دهیم که مبانی نظری وی چه نوع حکومتی را مدنظر دارد؟ اقبال، اختیار و آزادی عمل انسان را در پرتو نگاه توحیدی و حضور معرفت شهودی در کنار سایر عناصر معرفتی به‌تفصیل و با توجه به مبانی اسلامی بیان می‌کند. با توجه به همین مبانی، در بررسی سیاست و حکومت از نگاه اقبال به بیان دموکراسی‌خواهانه از وی می‌رسیم. در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا میزان پیشبرد این تفکر را مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله از روش اسنادی با رجوع به منابع کتابخانه‌ای بهره برده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iqbal Lahori's political philosophy with emphasis on his desired political system

نویسندگان [English]

  • Seyed mohammad Ahmadnejad 1
  • Mostafa Kavakebian 2
1 Allame tabatabaei university
2 Associate Professor of Faculty of Law and Political Sciences of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Iqbal Lahori is one of the leaders in the revival of religious thought, as a painstaking thinker in the Islamic field, he is of great importance. While familiar with Islam and its thought , he has had deep studies on Western philosophy, and these deep studies allowed him to Follow the construction of the political system from the heart of Islamic principle .In this article, Iqbal's theoretical and political foundations are examined; In order to answer this question, what kind of government is he considering in his theoretical foundations? Iqbal explains in detail the choice and freedom of action of man in the light of monotheistic view and the presence of intuitive knowledge along with other elements of knowledge according to Islamic principles .According to these principles, in the examination of politics and government from Iqbal's point of view, we come to his democratic statement. In this article, we seek to examine the progress of this thinking. In this article, we have used the documentary method by referring to library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy self
  • cosmology
  • anthropology
  • epistemology
  • government
  • governance and policy