تحول سیاست نامه نویسی در ایران اسلامی با تاکید بر اندیشه های خواجه نظام الملک، کاشفی و سبزواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، مازندران، ایران:

چکیده

مباحث مربوط به اندیشه‌ سیاسی در ایران، با تمرکز بر دورة‌ اسلامی، محقق را مستقیماً به مجموعه‌ای از آثار ارجاع می‌دهد که ذیل عنوان سیاست‌نامه در دوره‌های مختلف تاریخ به نگارش درآمده‌اند. سیاست‌نامه‌نویسی در این دوران حاصل انباشت یک دوگانگی فکری ـ فرهنگی است که از سویی بازتابی از اندیشة‌ سیاسی در دوران ایران باستان است و از دیگر سو با رگه‌هایی از اندیشة‌ سیاسی اسلامی ‌آمیخته است. معتبرترین اثر در این چهارچوب سیاست‌نامه‌ خواجه نظام الملک طوسی در دوران سلجوقی است. پس از آن، آثار دیگری نیز که به نگارش درآمده و تحت این عنوان مورد خطاب قرارگرفته‌اند، به لحاظ روش و محتوا، با تغییراتی تقریباً از همان روند پیشین پیروی کرده‌اند. با این حال، ادعایی گزافه نیست اگر هدف از نگارش این آثار را در اصل بر حفظ قدرت حاکم دانست. حفظ قدرت حاکم، با تلاش برای مشروعیت‌بخشی به آن در یک درهم‌کنشی دانش ـ قدرت قابل‌فهم است؛ لذا با توجه به موضوع آن، تلاش شده است تا با توجه به روش نظری چهارگانه اسپریگنز به این پرسش پاسخ داده شود که روابط قدرت و مصلحت صاحبان اقتدار سیاسی و به‌طورکلی قدرت سیاسی ـ اجتماعی حاکم چه تأثیری بر انگاره سیاست‌نامه‌نویسی خواجه نظام الملک، واعظ کاشفی و محقق سبزواری داشته است؟ نتایج نوشتار حاضر نیز نشان می‌دهد که سیاست‌نامه­نویسی در ایران دوره اسلامی اساساً متأثر از ساختار اجتماعی ـ سیاسی قدرت، در وجه ایجابی یا سلبی و بازتاب مصالح اقتدار سیاسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of policy writing in Islamic Iran with emphasis on the ideas of Khajeh Nizam-ol-Molk, Kashefi and Sabzevari

نویسنده [English]

  • Hossein Foroughiniya
.
چکیده [English]

Discussions on political thought in Iran, focusing on the Islamic period, refer the researcher directly to a collection of works that have been written under the title of policy in different periods of history. Policy-making in this period is the result of the accumulation of an intellectual-cultural dichotomy that on the one hand is a reflection of political thought in ancient Iran and on the other hand is mixed with elements of Islamic political thought. The most authoritative work in this framework It is Seljuk. Since then, other works that have been written and addressed under this title have followed almost the same trend in terms of method and content. However, it would not be an exaggeration to say that the purpose of writing these works was in principle to maintain power. Maintaining the ruling power can be understood by trying to legitimize it in a knowledge-power interaction. Therefore, according to its subject, an attempt has been made to answer the question of the relations between power and expediency of the political authorities and the ruling socio-political power in

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Islamic Era
  • Political Power
  • Expediency
  • Authority