مرزهای تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

 
تا کنون در باره صورت بندی سیاسی روحانیت قم تاملاتی مفیدی صورت گرفته اما فقدان برخی آگاهی های لازم از سرشت تفکر سیاسی در حوزه علمیه قم موجب برخی داوری های غیر دقیق شده است اینکه چگونه می توان تفکرات سیاسی در درون این حوزه را صورت بندی کرد و اندیشه های کانونی و حاشیه ای در آن را متمایز ساخت؟ دو پرسش مهمی اند که این مقاله می کوشد با ترسیم مرزهای تفکر سیاسی در این حوزه به آنها پاسخ روشنی دهد. مدعای اصلی نویسنده در این مقاله آن است که وجود چهار خط متقاطع یعنی نگرش سنتی یا غیر سنتی به نظم سیاسی و نیز نگرش سلبی یا ایجابی به پذیرش یا رد نظم دینی، راهنمای ما در گونه شناسی واقع گرایانه از تفکرات سیاسی در این حوزه است. این تفکرات که در درون هنجارها و محدویت های خاصی تولید می شوند، اندیشه ای را کانونی به شمار می آورد و تفکری را به حاشیه می برد. عطف به چنین چهارچوبی نشان می دهد که در این حوزه پنج تفکر کانونی و سه تفکر حاشیه ای وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Boundaries of political thinking in the seminary of Qom

نویسنده [English]

  • abdolwahab forati
associate professor
چکیده [English]

The political formation of the contemporary seminary of Qom is one of the studies that can pave the way for us to know what is going on inside this seminary. Although useful reflections have been made in this regard so far, the lack of some necessary knowledge about the nature of political thought in the seminary of Qom has led to some inaccurate judgments. How can political thoughts be formulated within the seminary of Qom and differentiate focal and marginal ideas in it? There are two important questions that this article tries to answer clearly by drawing the boundaries of political thought in this field - as a symbol of Iranian scientific fields. The author's main claim is that the existence of four intersecting lines, the traditional or non-traditional view of political order and the negative or positive view of accepting or rejecting religious order, guides us in a realistic typology of political thought in this area. These thoughts, which are produced within certain norms and limitations, focus ideas and marginalize thinking. Turning to such a framework shows that .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flowology
  • Islamic text
  • religious restrictions
  • clergy
  • religious order
  • royal order
  • democratic order