نگرش به جهانی شدن فرهنگی از منظر گفتمان اصلاح طلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

 
پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوه مواجهه ایران در دوره گفتمان اصلاح‌طلبی (1384 ـ 1376) و با تأکید بر آراء و اندیشه‌های برجسته‌ترین تولیدکنندگان این گفتمان، سید محمد خاتمی با جهانی‌شدن فرهنگی صورت گرفته است. در انجام این پژوهش از روش توصیفی ـ تبیینی استفاده‌ شده و داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری ‌شده است. برای سهولت دریافتن پاسخ مناسب به سؤال اصلی این پژوهش یعنی «گفتمان اصلاح‌طلبی در مواجهه با جهانی‌شدن فرهنگی چه دیدگاه‌هایی داشته است؟» و در نهایت، این دیدگاه‌ها منجر به چه نوع رابطه‌ای بین این دو شده است؟ از مدل امر سیاسی شانتال موفه که در آن سه نوع رابطه را در قبال جهانی‌شدن در نظر می‌گیرد بهره کافی برده شده است. فرضیة پژوهش بدین صورت بوده است که تا قبل از تثبیت گفتمان اصلاح‌طلبی در فضای سیاسی ایران، نوع نگاه، رویکرد و رابطه جمهوری اسلامی ایران با جهانی‌شدن به‌ویژه بعد فرهنگی آن، رویکردی منفی و بدبینانه و رابطه‌ای از نوع تخاصم و دشمنی بوده است. با روی کار آمدن دولت خاتمی و شکل‌گیری گفتمان اصلاح‌طلبی نوع نگاه و رویکرد به جهانی‌شدن دچار تغییراتی اساسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude towards cultural globalization from the perspective of reformist discourse

نویسندگان [English]

  • mansoor ansari 1
  • mohammad khane zar 2
  • ehsan asgari 3
1 research institute of imam khomeini and islamic revolution
2 m.s student of political thought in islam, research institute of imam khomeini and islamic revolution
3 research institute of imam khomeini and islamic revolution
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate how Iran encountered in the period of reformist discourse with cultural globalization. In this research, descriptive-explanatory method has been used and its data has been collected by library method. To make it easier to find the right answer to the main question of this research, "What are the views of the reformist discourse in the face of globalization and culturalization?" And finally, what kind of relationship has these views led to? The model of Shantal Mufa's political affairs, in which he considers three types of relations towards globalization, has been used extensively. The research hypothesis has been that before the establishment of the reformist discourse in the Iranian political space, the Islamic Republic of Iran's view, approach and relationship with globalization, especially its cultural dimension, has been a negative and pessimistic approach and a kind of conflict and enmity. With the coming to power of Khatami's government and the formation of a reformist discourse, the way of looking at and approaching the world has undergone fundamental changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Globalization
  • Reformist Discourse
  • Antagonism
  • Agonism