فلسفه‌ی عمل سیاسی در اندیشه امام خمینی و انقلاب ایران (با تکیه بر نظریه هانا آرنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اسناد خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 هییت علمی پژوهشکده امام خمینی وانقلاب

چکیده

بازتوصیف دولت‌سازی در ایران و تبیین نقش عمل سیاسی با توسل به نظریه‌های کلاسیک دولت بهتر نمایانده می‌شود. زمینه‌های اندیشگی و فرهنگی شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری ویژه آن، همخوانی با نظریه کلاسیک «کنش سیاسی» هانا آرنت دارد. تبیین‌های راست‌گرایانه آرنت در عداد تبیین‌های اخلاقی و اندیشه‌ای شناخته است که می‌کوشد نوعی تفسیر از اندیشه کنش جمعی منتج به انقلاب را ارائه دهد. چگونگی شکل‌گیری و تداوم منطقی و تاریخی عملِ سیاسی در انقلاب ایران را با کمک بیانات امام خمینی(ره) مسئله این پژوهش است و اینکه چگونه عاملیت خلاقانه جمعی، هدف تأسیس آزادی را تعقیب می‌کرد.

بر پایه یافته‌های این مطالعه، کنش سیاسی امری همدلانه، خودجوش و تجلی اراده متعهدانه افراد برای تأسیس آزادی، مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی است و بر شیوه عمل بازیگران، چارچوب یک جامعه سیاسی و الگوی یک دولت اثر می‌گذارد، عرصه سیاست و قدرت را موازنه‌ می‌بخشد و عمل کنشگران در عرصه عمومی را به مثابه حرکت اراده جمعی به سوی فضای آرمانی معرفی می‌کند. دولت در چنین تعریفی، هویتی است متکامل، در راستای میل درونی انسان‌ها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The philosophy of political action in the thought of Imam Khomeini and the Iranian revolution (based on Hannah Arendt's theory)

نویسندگان [English]

  • farhad Nambaradarshad 1
  • hamid basiratmanesh 2
1 Manuscript expert of National Library and Records Organization of the Islamic Republic of Iran.
2 Academic Board of Imam Khomeini and Revolution Research Institute
چکیده [English]

The redescription of state building in Iran and the explanation of the role of political action, collective and free will of the revolutionaries are better represented by resorting to the classical theories of the state. The intellectual and cultural grounds of the formation of the Islamic Revolution and the establishment of its special republic are consistent with the classical theory of "political action" by Hannah Arendt. Arendt's right-wing explanations of the revolution and the process of their formation are known among the moral and ideological explanations that try to provide a kind of explanation and interpretation of the idea of collective action leading to the revolution. This research criticizes the formation and logical and historical continuity of political action in the Iranian revolution with the help of Imam Khomeini's (RA) statements and how collective creative agency pursued the goal of establishing freedom. Based on the findings of this study, political action is sympathetic, spontaneous, and a manifestation of the committed will of individuals to establish freedom, resist domination,and achieve liberation. Political action affects the way actors act, the framework of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • identity
  • political action
  • power
  • Imam Khomeini