نسبت اخلاق و سیاست در گفتمان‌های سیاسی معاصر ایران و تأثیر آن بر نوع نظام سیاسی مطلوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

تاریخ اندیشه سیاسی نویسی معاصر عمدتا مبتنی بر یکی از شکاف سنت و مدرنیته بوده است و از این دریچه گرایشها، جریانات و نیز اشخاص و افراد سیاسی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند. در این مقاله در بخش نظری تلاش ما این است که نخست، الگوهای متفاوت میان اخلاق و سیاست را شناسایی کنیم و سپس تاثیر هر الگو بر نوع نظام سیاسی را نشان دهیم.
چنین کاری به نظر ما هم به لحاظ تحقیقات بنیادی نوآورانه و حائز اهمیت می باشد زیرا که می تواند معیار و محک جدیدی برای تحلیل اندیشه های سیاسی ارائه کند و هم این که با کاربست این تحقیق بنیادی به فضای گفتمانهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران می تواند معیار و محک جدیدی برای بحث در خصوص این گفتمانها در ایران ارائه کند. این دو وجه رابطه منطقی و دو سویه ای بین نظریه و عمل ایجاد خواهد.
لیکن تاکید بر این نکته ضروری است که این مباحث مقدماتی و لذا قابل تغییر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ethics and Politics in Contemporary Iranian Political Discourses and Its Impact on the Type of Desirable Political System

نویسنده [English]

  • mansoor ansari
چکیده [English]

The history of contemporary political thought writing has largely been based on a gap between tradition and modernity and has been analyzed and evaluated from this perspective, trends, as well as individuals and individuals.
In this thesis, the theoretical part of our attempt is to first identify the different patterns between ethics and politics and then show the effect of each model on the type of political system.
In our view, this work is both important and groundbreaking for fundamental research because it can provide a new benchmark for the analysis of political thought and that it can be applied to contemporary political discourse in the context of contemporary Iranian history. Provide a new benchmark for discussing these discourses in Iran. These two aspects will create a logical and two-way relationship between theory and practice.
But it is important to emphasize that these topics will be preliminary and therefore changeable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Politics
  • political system
  • philosophy