کلیدواژه‌ها = جامعه موجود
تعداد مقالات: 1
1. توانمندسازی زنان از نگاه امام خمینی (بر اساس الگوی توماس اسپریگنز)

دوره 6، شماره 24، تابستان 1399

مهرنوش خادمی؛ صدرالدین موسوی