کلیدواژه‌ها = آیت الله جوادی آملی
تعداد مقالات: 2
2. پیشرفت عدالت سیاسی از منظر حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 7-30

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی