کلیدواژه‌ها = حکومت
تعداد مقالات: 2
1. دموکراسی و جایگاه آن در آرای اندیشمندان معاصر اهل سنت

دوره 6، شماره 23، بهار 1399، صفحه 141-171

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


2. جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری