کلیدواژه‌ها = مردم
تعداد مقالات: 2
1. دموکراسی و جایگاه آن در آرای اندیشمندان معاصر اهل سنت

دوره 6، شماره 23، بهار 1399، صفحه 141-171

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


2. رابطه دولت و مردم در جوامع اسلامی در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 63-88

منصور انصاری؛ توحید خدایی داش تپه