کلیدواژه‌ها = اسناد بین‌المللی
تعداد مقالات: 1
1. حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسه تطبیقی در اسناد بین‌المللی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 143-159

عبدالرضا اصغری؛ مجید هاشمی