نویسنده = مرضیه بیگی زاده
تعداد مقالات: 1
1. عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی (س )

دوره 1، 2-3، بهار 1394، صفحه 51-73

اصغر منتظرقائم؛ کامبیز تقی زاده؛ مرضیه بیگی زاده